Default profile picture

Roy Asle Andreassen

Institutt for pedagogikk

  • SR - 210

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Kompetent skoleledelse [ISBN 978-82-519-2486-3] 208s.
Publisert 2010 by Roy Asle Andreassen, Eirik J. Irgens, Einar Melgren Skaalvik
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen [ISBN 978-82-519-2319-4] 191s.
Publisert 2009 by Roy Asle Andreassen, Eirik J. Irgens, Einar Melgren Skaalvik
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Ledelse i skolebasert utvikling
Publisert 2015 by Roy Asle Andreassen

Kompetent skoleledelse
Publisert 2010 by Roy Asle Andreassen, Eirik J. Irgens, Einar Melgren Skaalvik

Ledelse av evaluering for læring og utvikling
Publisert 2010 by Roy Asle Andreassen

Ledelse i en lærende skole : i spenningsfeltet mellom den kollektive framtidsutfordring og den individuelle praksiserfaring
Publisert 2009 by Roy Asle Andreassen

Arbeid med elevvurdering som utvikling av skolens læringskultur
Publisert 2009 by Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Introduksjon: Skoleledere under press
Publisert 2009 by Roy Asle Andreassen, Einar M. Skaalvik, Eirik J. Irgens

Introduksjon: Skoleledere under press
Publisert 2009 by Roy Asle Andreassen, Eirik J. Irgens, Einar Melgren Skaalvik

Nyutdannede lærere i lærende skoler
Publisert 2009 by Gunnar Engvik, Roy Asle Andreassen

Nyutdannede lærere i lærende organisasjoner - en avgrensing av et forskningsfelt
Publisert 2008 by Roy Asle Andreassen, Gunnar Engvik

PLUTO-prosjektet : om organisasjon, utvikling og prosjektorganisering
Publisert 2004 by Roy Asle Andreassen

Læring i praksis : praksisopplæringen som utgangspunkt for utviklingsarbeid i lærerutdanningen
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Anna

Hva er ungdomstrinn i utvikling
Publisert 2016 by Roy Asle Andreassen

Utviklingsstrategier
Publisert 2015 by Roy Asle Andreassen

Å leie prosessar som gjev betre læringsmiljø
Publisert 2015 by Roy Asle Andreassen

Internt fagseminar - Ungdomstrinn i utvikling
Publisert 2015 by Roy Asle Andreassen

Skoleledelse i utviklingsarbeid - UiU
Publisert 2015 by Roy Asle Andreassen

Ledelse i skolebasert utviklingsarbeid
Publisert 2015 by Roy Asle Andreassen

Utviklingsstrategier i skolebasert utvikling
Publisert 2015 by Roy Asle Andreassen

Strategi og prosess i skolebasert utvikling
Publisert 2014 by Roy Asle Andreassen

Ungdomstrinn i utvikling
Publisert 2014 by Roy Asle Andreassen

Samarbeid i skolebasert utvikling
Publisert 2014 by Roy Asle Andreassen, Toril Frafjord Hoem

Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid
Publisert 2014 by Roy Asle Andreassen, Toril Frafjord Hoem

Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid
Publisert 2014 by Roy Asle Andreassen, Toril Frafjord Hoem

Action- learning as a strategy for school-based development
Publisert 2014 by Roy Asle Andreassen, Ellen Jåvold

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med organisasjonslæring 40s.
Publisert 2013 by Knut Roald, Mats Ekholm, Roy Asle Andreassen

Lærernes profesjonelle utvikling og elevens læring - skolelederens ansvar?
Publisert 2011 by Gunnar Engvik, May Britt Postholm, Klara Rokkones, Kjell Atle Halvorsen, Roy Asle Andreassen

Elevvurdering og evaluering i skolens utviklingsarbeid - to sider ved samme sak?
Publisert 2010 by Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Evaluering for læring og utvikling
Publisert 2010 by Roy Asle Andreassen

Elevvurdering som utvikling i skolen? : arbeid med elevvurdering som utvikling av skolens læringskultur
Publisert 2009 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Roy Asle Andreassen

Elevvurdering som utvikling i skolen?
Publisert 2008 by Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 by Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Om reformer, strategier og opplegg for samhandling om vurdering
Publisert 2007 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Stine Ekornes, Roy Asle Andreassen

Nyutdannede lærere i lærende organisasjoner
Publisert 2007 by Gunnar Engvik, Roy Asle Andreassen

Erfaringen i utvikling av skolen : ulike muligheter i forskning på skole og utdanning med grunnlag i skolens egne erfaringer 27s.
Publisert 2005 by Roy Asle Andreassen

Morgendagens lærere i morgendagens skole
Publisert 2005 by Roy Asle Andreassen

Spor av endring : sluttrapport fra Prosjekt LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling (PLUTO) ved Høgskulen i Volda [ISBN 8276612245] 171s.
Publisert 2004 by Roy Asle Andreassen

Endring og utvikling i lærerutdanninga : erfaringer fra gjennomføring av PLUTO-prosjektet ved Høgskulen i Volda [ISBN 8276612237] 32s.
Publisert 2004 by Roy Asle Andreassen

Ledelse i morgendagens skole
Publisert 2004 by Roy Asle Andreassen

Nye læringsformer og nye roller - lærerstudenten i IKT-støttede læringsprosesser. Sluttrapport for PLUTO prosjektet i Volda 30s.
Publisert 2004 by Roy Asle Andreassen

Innovasjon i lærerutdanningen
Publisert 2004 by Roy Asle Andreassen

Hvorfor gruppeorganisere læring?
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Endringer i praksisfeltet - konsekvenser i lærerutdanning Om PLUTO prosjektet
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

"Nye arbeidsformer, nye roller" - eit innovasjons- og organisasjonsutviklingsprosjekt
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Morgendagens lærere for framtidas barn
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Læring i fleksible praksisrom
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Læring i fleksible praksisrom
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Nye veier i lærerutdanninga - IKT, innovasjon og organisasjonsutvikling
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Partnerskap i praksis
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

Sluttrapport - PLUTO prosujektet ved HVO 30s.
Publisert 2003 by Roy Asle Andreassen

”Læring i praksis” - Praksisopplæringen som utgangspunkt for utviklingsarbeid i lærerutdanningen
Publisert 2002 by Roy Asle Andreassen

Læring i praksis - et utviklingsprosjekt i lærerstudentenes praksisfelt 11s.
Publisert 2002 by Roy Asle Andreassen

IKT i fleksible praksisrom : midtveisrapport 2 i PLUTO-prosjektet 27s.
Publisert 2002 by Roy Asle Andreassen, Jorunn Aske

Teknologi i lærarutdanninga for morgondagens lærarar
Publisert 2002 by Roy Asle Andreassen

Midtveisrapport 1 - PLUTO prosjektet 19s.
Publisert 2001 by Roy Asle Andreassen

IKT og læring, PLUTO-prosjektet i lærerutdanninga
Publisert 2001 by Roy Asle Andreassen

Evaluering av Senter for kompetanseutvikling i Ålesund [ISBN 82-7692-161-2] 64s.
Publisert 2000 by Roy Asle Andreassen, Grethe Mattland Olsen