Profile picture for user JarleP

Jarle Pedersen

Førsteamanuensis

Institutt for sosialfag

 

Doktorgrad/PHD

Dr.polit - Doktorgrad i Sosiologi, NTNU 2008

Tittel: "Kamper for anerkjennelse - unge flyktninger i møte med norske lokalsamfunn"

Title: "Struggles for recognition - young refugees encounter outskirt communities in Norway."

 

Hovedfag/Master degree

Cand.polit - Hovedfag i pedagogikk, NTNU 1999

Tittel: "Language crisis and alienation in Tanzanian Secondary Schools - a pedagogical perspective"

 

Undervisning og veiledning

Primært bachelor barnevern og sosionom, master mestring og myndiggjøring og master barnevern i minoritetsperspektiv.

Sosiologiske og pedagogiske tema - særlig knyttet til flukt og migrasjon, integrasjons - og marginaliseringsprosesser, maktformer og maktutøvelse, etnisk diskriminering, kultursensitivitet og kritisk refleksjon i sosialt arbeid.

 

Faglige interesser

Migrasjon, marginalisering, diskriminering, kultur, maktformer og maktutøvelse, kritisk refleksjon og utvikling av sosialarbeiderkompetanse.

 

Forskning

Vurderinger og begrunnelse i barnevernsarbeid - Decisions and Justification in Child Protection Services

Rusvahengighet og rusrehabilitering i Zanzibar, Tanzania - Drug addiction and Rehabilitation at Zanzibar, Tanzania.

Research report: https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2722079

Arbeidserfaring og verv

Førsteamanuensis - Høgskulen i Volda April 2019 - dd

Instituttleder - Institutt for Sosialfag Mai 2017 - April 2019

Førsteamanuensis - Høgskulen i Volda 2014 - Mai 2017

Programleder Norsk Folkehjelp, Sør Sudan 2010 - 2014

Førsteamanuensis - Høgskulen i Volda 2007 - 2010

Høgskolelektor - Høgskulen i Volda 2006 - 2007

Programleder Norsk Flyktninghjelp Sudan 2005 - 2006

Stipendiat ved HVO/NTNU 2002 - 2005

Programleder Dansk Flyktninghjelp Montenegro 2000 - 2002

Diverse nødhjelpsrelatert prosjketledelse for Norsk Flyktninghjelp - Bosnia og Uganda 1997 - 2000

Lærer i videregående skole i Tanzania 1990 - 1993

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Ten Years After- Drug Use and Recovery Among Male Heroin Users in Zanzibar [ISBN 978-82-7661-360-5] 58s.
Publisert 2021 av Jarle Pedersen, Ingun Klepp

Ten Years After - Drug Use and Recovery Among Male Heroin Users in Zanzibar [ISBN 978-82-7661-360-5] 58s.
Publisert 2021 av Jarle Pedersen

Kampen for anerkjennelse - unge flyktninger i møte med norske lokalsamfunn [ISBN 9788247168578] 219s.
Publisert 2008 av Jarle Pedersen

Marginalization among young refugees
Publisert 2003 av Jarle Pedersen

Berge sitt skremmebilde om innvandring
Publisert 1999 av Jarle Pedersen

Steinar Berge sprer myter om innvandring
Publisert 1999 av Jarle Pedersen