Profile picture for user andreani

Niels Jørgen Andreasen

Prosjektleiar

Økonomi

Mobil telefon: 45394577

Kontor romnummer Berte Kanutte 349

Som prosjekteier ved Høgskulen i Volda (University College i Volda) har jeg ansvar for å koordinere to sentrale prosjekter i organisasjonen, bygg av nytt mediehus, og gjennomføre av en ny campusutviklingsplan.

Campusutviklingsplanen skal beskrive planen for ute- og inne areal for den fremtidige campus. Utviklingsplanen skal utarbeides i samarbeide med Statsbygg, kommunen, fylke, og utviklingsplanen skal ta hensyn til interne ressurser.

Mediehuset skal bygges i samarbeide med Statsbygg, hvor ansvaret er å lede brukarprosesser i tet samarbeide med avdelingen for mediefag, og eiendomsavdeling på Høgskulen. Suksesskriteriet er å skape gode relasjoner til samarbeidsparter, og skape en god prosess for medarbeidere og styret på Høgskulen i Volda.