Profile picture for user nmm

Nils Magne Magerøy

Høgskulelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Utdanning:

Cand.polit frå Universitet i Bergen med faga administrasjon- og organisasjonsvitskap, offentleg rett og hovudfag i geografi (samfunnsgeografi)

Undervisning:

Samfunnsfag i barnehage- og grunnskulelærarutdanningane og i praktisk-pedagogisk utdanning

FOU:

- Lokalt læreplanarbeid i samfunnsfaget
- Bruk av digitale verktøy i undervisning

Forskingsgrupper:

- Forskingsgruppe i samfunnsfagdidaktikk (samarbeid med UiB)
- Demokrati og medverknad

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Kommunal planlegging - ei orientering for kyrkjelege planleggarar
Publisert 2001 av Nils Magne Magerøy, Harald Askeland

Innføring i planlegging for den lokale kyrkja
Publisert 2001 av Nils Magne Magerøy, Harald Askeland

Anna

Lokalt læreplanarbeid i samfunnsfag - er det med på å styre grunnopplæringa nedanfrå? 13s.
Publisert 2019 av Nils Magne Magerøy

Digital kompetanse i høgare utdanning: Erfaringar med bruk av undervisningsvideo og omsnudd undervisning («flipped classroom») i samfunnsfag i barnehage- og grunnskulelærarutdanninga  18s.
Publisert 2019 av Nils Magne Magerøy

Omsnudd undervisning - god didaktikk i samfunnsfag i fagfornyinga?
Publisert 2019 av Nils Magne Magerøy

DigiGLU - digital kompetanse i lærarutdanningane
Publisert 2018 av Nils Magne Magerøy, Kjersti Straume, Eirik Hammersvik

Omvendt undervisning som undervisningsmetode i Adobe Connect
Publisert 2018 av Nils Magne Magerøy

Skisse til undersøking om lokalt læreplanarbeid i samfunnsfag
Publisert 2018 av Nils Magne Magerøy

Lokalt læreplanarbeid - er det styring av grunnopplæringa nedanfrå?
Publisert 2018 av Nils Magne Magerøy

Omvendt undervisning - god didaktikk - i mange fag?
Publisert 2018 av Nils Magne Magerøy

DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanningane. Presentasjon av prosjekt
Publisert 2018 av Kjersti Straume, Nils Magne Magerøy, Eirik Hammersvik

Økonomi og samfunn - undervisningsvideo til samfunnsfag i grunnskulelærarutdanninga
Publisert 2017 av Nils Magne Magerøy

Lokalisering av økonomisk aktivitet - undervisningsvideo til samfunnsfag i grunnskulelærarutdanninga
Publisert 2017 av Nils Magne Magerøy

Familien i endring - undervisningsvideo til barnehagelærarutdanninga
Publisert 2017 av Nils Magne Magerøy

Demokrati i skulen - undervisningsvideo til PPU
Publisert 2017 av Nils Magne Magerøy

Kommando versus kommunikasjon? Utvikling av læreplanverk for grunnopplæringa og kommunane si samfunnsplanlegging - eit møte mellom to planleggingsrasjonale
Publisert 2017 av Nils Magne Magerøy

Innovative teaching approaches
Publisert 2016 av Nils Magne Magerøy

"Flipped Classroom" i praksis
Publisert 2016 av Nils Magne Magerøy

Statleg barnehageplanlegging og kommunane si samfunnsplanlegging – eit møte mellom to planleggingsrasjonale
Publisert 2016 av Nils Magne Magerøy

Ny plan- og bygningslov: Endring i lov, endring i praksis? Planlovdagane i Volda 20. - 22. mars 2001
Publisert 2001 av Nils Magne Magerøy

Tettstadutvikling med miljøprofil - evaluering av tettstadprosjektet i Sykkylven
Publisert 1997 av Nils Magne Magerøy

Kommunane sine erfaringar med fylkesnivået si handsaming av plansaker : intervju i fire utvalde kommunar i Sogn og Fjordane 18s.
Publisert 1996 av Sveinung Dimmen, Nils Magne Magerøy

Tettstadutvikling med miljøprofil : evaluering av tettstadprosjektet i Sykkylven [ISBN 82-7661-035-8] 211s.
Publisert 1996 av Roar Amdam, Sveinung Dimmen, Nils Magne Magerøy