Profile picture for user aarsethe

Ellen Synnøve Aarseth

Høgskulelektor

Institutt for sosialfag

Utdanning:

Møre og Romsdal Distriktshøyskole 1989-1992 Barnevernspedagogutdanning

Høgskulen i Volda 01.01-31.12 2000 Videreutdanning i barne- og ungdomsvern

Høgskulen i Volda : Master i Mestring og myndiggjøring- Tema: Ungdom i gråsonen mellom psykiatri og barnevern

 

Praksis:

Ålesund kommune 03.08-31.12 1992: Sosialkurator

Meltunet barne- og ungdomhjem 1993-1995: Miljøterapeut

Sunnmørsheimen ungdomshjem 1995-2006: Miljøterapeut

Ørsta kommune 2006-2008: Barnevernskurator

Bufetat, Sunnmørsheimen akuttinstitusjon 2008-2012: Avdelingsleder

Bufetat, Humla Akuttsenter 2012-2016: Leder

Høyskolen i Volda 2016-D.D : Høyskolelærer

 

Undervisning

Bachelor i Sosialt arbeid:

SABVP125 Utfordringer i yrkesfeltet

HFSOS Helsefag for sosialarbeidere

 

Faglige interesseområder:

- Miljøterapi og barnevernsinstitusjoner

-Barnevern

-Akuttarbeid i barnevernet