Profile picture for user PHamre

Pål Hamre

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

Faglege interesser:

  • Norskfaget
  • Faghistorie
  • Litteraturdidaktikk
  • Utdanningsreformer
  • Lærarutdanning.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Norsk som reiskaps- og danningsfag [ISBN 9788252194104] 306s.
Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Pål Hamre
Publisher: Det Norske Samlaget

Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 300s.
Publisert 2004 av Odd Monsson, Hilde Osdal, Ove Langlo, Pål Hamre

Fag og fagnad [ISBN 82-7661-207-5] 309s.
Publisert 2004 av Pål Hamre

Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004 [ISBN 82-7661-207-5] 309s.
Publisert 2004 av Pål Hamre, Ove Langlo, Odd Monsson, Hilde Osdal

Anna

Røveriet i Nord
Publisert 2019 av Pål Hamre

Forskingsdagane - intervju, boklansering.
Publisert 2017 av Pål Hamre

Norsk som reiskaps- og danningsfag
Publisert 2017 av Pål Hamre

Frå lærarutdanning til lektorutdanning
Publisert 2016 av Pål Hamre

Minervas ugle?
Publisert 2015 av Pål Hamre

Stankelbeinets vakre dans
Publisert 2015 av Pål Hamre

Norskfaget og skjønnlitteraturen: rise and fall?
Publisert 2015 av Pål Hamre

Norskfaget og skjønnlitteraturen - rise and fall?
Publisert 2014 av Pål Hamre

Norskfaget og skjønnlitteraturen
Publisert 2014 av Pål Hamre

Norskfaget og skjønnlitteraturen. Ein studie av norskfaglege normtekstar 1739-2013 [ISBN 978-82-308-2857-1]
Publisert 2014 av Pål Hamre

Javel, statsråd
Publisert 2012 av Pål Hamre

Svar til Titlestad
Publisert 2011 av Magne Rogne, Pål Hamre

Titlestad, Aasen og sidemålet
Publisert 2010 av Magne Rogne, Pål Hamre

Fri oss frå reformiveren i skulen Ny og betre lærarutdanning?
Publisert 2010 av Pål Hamre

Tekst, tid og tolking : R94/L97 og L06 i hermeneutisk perspektiv 30s.
Publisert 2005 av Pål Hamre

Fag og fagnad : festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004 [ISBN 8276612075] 309s.
Publisert 2004 av Pål Hamre, Ove Langlo, Odd Monsson, Hilde Osdal

Vurdering og pedagogisk utviklingsarbeid i norskfaget : rapport frå PLUTO-prosjektet ved Høgskulen i Volda [ISBN 8276611982] 26s.
Publisert 2004 av Pål Hamre

IKT og vurdering i skulen
Publisert 2004 av Pål Hamre

Bokmelding : Stødig handverk frå nyenkel Fløgstad
Publisert 1998 av Pål Hamre