Profile picture for user vaadal

Kristine Vaadal

Høgskulelektor

Institutt for sosialfag

Jeg er utdannet sosiolog, og har en doktorgrad i helse- og sosialfag. I doktorgradsprosjektet mitt forsket jeg på de kulturelle og sosiale meningene knyttet til alkoholbruk blant unge, høyt utdannede kvinner i Norge. Jeg er spesielt interessert i hvordan kjønn, alder og klasse virker sammen i identitetsarbeid, og hvordan dette former måten vi bruker rusmidler på. Tematisk har jeg undersøkt blant annet kvinners handlingsrom i utelivet, fremveksten av ‘nye feminiteter’, og alkoholens rolle i overgangen til voksenlivet.  

Jeg underviser både på bachelorgradene i sosialt arbeid og mastergraden i helse- og sosialfag, «Mestring og myndiggjøring».  Jeg har delt emneansvar for mastergradsemnene ‘Mestring og myndiggjøring – strukturperspektivet’ og ‘Rus som sosialt og kulturelt fenomen’. Jeg underviser og veileder innenfor ulike temaer knyttet til rusmiddelbruk, sosial ulikhet, kjønn og profesjoner.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin