Profile picture for user solhaugt

Tone Solhaug

Rådgjevar

Kommunikasjon

Arbeidsområde

Jobbar med grafisk profil, planlegging og produksjon av kommunikasjonsverkemiddel, rekrutteringstiltak og marknadsføring, fotograferer og oppdaterer fotoarkivet til høgskulen, røkter nettsider og oppdaterer høgskulen sine sosiale kanalar. 
Kontaktperson når det gjeld nettbutikken og giveaway/institusjonsgåver.

Høgskulen sine trykksaker finn du her.

 

I tillegg til jobb, studerar eg master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 

tonesolhaug.com