Profile picture for user reedb

Beatrice Marlen Unn Gustafsson Reed

Høgskulelektor

Institutt for språk og litteratur

Faglig bakgrunn

Bachelorgrad i allmenn litteraturvitenskap 2006 - 2009 (Universitetet i Bergen) 

Bachelorgrad i nordisk språk og litteratur 2009 - 2011 (Universitetet i Bergen) 

Mastergrad i nordisk litteratur 2011 - 2013 (Universitetet i Bergen)

Universitetslektor i nordisk litteratur 2014 (Universitetet i Bergen)

Praktisk pedagogisk utdanning 2015 - 2016 (Universitetet i Bergen)

Doktorgrad i nordisk litteratur 2017 - 2020 (Universitetet i Oslo)


Doktorgradsavhandling

Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse (Universitetet i Oslo)

På midten av 1900-tallet publiserte den svenske forfatteren Stina Aronson (1892-1956) fire prosaverk, som alle utspiller seg i et øde landskap på Nordkalotten. Bøkene Hitom himlen (1946), Sång till Polsjärnan (1948), Den fjärde vägen (1950) og Sanningslandet (1952) beskriver et kollektiv av mennesker som lever fjernt fra de urbane sentra i sør, men i nær kontakt med den boreale naturen. De fleste aktørene er læstadianske småbrukere eller reindriftssamer, og noen er pasienter eller ansatte ved et «ödemarkssanatorium». Avhandlingen tar for seg Aronsons litterære vending mot det polare landskapet som litterær sivilisasjonskritikk. Ved hjelp av formorientert og kontekstuell økokritisk og postkolonial teori, undersøker avhandlingen hvordan Aronson problematiserer maktforholdene mellom menneske og natur, og mellom sentrum og periferi, som det boreale motivfeltet aktiverer


Forskningsinteresser

Natur og litteratur, økokritikk, postkoloniale perspektiver, arktisk litteratur, svensk litteratur, natur i barne- og ungdomslitteratur

 

Undervisning

NO103N/113S Tekst og struktur

NO104N/114S Tekst og kultur

NO203 Livshistorier: Biografi og roman

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse. 260s.
Publisert 2020 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed
Publisher: Universitetet i Oslo

Hva gjør en fortelling økosentrisk?
Publisert 2020 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Antroposentrisme og holisme i ødemarken. Komparativt perspektiv på Knut Hamsuns Markens grøde (1917) og Stina Aronsons Hitom himlen (1946)
Publisert 2019 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Hvordan lese økokritisk?
Publisert 2018 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Crossing Frontiers – A Main Strategy in Stina Aronson’s Novel Hitom himlen (1946)
Publisert 2018 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

An Ecology of the North: Combining Ecocritical and Geocritical perspectives on Stina Aronson’s nature writing
Publisert 2018 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Interdisciplinary introduction to Arctic studies – from a literary Scandinavian study perspective
Publisert 2017 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Living together with nature – A question of life and death in Thomas Mann’s The Magic Mountain and Stina Aronson’s wilderness prose
Publisert 2017 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Korleis leve med eit monster
Publisert 2017 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Audun Lindholm (red.): Alt menneskelig. En bok om Stig Sæterbakken
Publisert 2017 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Minoriteten har alltid makten
Publisert 2016 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Meininga med dauden
Publisert 2016 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Naturalization as Trope and Strategy in Stina Aronson’s Late Prose Paper: Nordic Narrative of Nature and the Environment (2 – 3 December 2016) Beatrice M. G. Reed
Publisert 2016 av Beatrice Marlen Unn Gustafsson Reed

Likskapsfeminisme i rosa. Bokmelding: Lesebok for jenter
Publisert 2015 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Å skrive en by. Intervju med Gunnar Stålesen
Publisert 2014 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

Formens frihet og tvang. Om realismebegrepet i Yahya Hassan og Min kamp
Publisert 2014 av Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed

"En liten vaggvisa av kött och blod" - En undersøkelse av det kroppslige nærværet i fire noveller fra Stina Aronsons novellesamling Sång till Polstjärnan, lest i lys av Maurice Merleau-Pontys kroppsontologi. 109s.
Publisert 2013 av Beatrice Marlén G. Reed, Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reed