Profile picture for user aarsethe

Ellen Synnøve Aarseth

Høgskulelektor

Institutt for sosialfag

Utdanning:

Barnevernspedagog med master i helse og sosialfag- Tema barnevern

 

Praksis:

Ålesund kommune 03.08-31.12 1992: Sosialkurator

Meltunet barne- og ungdomhjem 1993-1995: Miljøterapeut

Sunnmørsheimen ungdomshjem 1995-2006: Miljøterapeut

Ørsta kommune 2006-2008: Barnevernskurator

Bufetat, Sunnmørsheimen akuttinstitusjon 2008-2012: Avdelingsleder

Bufetat, Humla Akuttsenter 2012-2016: Leder

Høyskolen i Volda 2016-2018- Høyskolelærer

Høyskolen i Volda 2018-D.D Høyskolelektor

 

Undervisning

Bachelor i Sosialt arbeid:

SABVP125 Utfordringer i yrkesfeltet

HFSOS Helsefag for sosialarbeidere

 

Faglige interesseområder:

- Miljøterapi og barnevernsinstitusjoner

-Barnevern

-Akuttarbeid i barnevernet

 

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Forslag til ny barnevernslov - høyringsfråsegn 9s.
Publisert 2019 av Egil Arne Standal, Ellen Aarseth