Profile picture for user hunnesk

Knut Hunnes

Førstelektor

Institutt for sosialfag

Instituttleiar 2019-

 

Undervisning:

Sosialt arbeid, Nettverksarbeid, Familiearbeid, Mekling

SASOS125 Utfordringar i yrkesfeltet (emneansvar)

 

Faglege interesser:

Systemisk tilnærming - teori og praksis

Brukarmedverknad

Fagutvikling - ferdigheitstrening i ulike metodiske tilnærmingar i sosialt arbeid

 

Utdanning:

Diakonhjemmets Sosialhøyskole, Sosionomutdanning 1983

Diakonhjemmets Adm.Høyskole, Administrasjonsutdanning 1986

Møre og Romsdal Distriktshøgskule, Leiing for Off. tilsette 1991

Diakonhjemmets Høyskolesenter -  Familieterapi -klinisk sosionom 1994

Høgskulen i Volda - Mastergrad, Meistring og Myndiggjering,  2010  "Brukarmedverknad -kvalitetsutvikling eller kvalitetskontroll?" Ei kvalitativ undersøking vedrørande brukamedverknad i familievernet.

 

Arbeidserfaring:

Gaustad Sykehus - Sosionom 1984-85

Ila Landsfengsel og Sikringsanstalt - Sosialsekretær/miljøarbeidar/1.betjent  1985-87

Ørsta Helsekontor - Konsulent 1988-90

Ørsta Sosialkontor - Sosialleiar 1990-92

Barne-og Ungdomspsykiatrisk poiliklinikk i Volda - Sosionom 1992-95

Familievernkontoret i Nordfjord - Leiar 1995-2003/2014-16

PPT-kontoret for Volda og Ørsta - Leiar 2004-05

Familievernkontoret i Ålesund - Familieterapeut 2003-2008

Familievernkontoret i Ålesund - Leiar 2008-2014

Høgskulen i Volda - Høgskulelektor 2013-14

Høgskulen i Volda - 1.lektor 2016-

 

Bøker, artiklar

-   ”Der og då - og her - og - no. Samtalar med John Weakland, Paul Watzlavick, Dick Fisch, Karin Schlanger og Wendel Ray om Mental Research Institute og MRI Korttidsterapi.” Familievernkontoret i Nordfjord 2003.

- ”Metaforisk refleksjon. Bruk av metaforteljingar i systemisk problemløysingsarbeid med individ og par.” Volda 2007. (Knut Hunnes, Olav Eikenæs)

-   ”Jeppe på Bjerget sett med MRI-briller”. Fokus på Familien nr. 3 2009, s. 164- 177.

- ”Vil internett-basert tilbakemelding fremme progresjon i par- og familieterapi? Erfaringer med empiri-informert terapi.”. Tidsskrift for Norsk Psykologforening Vol.47 nr. 12, 2010 s. 1115 -1118. (Terje Tilden, Åshild Tellefsen Håland, Knut Hunnes, Kristin Lærum, Arnstein Finseth, Tore Gude).

«Implementering av tilbakemelding i par- og familieterapi: Barrierer og utfordringer». Artikkel Fokus på familien nr. 4 – 2015, s. 292-312. (Terje Tilden, Åshild Tellefsen Håland, Knut Hunnes, Bente Barstad, Camilla Oanes).

 

 

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Praksisfellesskapet som modell for tverrprofesjonelle tenester
Publisert 2018 av Roar Stokken, Knut Hunnes

Utfordringar når ein skal yte god og rett behandling
Publisert 2017 av Roar Stokken, Knut Hunnes