Profile picture for user ph

Peder Haug

Professor

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Allmennlærarutdanning og embetseksamen i pedagogikk (Cand paed)

Doktorgrad

Educational reform by Experiment. HLS Förlag 1992, Högskolan I Stockholm/Stockholms Universitet.

Undervisning

UL301: Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule
UL306 og UL306D: Masteravhandling heiltid og deltid

Faglege interesser

Utdanningsreformer
Spesialundervisning
Lærarutdanning

Forskingsgrupper

 

Noverande forskingsprosjekt

• Teachers’ professional qualifications: different forms of preservice programs and different knowledge (TPQ). Finansiert av Norges forskningråd (2012-2017), forskar.
• The function of special education (SPEED). Finansiert av Norges forskningråd (2012-2017), prosjektleiar.

Tidlegare forskingsprosjekt

• Meistring av rolla som førskulelærar i eit felt dominert av lekfolk. Finansiert av Norges forskningsråd, (2008-2013), prosjektleiar.
• Kvalitet i opplæringa. Finansiert av Norges forskningsråd, (2007 – 2011), prosjektleiar.
• Nyutdanna lærarar. Finansiert av Norges forskningsråd. (2006- 2010) forskar.
• Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Finansiert av Norges forskningsråd. (2002 – 2005), prosjektleiar.
• Spesialundervisning og lærarutdanning. Finansiert av Norges forskningsråd. (1995 – 1998), prosjektleiar.  
• «Evaluering av reform 97.» Finansiert av  Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. (1994-95), prosjektleiar. 
• Formulering og realisering av utdanningspolitikk. Finansiert av Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS) (1992-93), prosjektleiar.
• Evaluering av forsøk med skulefritidsordningar. Finansiert av Kyrkje- og undervisningsdepartementet og Barne og familiedepartementet. (1992-1993), prosjektleiar.
• Politikkutforming gjennom forsøksverksemd i utdanning. Finansiert av Norges forskningsråd (1991), prosjektleiar.
• Evaluering av forsøk med Pedagogisk tilbod til seksåringar. Finansiert av Kyrkje- og undervisningsdepartementet  og Barne og familiedepartementet (1986-1990), prosjektleiar.
• Foreldre og barnehage, finansiert av Volda lærarhøgskule, Barne og familiedepartementet og Lærarutdanningsrådet, (1979-1982), prosjektleiar.
• Skulestress. Leia av professor Anders Lysne, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1973-1976), forskingsassistent
• Figure – background perception in children with brain damage. Leia av professor Ola O. Bø, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. (1973), forskingsassistent.


Arbeidserfaring og verv

• Prodekan for forsking ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (2017-2019)
• Professor II, Institutt for pedagogikk, Uppsala Universitet (2014-2015)
• Instituttleiar, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda (2011-2013).
• Professor II ved Institutt for lærarutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (2006-2009).
• Professor II ved Norsk senter for barneforskning, NTNU (2003-2005).
• Forskingsleiar i Program for evaluering av Reform 97 i Norges forskningsråd (1998-2003).
• Professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda (1997 -)
• Forskingsleiar i Program for spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling i Norges forskningsråd (1994-1998).
• Prodekan ved Avdeling for lærarutdanning, Høgskulen i Volda (2001-2003).
• Forskar ved Norsk senter for barneforskning, deltid. Universitetet i Trondheim, (1993-95).
• Dosent i pedagogikk ved Volda lærarhøgskule (1993-1997).
• Forskingsleiar Møreforsking Volda (1988-1992).
• Forskar Møreforsking Volda (1986-1993).
• Førsteamanuensis i pedagogikk ved Volda lærarhøgskule (1979-1986).
• Avdelingsleiar for førskulelærarutdanninga ved Volda lærarhøgskule (1979-1985).
• Høgskulelektor i pedagogikk ved Volda lærarhøgskule (1976-1979).
• Vitskapleg assistent, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1973-1976).
• Forskningsassistent, Pedagogisk institutt, Universitetet i Oslo, (1972-1973).
• Lærar i grunnskulen, Ørsta kommune (1970-1971).

Andre arbeidsoppgåver

• Medlem av internasjonal ekspertgruppe for utvikling av lærarutdanninga på Grønland (2017- 2021).
• Medlem internasjonal ekspertgruppe med mandat å legge fram handlingsplan for spesialpedagogisk forsking med bakgrunn i analyse av forskings- og kompetanseprofil ved Göteborgs Universitet (2011-2012).
• Leiar av læreplangruppe for å lage planar for faget Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskulelærarutdanninga, Kunnskapsdepartementet (2009).
• Medlem av Regjeringsoppnemnde Midtlyngutvalet (2008-2009).
• Medlem i Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (2008-2012).
• Medlem av komité for å drøfte pedagogikkfaget i lærarutdanninga, Lærarutdanningsrådet (2008).
• Medlem av komité for å greie ut om ny lærarutdanning, Forskarforbundet (2007).
• Leiar for evaluering av utdanninga av spesialpedagogar i Sverige, Högskoleverket (2005-2006).
• Medlem av gruppe som evaluerer svensk lærarutdanning, Högskoleverket (2004-2005).
• Medlem av gruppe som evaluerer pedagogikkfaget i dansk lærarutdanning, Danmarks evalueringsinstitutt (200-2002).
• Medlem av gruppe som evaluerer førskulelærarutdanninga i Noreg. Norgesnettrådet (2001-2002).
• Medlem av gruppe som vurderer spesialisering ved norske regionale høgskular. Norgesnettrådet (1999).
• Med i inspektorat for å vurdere kvaliteten på spesialundervisninga i svensk skule, Skolverket i Sverige (1997-1998).
• Medlem av komite for å vurdere oppretting av mastergrad i spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø (1996).
• Medlem av nasjonal læreplankomité for å utvikle planar for faget mediekunnskap, Lærarutdanningsrådet (1986).
• Leiar av nasjonal læreplankomité for å greie ut om utdanning i mediekunnskap for lærarar, Lærarutdanningsrådet (1984-85).
• Medlem av nasjonal styringsgruppe for avdelingsleiarar i førskulelærarutdanninga (1979-1984).
• Har vore styremedlem i følgande organisasjonar
Møreforsking Volda
Høgskulen i Volda
Avdeling for kultur og samfunn i Norges forskningsråd
Læringssenteret i Norge 
• Referee for følgande tidsskrift:
European Journal of Special Needs Education, også medlem av Editorial Board,
Norsk pedagogisk tidsskrift
Nordisk pedagogikk
Nordisk Tidsskrift for pedagogikk og kritikk, også medlem av redaksjonsnemnda
Paideia
Scandinavian Journal of Disability Research
Scandinavian Journal of Educational Research
Teaching and Teacher Education
Tidsskrift for ungdomsforskning
• Opponent ved doktorgradsdisputasar ved desse institusjonane:
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Aarhus
Universitetet i Stockholm
Universitetet i Göteborg
 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Tverretatlig samarbeid [ISBN 9788202763015] 181s.
Publisert 2022 av Mirjam Harkestad Olsen, Peder Haug
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Spesialundervisning. Ei innføring [ISBN 9788234002397] 173s.
Publisert 2021 av Peder Haug
Publisher: Det Norske Samlaget

Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring [ISBN 9788202659332] 341s.
Publisert 2021 av May Britt Postholm, Peder Haug, Rune Johan Krumsvik, Elaine Munthe
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring [ISBN 9788202659349] 342s.
Publisert 2021 av May Britt Postholm, Peder Haug, Rune Johan Krumsvik, Elaine Munthe
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Tilpasset opplæring [ISBN 9788202665869] 148s.
Publisert 2020 av Mirjam Harkestad Olsen, Peder Haug
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø [ISBN 978-82-02-56723-1] 304s.
Publisert 2019 av May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe, Rune Johan Krumsvik
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø [ISBN 978-82-02-62201-5] 322s.
Publisert 2019 av May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe, Rune Johan Krumsvik
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Spesialundervisning – Innhald og funksjon [ISBN 9788252194111] 414s.
Publisert 2017 av Peder Haug
Publisher: Det Norske Samlaget

Elev- og lærarrolla : vilkår for læring [ISBN 978-82-521-8846-2] 248s.
Publisert 2015 av Peder Haug
Publisher: Det Norske Samlaget

Inkludering [ISBN 9788205467224] 47s.
Publisert 2014 av Peder Haug
Publisher: Gyldendal Akademisk

I klasserommet : studier av skolens praksis [ISBN 978-82-7935-337-9] 144s.
Publisert 2012 av Thor Ola Engen, Peder Haug
Publisher: Abstrakt forlag

Lærere i skolen som organisasjon [ISBN 978-82-7634-883-5] 268s.
Publisert 2012 av May Britt Postholm, Peder (red.) Haug, Elaine Munthe, Rune Johan Krumsvik
Publisher: Cappelen Damm AS

Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert [ISBN 978-82-521-8054-1] 295s.
Publisert 2012 av Peder Haug
Publisher: Det Norske Samlaget

Lærerarbeid for elevenes læring 5-10 [ISBN 978-82-7634-885-9] 285s.
Publisert 2011 av May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe, Rune Johan Krumsvik
Publisher: Cappelen Damm Høyskoleforlaget

Elevmangfold i skolen 5-10 [ISBN 978-82-7634-887-3] 275s.
Publisert 2011 av May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug, Rune Johan Krumsvik
Publisher: Cappelen Damm Høyskoleforlaget

Elevmangfold i skolen, 1.-7 [ISBN 978-82-7634-886-6] 261s.
Publisert 2011 av May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe, Rune Johan Krumsvik
Publisher: Cappelen Damm Høyskoleforlaget

Lærerarbeid for elevenes læring 1-7 [ISBN 978-82-7634-884-2] 250s.
Publisert 2011 av May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe, Rune Johan Krumsvik
Publisher: Cappelen Damm Høyskoleforlaget

Kvalifisering til læraryrket [ISBN 978-82-7935-291-4] 356s.
Publisert 2010 av Peder Haug
Publisher: Abstrakt forlag

Assessing educational quality: Knowledge production and the role of experts [ISBN 9789525539295] 56s.
Publisert 2009 av Gro Hanne Aas, Berit Askling, Karl Dittrich, Wenche Froestad, Peder Haug, Kirsten Hofgaard Lycke, Sirpa Moitus, Ritta Pyykkö, Anne Karine Sørskår

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Kva skjer i klasserommet? / red. Peder Haug [ISBN 82-90898-39-8] 236s.
Publisert 2006 av Peder Haug
Publisher: Caspar Forlag

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Kva skjer i klasserommet? [ISBN 8290898401] 11s.
Publisert 2006 av Peder Haug
Publisher: Caspar Forlag

Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv [ISBN 9147052899] 206s.
Publisert 2006 av Niels Egelund, Peder Haug, Bengt Persson
Publisher: Liber

Theoretical Perspectives on Special Education [ISBN 4750319465] 246s.
Publisert 2004 av Peder Haug, Jan Tøssebro

Theoretical perspectives on special education [ISBN 4-7503-1946-5] 246s.
Publisert 2004 av Jan Tøssebro, Peder Haug

Evaluating Educational Reforms. Scandinavian Perspectives [ISBN 1931576904] 214s.
Publisert 2003 av Peder Haug, Thomas A. Schwandt
Publisher: Information Age Publishing

Den mangfaldige spesialundervisinga
Publisert 2002 av Peder Haug, Jan Tøssebro

Skolebasert vurdering - erfaringer og utfordringer [ISBN 8279350535] 190s.
Publisert 2002 av Peder Haug, Lars Monsen
Publisher: Abstrakt forlag

Spesialundervisning i grunnskulen : grunnlag, utvikling og innhald [ISBN 82-7935-006-3] 244s.
Publisert 1999 av Peder Haug
Publisher: Abstrakt forlag

Den mangfaldige spesialundervisninga : status for forskning om spesialundervisning [ISBN 82-00-12979-9]
Publisert 1999 av Peder Haug, Jan Tøssebro, Monica Dalen
Publisher: Universitetsforlaget

Den mangfaldige spesialundervisningen. Status for forsking om spesialundervisning [ISBN 82-00-12979-9] -1s.
Publisert 1999 av Peder Haug, Jan Tøssebro, Monica Dalen

Den mangfaldige spesialundervisninga [ISBN 82-00-12979-9] 276s.
Publisert 1999 av Peder Haug, Jan Tøssebro, Monica Dalen

Pedagogiskt dilemma : specialundervisning [ISBN 91-88373-93-2] 72s.
Publisert 1998 av Peder Haug

Theoretical perspectives on special education [ISBN 82-7634-151-9] 172s.
Publisert 1998 av Peder Haug, Jan Tøssebro

Barn : nytt fra forskning om barn
Publisert 1997 av Peder (gjestered.) Haug, Vebjørn (gjestered.) Tingstad

Barnehage på skule : evaluering av kjernetilbod og skulefritidsordning for 6-åringar 227s.
Publisert 1996 av Peder Haug

Spesialpedagogiske utfordringar 243s.
Publisert 1995 av Peder Haug
Publisher: Universitetsforlaget

Mellom skole og fritid [ISBN 9788200039419] 176s.
Publisert 1994 av Hilde Lidén, Anne Øie, Peder Haug
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Den vanskelege inkluderinga
Publisert 2022 av Peder Haug

Ideal og realitet i spesialundervisninga
Publisert 2022 av Peder Haug

"Det er ikkje noko SIM sala bim" – om implementering av skulens innsatsteam mot mobbing i tre vidaregåande skular
Publisert 2022 av Kari Leikanger Buset, Anne Randi Fagerlid Festøy, Iselin Vatnehol Waage, Peder Haug

Ingen kan alt – tverretatleg samarbeid om spesialundervisning og inkluderande praksisar i skulen
Publisert 2022 av Peder Haug

Kva læraren har å seie for skuleprestasjonane
Publisert 2021 av Peder Haug

Å være elev
Publisert 2021 av Peder Haug

Elevmangfoldet i skolen
Publisert 2021 av Peder Haug

Elever med vedtak om spesialundervisning og inkluderende skolemiljø
Publisert 2021 av Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug

Å være elev
Publisert 2021 av Peder Haug

Tilpasset opplæring for den enkelte i fellesskapet
Publisert 2020 av Peder Haug

“It is impossible to avoid policy.” Comment on Mel Ainscow: Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences.
Publisert 2020 av Peder Haug

Pedagogisk forsking og pedagogisk praksis
Publisert 2020 av Peder Haug

En casestudie om forebyggende mobbearbeid
Publisert 2020 av Kari Elisabeth Bachmann, Tonje Hungnes, Peder Haug, Gøril Groven

Den fleirspråklege eleven i individuell opplæringsplan
Publisert 2020 av Anne-Kari Remøy, Peder Haug

Tilpassa opplæring
Publisert 2020 av Peder Haug

Grunden för reformerna i norsk lärarutbildning. Vilken roll har utvärderingar spelat?
Publisert 2019 av Peder Haug

Inclusion in Norwegian schools:pupils' experiences of their learning environment
Publisert 2019 av Peder Haug

Kvalifiseringa for læraryrket. Internasjonale ideal i ein nasjonal og regional praksis.
Publisert 2019 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Conditions for academic Learning for students receiving special education
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite, Peder Haug

Kampen om leiken i første klasse
Publisert 2019 av Peder Haug

Å være lærer
Publisert 2019 av Peder Haug, Sølvi Mausethagen

Å være lærer
Publisert 2019 av Peder Haug, Sølvi Mausethagen

Coherence in conditions for learning in special education
Publisert 2018 av Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug

Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet
Publisert 2018 av Gro Løken, Ratib Lekhal, Peder Haug

Special education, learning environment and inclusion
Publisert 2017 av Peder Haug

Kva spesialundervisning handlar om
Publisert 2017 av Peder Haug

Spesialundervisning, læringsmiljø og inkludering
Publisert 2017 av Peder Haug

Kva spesialundervisning handlar om, og kva funksjon den har
Publisert 2017 av Peder Haug

Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?
Publisert 2017 av Gro Løken, Ratib Lekhal, Peder Haug

Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering
Publisert 2017 av Anne Randi Festøy, Peder Haug

Å møte mangfaldet i opplæringa
Publisert 2017 av Peder Haug

Læringsutbytet i matematikk
Publisert 2017 av Frode Opsvik, Peder Haug

SPEED-prosjektet, metode, datagrunnlag og prosedyrar
Publisert 2017 av Arne Kåre Topphol, Peder Haug, Thomas Nordahl

Vad virker i speæcialundervisningen?
Publisert 2016 av Peder Haug, Thomas Nordahl

The long history and continuing Development of ECEC provision in Sweden and Norway
Publisert 2016 av Peder Haug

Understanding inclusive education:ideals and reality
Publisert 2016 av Peder Haug

Ein likeverdig skule i framtida?
Publisert 2016 av Peder Haug

Forsking for spesialundervisning
Publisert 2016 av Peder Haug

Spesialundervisning og ordinær opplæring
Publisert 2015 av Peder Haug

Seksåringsreforma. Om innføring av seks års alder for skulestart og tiårig obligatorisk grunnskule
Publisert 2015 av Peder Haug

Vilkår for læring
Publisert 2015 av Peder Haug

Kvalifisering for inkludering
Publisert 2015 av Peder Haug

Fag eller pedagogikk?
Publisert 2015 av Peder Haug

Empirical shortcomings? A comment on Kerstin Göransson and Claes Nilholm, 'Conceptual diversities and empirical shortcomings - a critical analysis of research on inclusive education'
Publisert 2014 av Peder Haug

Spesialundervisning i praksis
Publisert 2014 av Peder Haug

The public-private partnership in ECEC provision in Norway
Publisert 2014 av Peder Haug

The practices of dealing with children with special needs in school: a norwegian perspective
Publisert 2014 av Peder Haug

Er inkludering i skulen gjennomførleg?
Publisert 2014 av Peder Haug

Tilpasset opplæring for den enkelte i fellesskapet
Publisert 2013 av Peder Haug

Profesjon og metodikk: om "Pedagogikk og elevkunnskap" i grunnskulelærarutdanninga
Publisert 2013 av Peder Haug

Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten :
Publisert 2013 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

From indifference to invasion. The relationship from a Norwegian perspective
Publisert 2013 av Peder Haug

Skulen som sosialiseringsagent
Publisert 2012 av Peder Haug

Har vi ein skule for alle?
Publisert 2012 av Peder Haug

Tilpassa opplæring
Publisert 2012 av Peder Haug

Reform 97 - politikk og evaluering
Publisert 2012 av Peder Haug

Elementer fra skolens historie
Publisert 2012 av Peder Haug

Komparative studiar: Har dei verdi?
Publisert 2012 av Peder Haug

Elevar som mottek spesialundervisning
Publisert 2012 av Peder Haug

Korleis er kvaliteten i opplæringa?
Publisert 2012 av Peder Haug

Aktivitetane i klasseromma
Publisert 2012 av Peder Haug

Kvalitet i opplæringa
Publisert 2012 av Peder Haug

Elever med særskilte behov
Publisert 2011 av Peder Haug

Å være elev
Publisert 2011 av Peder Haug

Elever med særskilte behov
Publisert 2011 av Peder Haug

Å være elev
Publisert 2011 av Peder Haug

Rammer for lærerarbeidet
Publisert 2011 av Peder Haug

Å være lærer
Publisert 2011 av Peder Haug

God opplæring for alle-eit felles ansvar
Publisert 2011 av Peder Haug

Rammer for lærerarbeidet
Publisert 2011 av Peder Haug

Å være lærer
Publisert 2011 av Peder Haug

Forsøk med pedagogisk tilbod til seksåringar : opptakt, innhald og resultat
Publisert 2011 av Peder Haug

Tilpassa opplæring - den største utfordringa i all opplæring
Publisert 2010 av Peder Haug

Med rett til å prestere
Publisert 2010 av Kari Elisabeth Bachmann, Peder Haug, Randi Myklebust

Lærarkvalifiseringa
Publisert 2010 av Peder Haug

Undervisningsdifferensiering i norsk skole
Publisert 2010 av Peder Haug

Approaches to empirical research on inclusive education
Publisert 2010 av Peder Haug

Skulefag og tilpassa opplæring
Publisert 2010 av Peder Haug

Kvalifisering til læraryrket
Publisert 2010 av Peder Haug

Det som skjer i klasseromma
Publisert 2010 av Peder Haug

En integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning
Publisert 2010 av Elaine Munthe, Peder Haug

Learning in the network society as an ideal for learning in school
Publisert 2009 av Peder Haug

Evaluating external expert panel evaluation
Publisert 2009 av Peder Haug

Kvalitet i skulen og internasjonal påverknad
Publisert 2009 av Peder Haug

Inklusion als Herausforderung der Politik im internationalen Kontext
Publisert 2008 av Peder Haug

Norsk lærarutdanning - kva har skjedd med pedagogikkfaget?
Publisert 2008 av Peder Haug

Skulen og allmennlærarutdanninga
Publisert 2008 av Peder Haug

Skulen som sosialiseringsarena
Publisert 2008 av Peder Haug

Inklusion als Herausforderung der Politik im internationalen Kontext
Publisert 2008 av Peder Haug

Pedagogikk i allmennlærarutdanninga
Publisert 2008 av Peder Haug

Lærarutdanning i endring
Publisert 2008 av Peder Haug

Mangfold, individ og fellesskap
Publisert 2007 av Peder Haug, Kari Elisabeth Bachmann

Kvalitet og tilpassing
Publisert 2007 av Peder Haug, Kari Elisabeth Bachmann

Er det å forske på praksis viktig for praksisfeltet?
Publisert 2007 av Peder Haug

Reform 97 - eit grunnlag for Kunnskapsløftet
Publisert 2007 av Peder Haug

Kvalitet og tilpassing
Publisert 2007 av Peder Haug, Kari Elisabeth Bachmann

Norwegian Curriculum Theory and Research Revisited
Publisert 2006 av Peder Haug

Begynnarundervisning og tilpassa opplæring
Publisert 2006 av Peder Haug

Bakgrunn, tema og gjennomføring
Publisert 2006 av Peder Haug

Kvalitet i lærarutdanninga
Publisert 2006 av Peder Haug

Forskning om inkludering
Publisert 2005 av Peder Haug

Er det å forske på praksis viktig for praksisfeltet?
Publisert 2005 av Peder Haug

Inclusive education in some Western European Countries: different plicy rhetorics and school realities
Publisert 2005 av Ingemar Emanuelsson, Peder Haug, Bengt Persson

Rammeplan på tynt grunnlag
Publisert 2005 av Peder Haug

Ansvar for læring
Publisert 2005 av Peder Haug

Om grunnlaget for evaluering av Reform 97
Publisert 2004 av Peder Haug

Sentrale resultat frå evalueringa av Reform 97
Publisert 2004 av Peder Haug

Taparane, skulen og PPT
Publisert 2004 av Peder Haug

65 år med tilpassa opplæring i grunnskulen
Publisert 2004 av Peder Haug

Hva forskningen forteller om integrering og inkludering iskolen
Publisert 2004 av Peder Haug

Finst den spesialpedagogiske kompetansen det er bruk for i skulen?
Publisert 2004 av Peder Haug

Evaluering som styringsverktøy
Publisert 2004 av Lars Monsen, Peder Haug

Introduction
Publisert 2004 av Jan Tøssebro, Peder Haug

The Research Council of Norway Evaluating Reform 97
Publisert 2003 av Peder Haug

Pedagogikk og profesjoner
Publisert 2003 av Peder Haug, Finn Held

Utfordringen er i klasserommet
Publisert 2003 av Peder Haug

Om spesialundervisninga ikkje fanst
Publisert 2003 av Peder Haug

Strategier for skolereformer i Norge
Publisert 2003 av Peder Haug

Skulen veit best
Publisert 2003 av Peder Haug

Qualifying teachers for the school for all
Publisert 2003 av Peder Haug

Om forskings- og utviklingsarbeid i lærarutdanninga
Publisert 2003 av Peder Haug

Normal og spesial i grunnskulen
Publisert 2003 av Peder Haug

Regimer i forskning om spesialundervisning i Norge
Publisert 2003 av Peder Haug

Kunnskap om spesialundervisning
Publisert 2002 av Peder Haug, Jan Tøssebro

Reformer og evaluering
Publisert 2002 av Peder Haug

Evalueringa av reform 97
Publisert 2001 av Peder Haug

Syn på spesialundervisning i lærarutdanninga
Publisert 2001 av Peder Haug

Norwegen: (Spezial-)Pädagogik auf dem Prüfstand
Publisert 2000 av Peder Haug

Words without Deeds: between special schools and inclusive education in Norway
Publisert 2000 av Peder Haug

Kvalifisering for spesialundervisning i lærarutdanninga
Publisert 2000 av Peder Haug

Grunnskulen for alle
Publisert 2000 av Peder Haug

When to start school? : the case of Norway
Publisert 2000 av Peder Haug

Ungdomsskulen, ein flik av ei større sak
Publisert 2000 av Peder Haug

Rapport 4: Pedagogikk/fagdidaktikk hørselshemming : Spesialpedagogikk særleg knytta til dysleksi, lese- og skrivevanskar - Høgskolen i Stavanger, Audiografutdanning - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Døvetolkutdanning - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Allmennlærar-, førskolelærar- og sosionomutdanning for hørselshemma - Høgskolen i Sør-Trøndelag
Publisert 2000 av Anne-Lise Høstmark Tarrou, Peder Haug, Alfred Lie, Alfred Lie

Forsking om spesialundervisninga si historie 1965 - 1998
Publisert 1999 av Peder Haug

Utvikling og motseiingar i forskingsfeltet
Publisert 1999 av Peder Haug

Spesialpedagogisk kunnskaps- og praksisutvikling
Publisert 1999 av Peder Haug

Rituelle reformer i svensk og norsk grunnskule
Publisert 1999 av Peder Haug

Elevane og skulen
Publisert 1999 av Peder Haug

Skolan där ingen ställs utanför
Publisert 1999 av Peder Haug

Norwegian research programme: introduction
Publisert 1999 av Peder Haug, Jan Tøssebro

Formulation and realization of social justice : the compulsory school for all in Sweden and Norway
Publisert 1999 av Peder Haug

Kunnskap om spesialundervisning
Publisert 1999 av Peder Haug, Jan Tøssebro, Monica Dalen

Differensiering og spesialundervisning
Publisert 1998 av Peder Haug

Norwegian special education : development and status
Publisert 1998 av Peder Haug

Den inkluderande skulen
Publisert 1998 av Peder Haug, Rune Andersen

Premissar for spesialundervisning i grunnskulen
Publisert 1998 av Peder Haug

Noen utfordringer i skolebasert evaluering
Publisert 1998 av Peder Haug

Integration and special education research in Norway
Publisert 1998 av Peder Haug

Grunnskulen for alle
Publisert 1998 av Peder Haug

Linking Evaluation and Reform Strategies
Publisert 1998 av Peder Haug

Introduction
Publisert 1998 av Jan Tøssebro, Peder Haug

Den norske diskusjonen om alderen for skulestart
Publisert 1997 av Peder Haug

Utfordringar i Grunnskulereform 97 : ei evaluering av 6-åringstilbodet lagt til skulen
Publisert 1997 av Peder Haug

Theory-oriented evaluation of reforms : the comprehensive evaluation strategy
Publisert 1997 av Peder Haug

Meir kraftfulle tankar i eit meir kraftfullt språk : referat ved Peder Haug av foredraget til statsråd Gudmund Hernes
Publisert 1996 av Peder Haug

A Norwegian research programme in special education
Publisert 1996 av Peder Haug

Lærarutdanning til ein skule for alle
Publisert 1996 av Peder Haug

Forsking berre for ein del av fellesskapen?
Publisert 1996 av Peder Haug

Politikarstyrt forsking
Publisert 1996 av Peder Haug

Lærarutdanning for alle elevar?
Publisert 1996 av Peder Haug

Program for spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling
Publisert 1996 av Peder Haug

God spesialpedagogikk i grunnskulen
Publisert 1996 av Peder Haug

Innhaldet i 90-åras utdanningsreformer : back to the 30's?
Publisert 1996 av Peder Haug

The evaluation of governmental reforms
Publisert 1996 av Peder Haug

Spesialpedagogisk politikk
Publisert 1996 av Peder Haug

Desentralisering og spesialpedagogikk
Publisert 1995 av Gustav E Karlsen, Peder Haug

Etterutdanningsutfordringar i Grunnskulereform -97
Publisert 1995 av Peder Haug

Formulering av utdanningspolitikk : om skulefritidsordningar og skule for 6-åringar
Publisert 1995 av Peder Haug

Dilemma i spesialundervisninga
Publisert 1995 av Peder Haug

Nedst ved bordet : om forsking og førskulelærarutdanning ved Volda lærarhøgskule
Publisert 1995 av Peder Haug, Peder Bergem

Omsorgskvalitet i skulefritidsordninga
Publisert 1994 av Peder Haug

Forsking i reformtid
Publisert 1994 av Peder Haug

Skulestart for 6-åringar og forskingsutfordringar
Publisert 1994 av Peder Haug

Læreplanreformene si lange ferd
Publisert 1994 av Peder Haug

Spesialundervisning - ei komplisert sak
Publisert 1992 av Peder Haug

Anna

SUKIP og Kompetanseløftet
Publisert 2023 av Marit Mjøs, Stein Erik Solbø Ohna, Vegard Moen, Kristian Øen, Siv Hillesøy, Peder Haug, Petter Hagen, Florian Kiuppis

Forskere om dagens førsteklasse: – Leken har mistet noe av sin posisjon
Publisert 2022 av Peder Haug

Bakgrunn, grunnlag og tiltak for eit inkluderande læringsmiljø
Publisert 2022 av Peder Haug

Spesialpedagogiske tiltak og inkluderande opplæring. Tilstand og utfordringar.
Publisert 2022 av Peder Haug

Ingen kan alt! Verdien av at UH-ansatte samarbeider på tvers/tverrfaglig samarbeid i UH.
Publisert 2022 av Peder Haug

Kor spesielt er spesialpedagogikk og spesialundervisning?
Publisert 2022 av Peder Haug

Spesialpedagogiske tiltak og inkluderande opplæring
Publisert 2022 av Peder Haug

Dagens utfordringer i skolen
Publisert 2022 av Peder Haug

Å definere inkluderingsomgrepet
Publisert 2022 av Peder Haug

Spesialundervisning og inkluderande opplæring
Publisert 2022 av Peder Haug

Bakgrunn, grunnlag og tiltak for eit inkluderande læringsmiljø
Publisert 2022 av Peder Haug

Kan andre ha noko å lære av Nesna aksjonen?
Publisert 2022 av Peder Haug

Norsk utdanningsforsking –historiske perspektiv
Publisert 2022 av Peder Haug

Om tilpassa opplæring
Publisert 2022 av Peder Haug

Når jentene er best
Publisert 2022 av Peder Haug

Mellom tradisjon, legitimitet og verdsetting
Publisert 2022 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Leder: Inkluderende utdanning og oppvekstmiljø
Publisert 2022 av Ann-Cathrin Faldet, Hege Merete Somby, Peder Haug, Lotte Hedegaard Sørensen

Om lærarutdanninga
Publisert 2021 av Peder Haug

Tilpassa opplæring og inkludering - korleis bygge kompetanse for kultur for inkludering og mindre segregering? Kva viser forsking?
Publisert 2021 av Peder Haug

Skulen for seksåringane, eit tilbakeblikk
Publisert 2021 av Peder Haug

Inkluderingspolitikken i skulen dei siste 21 (27) åra
Publisert 2021 av Peder Haug

Inkluderande praksisar
Publisert 2021 av Peder Haug

Professor:-Reformene har ført til ei lærarutdanning laga for storbyane
Publisert 2021 av Peder Haug

Ei lærarutdanning for framtida
Publisert 2021 av Peder Haug

Inkludering som ideologi i skulen
Publisert 2021 av Peder Haug

Utdanningspolitikken om leik
Publisert 2021 av Peder Haug

Korleis møte utfordringane det er å skape eit inkluderande læringsmiljø?
Publisert 2021 av Peder Haug

Bakgrunn og grunnlag for inkluderande læringsmiljø
Publisert 2021 av Peder Haug

Ny opplæringslov
Publisert 2021 av Peder Haug

Konsekvensar av seksårsreforma og kunnskapsløftet
Publisert 2021 av Peder Haug

Går på tilliten til folkevalde
Publisert 2021 av Peder Haug

Noko å lære av Nesna-aksjonen?
Publisert 2021 av Peder Haug

Ny lov - nye omgrep?
Publisert 2021 av Marianne Hareide Andreasen, Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug, Silje Ims Lied, Ann Helen Lonbakken, Gunhild Nordvik Reite, Anne-Kari Remøy, Kari Eldby Rygg, Iselin Vatnehol Waage, Berit Huse

Samtale om aktuelle utdanningsspørsmål
Publisert 2020 av Peder Haug

Conditions for academic learning for students receiving special education.
Publisert 2020 av Gunhild Nordvik Reite, Peder Haug

Nye forventninger til PP- tjenesten for å oppnå inkluderende læringsmiljø
Publisert 2020 av Peder Haug

Maktkampen om seksåringene
Publisert 2020 av Peder Haug

Konsekvensar av seksårsreforma og Kunnskapsløftet
Publisert 2020 av Peder Haug

Om utdanningsforsking. Ein kommentar til Dirk Vann Damme sitt innlegg «The Science of learning: Can it make learning more resilient against the risks of modern education?” ECER, 2019, Hamburg. Digitalt forskerseminar
Publisert 2020 av Peder Haug

Inkludering i utdanning og arbeidsliv. Paneldebatt.
Publisert 2020 av Peder Haug

Er spesialundervisninga så elendig som ein vil ha det til? Kva som skal til for å lukkast med ein inkluderandse fellesskule.
Publisert 2020 av Peder Haug

Leik og fagfornyinga
Publisert 2020 av Peder Haug

Ny og betre læreplan i skulen
Publisert 2020 av Peder Haug

Ny læreplan i skulen
Publisert 2020 av Peder Haug

Fagfornyinga i reformhistorisk perspektiv
Publisert 2020 av Peder Haug

Skolens innsatsteam mot mobbing. Sluttrapport for følgeforsking av implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. [ISBN 978-82-7830-335-1] 109s.
Publisert 2020 av Kari Elisabeth Bachmann, Bjørn Greger Bergem, Kari Leikanger Buset, Anne Randi Fagerlid Festøy, Gøril Groven, Peder Haug, Tonje Hungnes, Jorunn Rødal

Grunnlaget for reformene i norsk lærarutdanning for grunnskulen
Publisert 2019 av Peder Haug

Inkludering som overordna ideologi i skulen
Publisert 2019 av Peder Haug

God spesialundervisning
Publisert 2019 av Peder Haug

Skolestart for seksåringer. Hvilke konsekvenser har det fått for barns utvikling og læring 21 år etter reformen?
Publisert 2019 av Peder Haug

Spesialundervisning som fungerer
Publisert 2019 av Peder Haug

Situasjonen for inkludering i Noreg i eit internasjonalt perspektiv
Publisert 2019 av Peder Haug

Spesialpedagogikk som ein integrert del av femårig grunnskulelærarutdanning
Publisert 2019 av Peder Haug

Kva er god spesialundervisning?
Publisert 2019 av Peder Haug

Ny læreplan-endra skule?
Publisert 2019 av Peder Haug

Skal elevane vere skulemodne?
Publisert 2019 av Peder Haug

Reformer og psykisk helse i skulen
Publisert 2019 av Peder Haug

"Knuste" av reformer?
Publisert 2019 av Peder Haug

PPT i eit framtidsperspektiv
Publisert 2019 av Peder Haug

Kva har resultata vorte av dei store reformene i grunnskulen dei siste femti åra?
Publisert 2019 av Peder Haug

Conditions for academic learning for students receiving special education
Publisert 2019 av Gunhild Nordvik Reite, Peder Haug

Vetle (19) sliter fortsatt med blikkene han får når han går inn i et klasserom
Publisert 2019 av Emmy Elizabeth Langøy, Vetle Ålandslid, Daniel Lie, Peder Haug, Thomas Nordahl, Britt Eva S. Fløisbonn, Anders Eid

Tilpassa opplæring og spesialundervisning
Publisert 2019 av Peder Haug

Kampen om leiken i første klasse
Publisert 2019 av Peder Haug

Inkludering som framtidsvisjon for oppvekst og opplæring
Publisert 2019 av Peder Haug

Kvaliteten på spesialundervisninga og kva utfordringar dette skaper for PPT
Publisert 2019 av Peder Haug

Alarm om teoritung skulestart
Publisert 2019 av Peder Haug

Skolesviket. Knust av reformen.
Publisert 2018 av Peder Haug

"Inkludering og undervisning" Sentrale resultat frå "SPEED-prosjektet".
Publisert 2018 av Peder Haug

Elevundersøkelsen: 8700 elever sier de mobbes av voksne i skolen
Publisert 2018 av Peder Haug

Kriminelt dårleg?
Publisert 2018 av Peder Haug

Lærarar nok?
Publisert 2018 av Peder Haug

Spesialundervisning i Skandinavia. Har vi behov for to typer undervisning i ein inkluderande skule?
Publisert 2018 av Peder Haug

Spesialundervisning, innhald og funksjon. Om å møte mangfaldet i opplæring og resultat frå SPEED-prosjektet
Publisert 2018 av Peder Haug

For mange som ikkje har det bra
Publisert 2018 av Peder Haug

Oppvekst og utdanning i nyare tid
Publisert 2018 av Peder Haug

Korleis utvikle PP-tenesta til å verte byggande for barnehage og skule i framtida?
Publisert 2018 av Peder Haug

Paneldebatt om "Spesialundervisning som virker"
Publisert 2018 av Peder Haug

Kjønn og skule
Publisert 2018 av Peder Haug

Det skulle vært en lek. Den turbulente politiske historien om seksåringenes vei inn i skolen,
Publisert 2018 av Peder Haug

Samanhengen mellom SIM og det daglege arbeidet i skulen
Publisert 2018 av Peder Haug

Politikarrolla i arbeidet med å utdanne framtidas sunnmøring. Kvar er handlingsrommet?
Publisert 2018 av Peder Haug

Seminar om spesialundervisning, innhold og funksjon
Publisert 2018 av Peder Haug

SPEED-prosjektet om innhald og funksjon i spesialundervisninga.
Publisert 2018 av Peder Haug

Spesialundervisning i grunnskulen slik den kjem fram i SPEED-prosjektet
Publisert 2018 av Peder Haug

Seks års alder for skolestart
Publisert 2018 av Peder Haug

Korleis få gitt spesialundervisning slik at elevane har utbyte?
Publisert 2018 av Peder Haug

Har vi ein likeverdig skule i framtida?
Publisert 2018 av Peder Haug

Leiing i ein inkluderande skule. Kva er utfordringane?
Publisert 2018 av Peder Haug

Grunnlag for reformene i norsk lærarutdanning for grunnskulen 1973-2017
Publisert 2018 av Peder Haug

Spesialundervisning, haldningar, rammer og regelverk
Publisert 2018 av Peder Haug

Alder for skulestart
Publisert 2018 av Peder Haug

Intensjon og realitet. Kva har kome ut av seksåringsreforma?
Publisert 2018 av Peder Haug

Teachers' Professional Qualifications
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Om tidlig skulestart
Publisert 2017 av Peder Haug

Norsk skole er ikke lagd for gutter
Publisert 2017 av Peder Haug

Alle tjener på veiledning
Publisert 2017 av Peder Haug

Seksårsreformen 20 år etter: - Gi seksåringene førskolen tilbake.
Publisert 2017 av Peder Haug

Forskning: Spesialundervisninga fungerer dårleg.
Publisert 2017 av Peder Haug

Professor om skolestart:-Alt trenger ikke være perfekt fra dag én.
Publisert 2017 av Peder Haug

Reform 97 20 år etter-ikke noe som tyder på at det var en utjevnende reform.
Publisert 2017 av Peder Haug

Om skulestart
Publisert 2017 av Peder Haug

Om skulestart
Publisert 2017 av Peder Haug

Core conceptions of teacher education programs at Volda University College
Publisert 2017 av Peder Haug

Inkludering og undervisning. Sentrale resultat frå "SPEED"-prosjektet
Publisert 2017 av Peder Haug

PPT i framtida
Publisert 2017 av Peder Haug

Korleis betre spesialundervisninga?
Publisert 2017 av Peder Haug

Kor viktig er sosial rettferd i dagens skulepolitikk?
Publisert 2017 av Peder Haug

Ordinær opplæring og spesialundervisning.
Publisert 2017 av Peder Haug

Skulen sitt ansvar for likeverdig opplæring-også for gutane!
Publisert 2017 av Peder Haug

Kva spesialundervisning handlar om og kva funksjon den har.
Publisert 2017 av Peder Haug

God kvalitet på inkluderande opplæring. Kva skal til? Kva er PPT sitt bidrag for å sikre god kvalitet?
Publisert 2017 av Peder Haug

Spesialundervisning, innhald og funksjon. Oppsummering frå SPEED-prosjektet
Publisert 2017 av Peder Haug

Ambisjonen er inkludering og tidleg innsats. Kva er ideala, tilhøva og dei gode tiltaka?
Publisert 2017 av Peder Haug

Har spesialundervisninga den funksjonen den er tiltenkt?
Publisert 2017 av Peder Haug

Students' achievements in inclusive schools
Publisert 2017 av Peder Haug

Korleis skape ei godt fungerande spesialundervisning med referanse til forskinga i SPEED-prosjektet?
Publisert 2017 av Peder Haug

Funksjonen ti lspesialundervisninga
Publisert 2017 av Peder Haug

The function of special education (SPEED) A Research Project 2012-2017.
Publisert 2017 av Peder Haug

Teachers' Professional Qualifications
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Kvalifiseringa til læraryrket. Internasjonale ideal i ein nasjonal og regional praksis.
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Tilnærming til kunnskap blant lærarutdannarar
Publisert 2017 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Pedagogikkfaget sin plass
Publisert 2016 av Peder Haug

Utdanningskvalitet og lærarutdanning
Publisert 2016 av Peder Haug

Magisk å mekke festival
Publisert 2016 av Peder Haug

Full strid om lærerutdanning
Publisert 2016 av Peder Haug

Hver tredje elev passer ikke inn
Publisert 2016 av Peder Haug

Skoler sliter med å finne elevene som behøver spesialundervisning
Publisert 2016 av Peder Haug

Styrk pedagogikken!
Publisert 2016 av Arne Hilmar Nikolaisen Jordet, Peder Haug, Thomas Nordahl, Hilde Wågsås Afdal

Fleire brukar millionar av kroner på formidlingspoeng
Publisert 2016 av Peder Haug

Kritisk til at pedagogikkfaget omgjøres uten debatt
Publisert 2016 av Peder Haug

The Danish NAtionalø Panel Study of Inclusion-Analysis for the final report
Publisert 2016 av Peder Haug

Hvordan ivareta elevmangfoldet i fremtidens lærerutdanning
Publisert 2016 av Kari Nes, Hege Knudsmoen, Ann-Cathrin Faldet, Peder Haug

Om innføring av seks års alder for skulestart
Publisert 2016 av Peder Haug

Sentrale resultat frå SPEED-prosjektet
Publisert 2016 av Peder Haug

Inkludering i eit elevperspektiv
Publisert 2016 av Peder Haug

Kva handlar spesialundervisning om?
Publisert 2016 av Peder Haug

Funksjonen til spesialundervisning (SPEED)
Publisert 2016 av Peder Haug

Utfordringar og nye vegar i spesialundervisninga knytt til tidleg innsats
Publisert 2016 av Peder Haug

Kva funksjon har spesialundervisning? Eit tilfeldig spel?
Publisert 2016 av Peder Haug

Utfordringar i opplæringa og spesialundervisninga og konsekvensar for arbeidet i PPT
Publisert 2016 av Peder Haug

Kva roller har pedagogikkfaget hatt i lærarutdanning
Publisert 2016 av Peder Haug

Tilpassa opplæring og spesialundervisning
Publisert 2016 av Peder Haug

Tilpassa opplæring og tidleg innsats
Publisert 2016 av Peder Haug

Reformene i lærarutdanning 1976-2016
Publisert 2016 av Peder Haug

Ny lærarutdanning-betre skule?
Publisert 2016 av Peder Haug

Kva rolle har pedagogikken hatt i lærarutdanninga?
Publisert 2016 av Peder Haug

Book review. Childhood and disability in the Nordic countries. Being, becomming, belonging.
Publisert 2016 av Peder Haug

Kvalitet i opplæringen for elever med utvciklingshemming
Publisert 2016 av Kari Elisabeth Bachmann, Thomas Nordahl, Peder Haug

Tilnærming til kunnskap blant lærarutdannarar i barnehage- og grunnskulelærarutdanning
Publisert 2016 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Skule for seksåringar
Publisert 2015 av Peder Haug

SPEED-prosjektet
Publisert 2015 av Peder Haug

Funn fra SPEED-prosjektet
Publisert 2015 av Peder Haug

Spesialundervisning og ordinær opplæring
Publisert 2015 av Peder Haug

Comments on "From Vocational to Professional Education"
Publisert 2015 av Peder Haug

Meistring og fellesskap
Publisert 2015 av Peder Haug

Resultat frå SPEED-prosjektet. Kva kan det ha å seie for praksisen i skulane og for lærarane?
Publisert 2015 av Peder Haug

Vilkår for læring. Resultat frå SPEED-prosjektet
Publisert 2015 av Peder Haug

Kva kan vi lære av senka skulestart i 1997
Publisert 2015 av Peder Haug

Teaching in special and ordinary education
Publisert 2015 av Peder Haug

6 momenter PPT bør ta hensyn til
Publisert 2015 av Peder Haug

Store forskjeller
Publisert 2015 av Peder Haug

Disse 50 kommunene har mest spesialundervisning
Publisert 2015 av Peder Haug

Fraråder skolestart for femåringer
Publisert 2015 av Peder Haug

Korleis kan PPT bruke resultata frå forsking i sitt arbeid i kommunane?
Publisert 2015 av Peder Haug

Kva som ekskluderer.
Publisert 2015 av Peder Haug

The state of play in inclusive education
Publisert 2015 av Peder Haug

Förord : Inkludering – möjligheter och utmaningar
Publisert 2014 av Peder Haug

Gode vilkår for læring
Publisert 2014 av Peder Haug

Ein betre barnehage er betre enn skulestart for femåringane
Publisert 2014 av Peder Haug

Jeg ble en "bad guy" på skolen. De forsto meg ikke
Publisert 2014 av Peder Haug

Hver tredje lærerstudent slutter
Publisert 2014 av Peder Haug

Vil ta fra de små og gi til de store
Publisert 2014 av Peder Haug

Kan skade barnets utvikling
Publisert 2014 av Peder Haug

Skolen for alle
Publisert 2014 av Peder Haug

Barnehagetilsette kritiske til tidleg barnehagestart
Publisert 2014 av Peder Haug

Forskingsresultat om spesialundervisning
Publisert 2014 av Peder Haug

Elevene sitter igjen som taperne
Publisert 2014 av Peder Haug

Tensions between pedagogy and academic subjets in teacher education
Publisert 2014 av Peder Haug, Per Olaf Aamodt

Tilpassa opplæring pg spesialundervisning
Publisert 2014 av Peder Haug

Viktige forhold for inkludering
Publisert 2014 av Peder Haug

Resultat frå SPEED-prosjektet
Publisert 2014 av Peder Haug

Skulen i framtida, danning og teknologi
Publisert 2014 av Peder Haug

Er det gjennomførleg med inkludering i skulen?
Publisert 2014 av Peder Haug

Om resultat frå SPEED-prosjektet
Publisert 2014 av Peder Haug

Function of special education- SPEED
Publisert 2014 av Peder Haug

Vilkår for læring i spesialundervisninga, SPEED-prosjektet
Publisert 2014 av Peder Haug

Om inkludering
Publisert 2014 av Peder Haug

Om prosjektet "The function of special education" (SPEED)
Publisert 2014 av Peder Haug

Høgskulen i Møre og Romsdal
Publisert 2014 av Peder Haug

Kvifor vi nyttar pedagogisk analyse for å fremje skulen som lærande organisasjon
Publisert 2014 av Peder Haug

Vilkår for læring, inkludering og spesialundervisning
Publisert 2014 av Peder Haug

Kompetanse for spesialundervisning
Publisert 2014 av Peder Haug

Kva er god læring?
Publisert 2014 av Peder Haug

Er en inkluderende skole mulig i praksis?
Publisert 2014 av Peder Haug

Store sprik i spesialundervisningen
Publisert 2014 av Peder Haug

Presterer om du bryr deg
Publisert 2014 av Peder Haug

Påstand utan dokumentasjon
Publisert 2014 av Peder Haug

Kjenneteikn ved skular med godt læringsutbytte hos eleven
Publisert 2014 av Peder Haug

Ny politikk om utdanning
Publisert 2014 av Peder Haug

Skule og barnehage i det postmodernbe samfunnet
Publisert 2014 av Peder Haug

SPESIALPEDAGOGIKK - SPESIALPEDAGOGISK FORSKNING
Publisert 2014 av Peder Haug

Spesialpedagogisk forskning - et historisk blikk og et framtidsperspektiv
Publisert 2014 av Peder Haug

Korleis skape gode vilkår for læring-for alle elevar?
Publisert 2014 av Peder Haug

Inclusion in Norwegian Schools
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy, Peder Haug

Opportunities for learning in inclusive education
Publisert 2013 av Peder Haug

Resultat og planar I SPEED-prosjektet
Publisert 2013 av Peder Haug

Resultat og planar i Speed-prosjektet
Publisert 2013 av Peder Haug

Skolevinnerne
Publisert 2013 av Peder Haug

Skulen som organisasjon
Publisert 2013 av Peder Haug

Sprikende kvalitet
Publisert 2013 av Peder Haug

Introducing a joint questionnaire study of preschool staff in Iceland and Norway
Publisert 2013 av Peder Haug

Speed inn i klasserommene
Publisert 2013 av Peder Haug

Et betydeling skoleprosjekt
Publisert 2013 av Peder Haug

Kvalitet i spesialundervisninga
Publisert 2013 av Peder Haug

Må tenke kreativt på trang skole
Publisert 2013 av Peder Haug

Skolestart
Publisert 2013 av Peder Haug

Deltaking i fellesskap, inkludering og spesialundervisning. Kva vi veit-og kva bør gjerast?
Publisert 2013 av Peder Haug

Ungdomstrinn i utvikling
Publisert 2013 av Peder Haug

Kva skal til for å endre lærarutdanningane?
Publisert 2013 av Peder Haug

Kva skal til for å endre lærarutdanningane=
Publisert 2013 av Peder Haug

Skolen under lupa
Publisert 2013 av Peder Haug

En skole for alle er viktigere enn PISA
Publisert 2013 av Peder Haug

Går det til pisis?
Publisert 2013 av Peder Haug

Er skulen for alle realistisk?
Publisert 2013 av Peder Haug

Korleis gjere lærarutdanninga god?
Publisert 2013 av Peder Haug

Forsking i lærarutdanninga. Forventingar og vilkår i eit historisk perspektiv
Publisert 2013 av Peder Haug

Aktuelle utdanningspolitiske spørsmål
Publisert 2012 av Peder Haug

School for all?
Publisert 2012 av Peder Haug

Utfordringar ved å ha barn i skulen
Publisert 2012 av Peder Haug

Korleis sikre rekruttering til læraryrket, verdas viktigaste?
Publisert 2012 av Peder Haug

Skolen som ikke skulle finnes
Publisert 2012 av Peder Haug

Kva er god lærarutdanning?
Publisert 2012 av Peder Haug

"Krisa"i matematikken
Publisert 2012 av Peder Haug

Det må tenkjast heilt nytt
Publisert 2012 av Peder Haug

Vert kvalitetsindikatorane for innhaldet i barnehagelærarutdanninga gløymde i kampen om modellar og tverrfaglege emne?
Publisert 2012 av Peder Haug

Bruk av tilgjengelig statistikk i skuleutvikling
Publisert 2012 av Peder Haug

Kva spesialundervisning handlar om
Publisert 2012 av Peder Haug

Profesjonsutfordringar i barnehage og skule
Publisert 2012 av Peder Haug

Er nye læreplanar godt for kvaliteten på lærarutdanningane?
Publisert 2012 av Peder Haug

Profesjonsutfordringar i skulen
Publisert 2012 av Peder Haug

Inequalities in school
Publisert 2012 av Peder Haug

Klasserommet som forskingsfelt
Publisert 2012 av Peder Haug

Inclusion and special education in Norway: A fifty year perspective
Publisert 2012 av Peder Haug

For å betre resultat, må ein vite kva som har skapt dei
Publisert 2012 av Peder Haug

Korleis forklåre låg arbeidsdeling i barnehagen?
Publisert 2012 av Peder Haug

Profesjonsutfordringar i barnehage og skule. I: Profesjon og politikk-artikkelhefte til Utdanningsforbundets landsmøte 2012
Publisert 2012 av Peder Haug

Innledning
Publisert 2012 av Peder Haug

Lærernes handlingsrom
Publisert 2012 av Peder Haug

Klasseromforsking. Kunnskapsstatus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanninga [ISBN 978-82-7661-302-5] 34s.
Publisert 2011 av Peder Haug

Korleis møter vi framtida etter terroråtaket 22. juli?
Publisert 2011 av Peder Haug

Skoleforsker negativ til talentklasser
Publisert 2011 av Peder Haug

Har ikke fått gjennom hjertesakene. eksperter mener SV har snudd i mange sentrale spørsmål
Publisert 2011 av Peder Haug

Studying Norwegian Teacher Education
Publisert 2011 av Peder Haug

Puls
Publisert 2011 av Peder Haug

Korleis utvikle eit inkluderande læringsmiljø?
Publisert 2011 av Peder Haug

Kva som skaper kvalitet i opplæringa
Publisert 2011 av Peder Haug

Bløff om kunnskap
Publisert 2011 av Peder Haug

Forsking frå klasserommet
Publisert 2011 av Peder Haug

Eksperimentet ved statsøvingsskulen i Volda
Publisert 2011 av Peder Haug

Arbeidsdeling i barnehagen. Konsekvensar for førskulelærarutdanninga
Publisert 2011 av Peder Haug

Forsking om tilpassa opplæring fem år etter - kva no?
Publisert 2011 av Peder Haug

Teoribruk-uoverkomelege utfordringar
Publisert 2011 av Peder Haug

Data i skulen
Publisert 2011 av Peder Haug

Forventningar til Kunnskapssenteret - idear og realitetar
Publisert 2011 av Peder Haug

For å betre resultata må ein vite kva som har skapt dei
Publisert 2011 av Peder Haug

Relasjonen spesialundervisning og spesialpedagogisk forskning
Publisert 2011 av Peder Haug

Professor Peder Haugs kommentar til stortingsmeldingen (Meld. St. 18 (2010-2011)
Publisert 2011 av Peder Haug

Usakleg og einsidig?
Publisert 2011 av Lars Inge Terum, Peder Haug

Kunnskapssenter for utdanning
Publisert 2011 av Peder Haug

Ska "barn med särskilda rättigheter" alltid inkluderas i skola och förskola och i så fall varför?
Publisert 2011 av Peder Haug

Educated kindergarten teachers, a prerequisite of quality in Norwegian kindergarten?
Publisert 2011 av Gerd Sylvi Steinnes, Peder Haug

Om reformutvärdering
Publisert 2010 av Peder Haug

Ny lærarrolle og ny lærarutdanning
Publisert 2010 av Peder Haug

Gjesteredaktør i Norsk pedagogisk tidsskrift
Publisert 2010 av Peder Haug

Utdanningspolitiske utfordringar
Publisert 2010 av Peder Haug

tidsbruk og lærarrolle
Publisert 2010 av Peder Haug

Klasseleiing og læring, faktorar som påverkar positivt og negativt
Publisert 2010 av Peder Haug

Den upraktiske skulepolitikken
Publisert 2010 av Peder Haug

Læraren må bli sjef
Publisert 2010 av Peder Haug

Med barn i skulen
Publisert 2010 av Peder Haug

Nettmøte om skulespørsmål
Publisert 2010 av Peder Haug

Om kunnskapssenter for utdanning
Publisert 2010 av Peder Haug

Om NYMY-prosjektet
Publisert 2010 av Peder Haug

Presentasjon av PEL- faget
Publisert 2010 av Peder Haug

Arbeidert med å organisere, støtte og ta i bruk forsking ved høgskulane
Publisert 2010 av Peder Haug

Pedagogikk og elevkunnskap
Publisert 2010 av Peder Haug

Korleis kvinnelege og manlege lærarar underviser
Publisert 2010 av Peder Haug

Når lærerutdannerne blir kikket i kortene
Publisert 2010 av Peder Haug

Å skape dugande lærarar
Publisert 2010 av Peder Haug

Ny lærarutdanning?
Publisert 2010 av Peder Haug

Oppsummering av konsensuspunkter om god leksepraksis
Publisert 2010 av Peder Haug

Det som skjer i klasseromma
Publisert 2010 av Peder Haug

PEL-faget i den nye grunnskulelærarutdanninga
Publisert 2010 av Peder Haug

Resultat frå KIO-prosjektet
Publisert 2010 av Peder Haug

Skulestart for 6-åringar i Noreg
Publisert 2010 av Peder Haug

Nyare norsk klasseromforsking
Publisert 2010 av Peder Haug

Skulestart for 6-åringar-bakgrunn, prosess og resultat
Publisert 2010 av Peder Haug

Dominerande arbeidsformer i norsk skule
Publisert 2010 av Peder Haug

Er utdanningskvalitet styrbar?
Publisert 2010 av Peder Haug

Retten til læring
Publisert 2010 av Peder Haug

Praksisretta FoU: Erfaring frå MAFAL-prosjektet
Publisert 2010 av Peder Haug

Kvalifisering til læraryrket
Publisert 2010 av Peder Haug

Frå MAFAL-prosjektet: Arbeidsdeling i barnehagen
Publisert 2010 av Peder Haug

Lærarkvalifisering og kvalitet i grunnskulen
Publisert 2010 av Peder Haug

Lærarkvalifisering og kvalitet i grunnskulen
Publisert 2010 av Peder Haug

Inclusive teacher education in Norway?
Publisert 2010 av Peder Haug

- Ingen grunn til jubel
Publisert 2010 av Peder Haug

Gode arbeidsmåtar
Publisert 2010 av Peder Haug

Elevaktiviteten
Publisert 2010 av Peder Haug

I klasserommet
Publisert 2010 av Peder Haug

With the right to perform
Publisert 2010 av Kari Elisabeth Bachmann, Peder Haug, Randi Myklebust

Om ny lærarutdanning
Publisert 2009 av Peder Haug

Tilpasset opplæring: Hvor står vi i dag? Hva er hovedutfordringene?
Publisert 2009 av Peder Haug, Thomas Nordahl

Kunnskapsløftet - utfordringar for PP-tenesta
Publisert 2009 av Peder Haug

Opponent doktordisputas Camilla Brørup Dyssegaard, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
Publisert 2009 av Peder Haug

Research on the pedagogy and effects of teacher education in Norway
Publisert 2009 av Elaine Munthe, Peder Haug

Om kvalitet i skulearbeidet : kva brukar skulen tida til?
Publisert 2009 av Peder Haug

Om utfordringar i skulearbeidet
Publisert 2009 av Peder Haug

Korleis møte utfordringane det er å ha barn i skulen?
Publisert 2009 av Peder Haug

Profesjonsutfordringar i barnehage og skule
Publisert 2009 av Peder Haug

Inkludering som praktisk-pedagogisk utfordring
Publisert 2009 av Peder Haug

Oppfølging av stortingsmeldingen om lærerutdanning - hvor går veien videre?
Publisert 2009 av Peder Haug

Pedagogikk og elevkunnskap
Publisert 2009 av Peder Haug

Managing the role as a preschool teacher in a field where professionalization is contested
Publisert 2009 av Peder Haug

Profesjonalitet
Publisert 2009 av Peder Haug

Den nye norske lærarutdanninga
Publisert 2009 av Peder Haug

Når utdanning møter yrke
Publisert 2009 av Peder Haug

Kvalitet i barnehage og skule?
Publisert 2009 av Peder Haug

Kunnskapsskulen - tilpassa kven?
Publisert 2009 av Peder Haug

Tidsbruken i klasserommet
Publisert 2009 av Peder Haug

Utdanning 2020 : Norsk utdanningsforsking fram mot 2020
Publisert 2009 av Peder Haug

Høringskonferanse NOU 2009:18 Rett til læring
Publisert 2009 av Peder Haug

Korleis møte utfordringane det er å ha barn i skulen
Publisert 2009 av Peder Haug

Bokmelding av "Ensomhet og fellesskap : erindringer om forskning og formidling" av Alfred Oftedal Telhaug
Publisert 2009 av Peder Haug

Sosial ulikskap i ein skule for alle
Publisert 2009 av Peder Haug

Kva særpregar arbeidet med fag i skulen?
Publisert 2009 av Peder Haug

Tilpassa opplæring: Kvar står vi i dag? Kva er hovudutfordringane?
Publisert 2009 av Peder Haug

Time on task - what time is used to in class
Publisert 2009 av Peder Haug

Research questions and data in the KIO project
Publisert 2009 av Peder Haug

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 av Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Opponent ved doktordisputas: Maria Folke-Fichtelius: "Förskolans formande"
Publisert 2008 av Peder Haug

Tidsbruken i skulen
Publisert 2008 av Peder Haug

Klasseromforsking : kunnskapsstatus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanning 30s.
Publisert 2008 av Peder Haug

Kompetanse for lærararbeid i skulen
Publisert 2008 av Peder Haug

Kollektiv kultur for tilpassa opplæring
Publisert 2008 av Peder Haug

Og svaret er - tilpassa opplæring?
Publisert 2008 av Peder Haug

Profesjonsutfordringar og profesjonskvalifisering
Publisert 2008 av Peder Haug

Tilpassa opplæring og støtte til læring : følgjer for lærarutdanninga
Publisert 2008 av Peder Haug

Kva er utfordringane i skulen?
Publisert 2008 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i kunnskapsløftet
Publisert 2008 av Peder Haug

Korleis skape allmenn aksept for ei lærarutdanning med ein meir vitskapleg basis?
Publisert 2008 av Peder Haug

Norsk lærarutdanning og kva som har skjedd med pedagogikkfaget
Publisert 2008 av Peder Haug

PPT i framtida
Publisert 2008 av Peder Haug

External expert panels - evaluation vs research based evaluation of higher education
Publisert 2008 av Peder Haug

Ettertanke: Veit vi no meir om utfordringane?
Publisert 2008 av Peder Haug

Vidareføring av skulen sitt utviklingsarbeid om kvalitet i opplæringa
Publisert 2008 av Peder Haug

Kvalitet i opplæringa
Publisert 2008 av Peder Haug

Endring og det vidare arbeidet i "Fra ord til handling"
Publisert 2008 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i kunnskapsløftet
Publisert 2008 av Peder Haug

Kva skjer med barnehagen?
Publisert 2008 av Peder Haug

Reproduksjon av sosial ulikskap i ein skule for alle
Publisert 2008 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i fellesskapen
Publisert 2008 av Peder Haug

Ei stor bok. Om Hilde Larsen Damsgaard: Hver time teller
Publisert 2008 av Peder Haug

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KIO) : tilbakemelding til skulane 35s.
Publisert 2008 av Øyvind Halse, Peder Haug

Gjesteredaktør i Norsk pedagogisk tidsskrift
Publisert 2007 av Kari Elisabeth Bachmann, Peder Haug, Tone Dyrdal Solbrekke

Tilpassa opplæring prinsipielt og i høve til spesialundervisning
Publisert 2007 av Peder Haug

Utfordringane i barnehage og skule og tilpassa opplæring
Publisert 2007 av Peder Haug

Gjesteredaktør i Norsk Pedagogisk tidsskrift nr. 4
Publisert 2007 av Peder Haug, Kari Elisabeth Bachmann

Medlem av doktorgradskommite Universitetet i Stavanger
Publisert 2007 av Peder Haug

Ein skule med rom for alle?
Publisert 2007 av Peder Haug

Felles kultur for tilpassa opplæring
Publisert 2007 av Peder Haug

Kva slags spesialpedagogisk utdanning treng barnehagen, skulen og PPT?
Publisert 2007 av Peder Haug

Forholdet mellom fellesskap og individualitet i det pedagogiske arbeidet - dilemma i tilpassa opplæring
Publisert 2007 av Peder Haug

Kunnskapsløftet-utfordringar for PP-tenesta
Publisert 2007 av Peder Haug

Om leiing i lærarutdanninga
Publisert 2007 av Peder Haug

Vesentlege problem i lærarutdanningane - eit nordisk perspektiv
Publisert 2007 av Peder Haug

Surrar vi bort halve timen?
Publisert 2007 av Peder Haug

Kva konsekvensar har Kunnskapsløftet for tilpassa opplæring?
Publisert 2007 av Peder Haug

Skulen og opplæringa av funksjonshemma elevar
Publisert 2007 av Peder Haug

Kva konsekvensar har Kunnskapsløtet for tilpassa opplæring?
Publisert 2007 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i spenningsfeltet fellesskap og individ
Publisert 2007 av Peder Haug

Utfordringar knytt til tilpassa opplæring i Kunnskapsløftet
Publisert 2007 av Peder Haug

Pedagogikk i allmennlærarutdanninga
Publisert 2007 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i ny læreplan
Publisert 2007 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i spenning mellom individ og fellesskap
Publisert 2007 av Peder Haug

Perspektiv på utdanningsforsking
Publisert 2007 av Peder Haug

Kva ein brukar tid til i skulen
Publisert 2007 av Peder Haug

Tilpassa opplæring og skulefaga - eit overordna perspektiv
Publisert 2007 av Peder Haug

Kvalitet i utdanning
Publisert 2007 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i Kunnskapsløftet
Publisert 2007 av Peder Haug

Ein skule for alle, også utviklingshemma?
Publisert 2007 av Peder Haug

The National Curriculum - a closing or opening key to inclusion
Publisert 2006 av Peder Haug

Konstruktionen av det avikande förskolebarnet. Opponent ved lisensiatdisputas for Kristian Lutz
Publisert 2006 av Peder Haug

Från kvalitetsidé til kvalitetsregim. Om statlig styrning av skolan. Opponent ved doktordisputas for Hans Nytell
Publisert 2006 av Peder Haug

Det beste fra barnehagen og det beste fra skolen. Om innholdet i det pedagogiske tilbudet i 1. klasse etter R97. Opponent ved doktordisputas
Publisert 2006 av Peder Haug

Færre stryk på HF
Publisert 2006 av Peder Haug

Tilpassa opplæring
Publisert 2006 av Peder Haug, Kari Elisabeth Bachmann

Om reformer
Publisert 2006 av Peder Haug

Teori og praksis som eit evig tema
Publisert 2006 av Peder Haug

Kunnskapsløftet - utfordringar for PP-tenesta
Publisert 2006 av Peder Haug

Om kvalitet i skulearbeidet. Kva brukar skulen tida til?
Publisert 2006 av Peder Haug

Lærarkompetanse og inkluderande opplæring
Publisert 2006 av Peder Haug

Kva det blir brukt tid på i skulen. Resultat frå ein studie i 1. - 4. klasse
Publisert 2006 av Peder Haug

Om lærarutdanninga
Publisert 2006 av Peder Haug

Tilpassa opplæring i ny læreplan
Publisert 2006 av Peder Haug

Sentrale retningslinjer - lokalt ansvar
Publisert 2006 av Peder Haug

Kunnskapsløftet og utfordringar for lærarutdanninga
Publisert 2006 av Peder Haug

Tilpasset opplæring - hva vet vi?
Publisert 2006 av Kari Elisabeth Bachmann, Peder Haug

Kunnskap styrer rike og land - kva styrer kunnskapen?
Publisert 2006 av Peder Haug

Forstår vi tilpassa opplæring?
Publisert 2006 av Peder Haug

Den elendige lærarutdanninga
Publisert 2006 av Peder Haug

Lite nytt og lite nyttig
Publisert 2006 av Peder Haug

Det lokale ansvaret for skulen
Publisert 2006 av Peder Haug

Nytt perspektiv på tilpasset opplæring
Publisert 2006 av Peder Haug

Lærarkompetansen i ei inkluderande opplæring
Publisert 2006 av Peder Haug

Forskning om tilpasset opplæring [ISBN 8276612466] 121s.
Publisert 2006 av Kari Elisabeth Bachmann, Peder Haug

En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004 [ISBN 82-12-02295-1] 32s.
Publisert 2006 av Bente Eriksen Hagtvet, Peder Haug, Gunn Imsen, Sølvi Lillejord, Elaine Munthe, Jens-Ivar Nergård, Harald Thuen, Are Turmo
Publisher: Norges forskningsråd

Skulen er konstruert slik at mellom ein firdel og tredel av elevane ikkje passar inn der
Publisert 2005 av Peder Haug

Høge mål for skulen
Publisert 2005 av Peder Haug

Det er skulen som må tilpasse seg elevane, ikkje motsett
Publisert 2005 av Peder Haug

SFO er eit gigantisk eksperiment der mange barn har vore involverte, mange utan å ha noko anna val
Publisert 2005 av Peder Haug

Så lenge lærarutdanninga ikkje tek læraryrket på alvor, blir ikkje utdanninga betre
Publisert 2005 av Peder Haug

Når skulen skal bli betre 11s.
Publisert 2005 av Peder Haug

Om dei nye læreplanane
Publisert 2005 av Peder Haug

The National Curriculum - a Closing or Opening Key to Inclusion. Invited key-note presentation
Publisert 2005 av Peder Haug

About Norwegian Curriculum Theory and Research
Publisert 2005 av Peder Haug

Approaches to empirical research about inclusive education
Publisert 2005 av Peder Haug

Elementary teaching and adapted learning
Publisert 2005 av Peder Haug

Småskulen sett frå klasserommet
Publisert 2005 av Peder Haug

Karakter E eller F - tilfedig eller ikkje? Kan ein stole på sensorane?
Publisert 2005 av Peder Haug

Resultat frå den norske evalueringa av grunnskulereformen 97
Publisert 2005 av Peder Haug

Inkludering - möjligheter och svårigheter. Erfarenheter från Norge
Publisert 2005 av Peder Haug

Kan ein stole på sensorane?
Publisert 2005 av Peder Haug

Lite og stort i skulepolitikken
Publisert 2005 av Peder Haug

Femti år med lærarutdanning : bokmelding av "Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år" av Martha Lea (red.)
Publisert 2005 av Peder Haug

Det utdanningspolitisk nye i Clemet-skulen
Publisert 2005 av Peder Haug

Sentralisering og desentralisering i læreplaninnhald
Publisert 2005 av Peder Haug

Muligheter og begrensninger knyttet til inkludering
Publisert 2005 av Peder Haug

Trendar i norsk skuleutvikling dei siste tretti åra
Publisert 2005 av Peder Haug

Er det å forske på praksis viktig for praksisfeltet?
Publisert 2005 av Peder Haug

Skulen og Kunnskapsløftet
Publisert 2005 av Peder Haug

Hva kan forklare stabilitet og forandring i skolen ut fra resultatene fra evalueringen av Reform 97 i Norge?
Publisert 2005 av Peder Haug

Lærarkompetansen i ei inkluderande opplæring
Publisert 2005 av Peder Haug

Om tilpassa opplæring
Publisert 2005 av Peder Haug

Sentralisering og desentralisering i læreplaninnhald. Utviklinga i Sverige dreg i den retninga vi går bort frå
Publisert 2005 av Peder Haug

Utfordringar knytt til innføringa av dei nye læreplanane for grunnutdanninga
Publisert 2005 av Peder Haug

Evaluering - ja, men kva så? Hjelper det?
Publisert 2005 av Peder Haug

Eit kritisk og konstruktivt blik på spesialpedagogens rolle i morgondagens skule
Publisert 2005 av Peder Haug

Ved skulestart
Publisert 2004 av Peder Haug

Alternativ opplæring for alle
Publisert 2004 av Peder Haug

Matematikk for alle?
Publisert 2004 av Peder Haug

Skule utan leiing
Publisert 2004 av Peder Haug

Endring i skulen møter motstand
Publisert 2004 av Peder Haug

Grøftegang i skuledebatten
Publisert 2004 av Peder Haug

Om tilpassa opplæring analyse av tilstanden i grunnskulen
Publisert 2004 av Peder Haug

Julesongar og matematikk
Publisert 2004 av Peder Haug

Organisatorisk og pedagogisk differensiering - er det nok for å møte elevar med problemåtferd i skulen?
Publisert 2004 av Peder Haug

Evalueringa av Reform 97 om tilpassa opplæring
Publisert 2004 av Peder Haug

Evaluering L-97: Implikasjonar relatert til innstillingane frå Kvalitetsutvalet og Befringutvalet med vekt på PPT sitt arbeidsområde
Publisert 2004 av Peder Haug

Det utdanningspolitiske nye i Clemet-skulen
Publisert 2004 av Peder Haug

A Culture for Learning: School Accountability in Norway
Publisert 2004 av Peder Haug

Redaktør for Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 4/2004
Publisert 2004 av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av reform 97 [ISBN 8212019101] 72s.
Publisert 2004 av Peder Haug

Om skolens oppgåver i samband med tilpassa opplæring for alle
Publisert 2004 av Peder Haug

Læreplanar som reforminstrument
Publisert 2004 av Peder Haug

Lærarrolla og tilpassa opplæring. Evaluering av R-97
Publisert 2004 av Peder Haug

Tilpassa opplæring - ein inkluderande skule
Publisert 2004 av Peder Haug

A Meta-analysis of Research from Swedish Kindergarten
Publisert 2004 av Peder Haug

Om kvalitetskontroll og kvalitetssikring i norsk skule
Publisert 2004 av Peder Haug

Utdanning for skulen i framtida - krav til lærarutdanninga
Publisert 2004 av Peder Haug

Om tilpassa opplæring : analyse av tilstanden i grunnskulen
Publisert 2004 av Peder Haug

Kunnskap om skulen og om elevane si læring. Kva forskinga fortel
Publisert 2004 av Peder Haug

Ny skule? Betre skule?
Publisert 2004 av Peder Haug

Tilrettelagt undervisning i lys av erfaringene fra Reform 97
Publisert 2004 av Peder Haug

Inclusion in Norwegian Compulsory School
Publisert 2004 av Peder Haug

Evalueringa av Reform 97 om skule-heim samarbeidet
Publisert 2004 av Peder Haug

Skulebasert vurdering
Publisert 2004 av Peder Haug

FoU i lærarutdanninga
Publisert 2004 av Peder Haug

Grunnskulen, berre for jenter?
Publisert 2004 av Peder Haug

Kva skjer med barnehagen?
Publisert 2003 av Peder Haug

Skule både for gutar og jenter
Publisert 2003 av Peder Haug

Er spesialskular løysinga?
Publisert 2003 av Peder Haug

Kva er god undervisning?
Publisert 2003 av Peder Haug

Kva gjekk gale i skulen?
Publisert 2003 av Peder Haug

Skaper skulen taparar? Kan PP-tenesta førebyggje?
Publisert 2003 av Peder Haug

Mener skolereform ga jente-skole
Publisert 2003 av Peder Haug

Skolen skyr annerledeshet
Publisert 2003 av Peder Haug

Forskningsrådet kritiserer politikernes skolereformer
Publisert 2003 av Peder Haug

Under middels
Publisert 2003 av Peder Haug

Sentrale rersultat frå evalueringa av Reform 97
Publisert 2003 av Peder Haug

Evalueringa av Reform 97 - resultat og konsekvensar
Publisert 2003 av Peder Haug

Om inkludering i skolen
Publisert 2003 av Peder Haug

Om norsk spesialpedagogisk forsking
Publisert 2003 av Peder Haug

Kvifor er ein inkluderande skule ein god skule?
Publisert 2003 av Peder Haug

En analyse av svensk förskoleforskning
Publisert 2003 av Peder Haug

Om resultat frå evalueringa av Reform 97
Publisert 2003 av Peder Haug

Dei sentrale resultata frå evalueringa av Reform 97
Publisert 2003 av Peder Haug

Teacher Education for Inclusion
Publisert 2003 av Peder Haug

Evaluating Reform 97 in Norwegian Compulsory School
Publisert 2003 av Peder Haug

Formulerings- och styrprocesser avseende elever i behov av särskilt stöd : en fallstudie i en kommun
Publisert 2003 av Peder Haug

Politisk kvarter
Publisert 2003 av Peder Haug

Aktuell utdanningspolitisk debatt
Publisert 2003 av Peder Haug

Vilkårene for en god prosjektsøknad
Publisert 2003 av Peder Haug

Fagdag om L97-vurderinga
Publisert 2003 av Peder Haug

Er det så nøye med?
Publisert 2003 av Peder Haug

Strategier for evaluering av skolereformer i Norge: muligheter og utrfordringer
Publisert 2003 av Peder Haug

FoU-samarbeid mellom lærarutdanninga og skulen, med særleg vekt på tilpassa opplæring
Publisert 2003 av Peder Haug

Har spesialundervisninga ein plass i skulen for alle?
Publisert 2003 av Peder Haug

Evaluering av reform 97 - sentrale resultat
Publisert 2003 av Peder Haug

Skulen veit best
Publisert 2003 av Peder Haug

Spesialundervisning i ein inkluderande skule
Publisert 2003 av Peder Haug

Evaluering av Reform 97. Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 [ISBN 8212018555] 110s.
Publisert 2003 av Peder Haug

Vi veit mykje om skulen - kva så?
Publisert 2003 av Peder Haug

Lærarutdanning berre for den gjennomsnittlege og veltilpassa eleven?
Publisert 2003 av Peder Haug

Kvar er vi, kva veit vi og kva grip vi tak i?
Publisert 2003 av Peder Haug

Forskingsresultat, får dei konsekvensar for lærarutdannarane?
Publisert 2003 av Peder Haug

Om kvalitet i förskolan : forskning om och utvärdering av förskolan 1998 - 2001 [ISBN 9185009326] 142s.
Publisert 2003 av Peder Haug

Den inkluderande skulen og utfordringar for lærarutdanninga
Publisert 2003 av Peder Haug

Det pædagogiske fagområde i to diplomutdannelser : tillægsrapport til evalueringsrapporten "Undervisning i pædagogik - i pædagogutdannelsen og lærerutdannelsen" [ISBN 8779580580] 52s.
Publisert 2002 av Søren Vang Rasmussen, Inger Andersen, Anders Magnusson, Jens Rasmussen, Peder Haug

Undervisning i pædagogik i pædagogutdannelen og lærerutdannelsen [ISBN 8779580564] 177s.
Publisert 2002 av Søren Vang Rasmussen, Inger Andersen, Cathrine Hasse, Anders Magnusson, Jens Rasmussen, Peder Haug

Om utdanning
Publisert 2002 av Peder Haug

Om utdanningspolitikk
Publisert 2002 av Peder Haug

Om spesialundervisninga ikkje fanst. Notat til Kvalitetsutvalet
Publisert 2002 av Peder Haug

Inclusive Education : from Rights to Obligations and Responsibilities : invited comments to Lena Saleh
Publisert 2002 av Peder Haug

Ein skule for alle - absolutt alle : eit døme
Publisert 2002 av Peder Haug

Har vi ei lærarutdanning for ein inkluderande skule?
Publisert 2002 av Peder Haug

Forskingsrådet evaluererer Reform 97 - perspektiv og konsekvensar
Publisert 2002 av Peder Haug

Strategiar for evaluering av skulereformer i Noreg
Publisert 2002 av Peder Haug

Sentrale utviklingstrekk i norsk spesialpedagogisk forskning
Publisert 2002 av Peder Haug

Den spesialpedagogiske forskninga i Norge
Publisert 2002 av Peder Haug

Paneldebatt om aktuelle skulespørsmål
Publisert 2002 av Peder Haug

Skolen som inkluderer alle
Publisert 2002 av Peder Haug

Inkluderande skule
Publisert 2002 av Peder Haug

Prosjektet Begynnaropplæring og tilpassa undervisning
Publisert 2002 av Peder Haug

Om inkluderande skule
Publisert 2002 av Peder Haug

Skulen for alle som ide og praksis
Publisert 2002 av Peder Haug

Om skulen for alle
Publisert 2002 av Peder Haug

Om utdanningskvalitet
Publisert 2002 av Peder Haug

Perspektiv frå evalueringa av reform 97
Publisert 2002 av Peder Haug

Forskerblikk på kvalitet og vurdering
Publisert 2002 av Peder Haug

Kva er gale med foreleggarar og journalistar?
Publisert 2002 av Peder Haug

Forskinga om spesialundervisning
Publisert 2002 av Peder Haug

Å debattere utdanning på fjernsyn
Publisert 2002 av Peder Haug

Evalueringa av Reform 97 like om hjørnet
Publisert 2002 av Peder Haug

What are the implications and limitations of inclusive education on the education of teachers?
Publisert 2002 av Peder Haug

En skola för alla barn
Publisert 2002 av Peder Haug

Evaluering av førskulelærarutdanninga ved fem norske institusjonar : rapport frå ekstern komité 161s.
Publisert 2002 av Svein Ole Sataøen, Peder Haug, Ingebjørg Solvig, Stein Are Sellevoll, Ingegerd Tallberg-Broman

Evaluating the Norwegian Educational Reform 97 : theory of evaluation, strategies, challenges and dilemmas
Publisert 2002 av Lars Monsen, Peder Haug

Om den inkluderande skulen
Publisert 2001 av Peder Haug

Opplæring av barn, unge og vaksne med særskilde behov i ein inkluderande skule
Publisert 2001 av Peder Haug

Om ein skule for alle og spesialpedagogiske tiltak
Publisert 2001 av Peder Haug

Ingmarie Munkhammar: Från samverkan til integration. Arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar. En studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan
Publisert 2001 av Peder Haug

Om å endre : ein kommentar til Huseby skole
Publisert 2001 av Peder Haug

Doktorgradskommisjon og opponent for avhandlinga: Holthe, H.: Favours and Disfavours
Publisert 2001 av Peder Haug

Den gode læraren
Publisert 2001 av Peder Haug

Idioterklæringer er det store problemet
Publisert 2001 av Peder Haug

Framtidig organisering av lærarutdanningane
Publisert 2001 av Peder Haug

Læringssenteret og forsking
Publisert 2001 av Peder Haug

Hva er specialpedagogik?
Publisert 2001 av Peder Haug

Hvordan møter skolen elever med behov av særskilt støtte?
Publisert 2001 av Peder Haug

Erfaringar med eit sentralt initiert forskingsprogram i spesialpedagogikk i Noreg
Publisert 2001 av Peder Haug

Den generelle utfordringa i lærarutdanninga
Publisert 2001 av Peder Haug

Erfaring frå eksterne evalueringar
Publisert 2001 av Peder Haug

Skulen for alle og spesialpedagogikken
Publisert 2001 av Peder Haug

Skolen for alle som utfordring
Publisert 2001 av Peder Haug

Den inkluderande skulen som utfordring : om skulen for alle sett i eit spesialpedagogisk perspektiv
Publisert 2001 av Peder Haug

Er integreringa i skulen ført for langt?
Publisert 2001 av Peder Haug

Utviklingstrekk innanfor det spesialpedagogiske feltet
Publisert 2001 av Peder Haug

Om nokre sider ved evalueringa av reform 97
Publisert 2001 av Peder Haug

Dritsekkfjernsyn, dritsekksamfunn
Publisert 2001 av Peder Haug

Kommentarar til Campbell Collaboration
Publisert 2001 av Peder Haug

Den inkluderande skulen som utfordring 19s.
Publisert 2000 av Peder Haug

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen i Norge
Publisert 2000 av Peder Haug

Ved skulestart
Publisert 2000 av Peder Haug

Ustyrleg lærarutdanning?
Publisert 2000 av Peder Haug

Politikk, forsking og evaluering : status og utfordringar i evalueringa av reform 97
Publisert 2000 av Peder Haug

Current trends in special education research in Norway
Publisert 2000 av Peder Haug

Teacher education and the school for all
Publisert 2000 av Peder Haug

Unitary School and Reform 97
Publisert 2000 av Peder Haug

Ungdomstrinnet og utdanningspolitikken
Publisert 2000 av Peder Haug

Bryt etablerade föreställningar
Publisert 2000 av Peder Haug

Drivkrefter bak endring i utdanning nasjonalt og regionalt : tre foredrag frå Forskingsdagane 1999 [ISBN 82-7661-113-3] 33s.
Publisert 2000 av Oddbjørn Melle, Peder Bergem, Peder Haug

Alle på same skule?
Publisert 2000 av Peder Haug

For alle elevar? : lærarutdanninga og spesialundervisning i grunnskulen [ISBN 8276611125] 222s.
Publisert 2000 av Peder Haug

Teacher education as a private enterprise
Publisert 2000 av Peder Haug

Lærarutdanningsanarkiet og den inkluderande skulen
Publisert 2000 av Peder Haug

Spesialpedagogikken sin plass i lærarutdanninga
Publisert 2000 av Peder Haug

Inkludering - eit ansvar for spesialundervisning?
Publisert 2000 av Peder Haug

Pedagogiske dilemma - om spesialundervisinga
Publisert 2000 av Peder Haug

Behöver vi spesialpedagogiken?
Publisert 2000 av Peder Haug

Kva elevane meiner - og samfunnet ventar?
Publisert 1999 av Peder Haug

Den inkluderande skulen og spesialpedagogikken
Publisert 1999 av Peder Haug

Spesialundervisning som inkludering
Publisert 1999 av Peder Haug

Ein inkluderande skule for alle
Publisert 1999 av Peder Haug

Lærarutdanning som kvalifiserer for arbeid med alle elevar
Publisert 1999 av Peder Haug

Spesialundervisningens Janusansikt : idealer, realiteter og dilemmaer i norsk spesialpedagogikk
Publisert 1999 av Peder Haug

Kva elevane meiner og samfunnet ventar
Publisert 1999 av Peder Haug

Kva er ei god lærarutdanning? : 13 teser
Publisert 1999 av Peder Haug

Specialundervisningen som pedagogiskt dilemma
Publisert 1999 av Peder Haug

Erfaringer fra deltakelse i inspektørnemnder i Sverige
Publisert 1999 av Peder Haug

Den inkluderande skolen : treng vi eit skilje mellom det allmenne og det spesielle?
Publisert 1999 av Peder Haug

Skulen, eit lukka land?
Publisert 1999 av Peder Haug

Words without deeds? : between special schools and inclusive education, an illustration of the nature of stability and change in Norwegian education
Publisert 1999 av Peder Haug

Anarki i lærarutdanninga?
Publisert 1999 av Peder Haug

Anarki i lærarutdanninga?
Publisert 1999 av Peder Haug

Spesial eller undervisning?
Publisert 1998 av Peder Haug

St.meld. nr. 23 (1997-98): Spesial eller undervisning? 5s.
Publisert 1998 av Peder Haug

Myrlandet : spesialundervisning i grunnskulen 1965-1991 [ISBN 82-7661-084-6] 321s.
Publisert 1998 av Peder Haug

Hjelper det med reformer i skulen?
Publisert 1998 av Peder Haug

Spesialpedagogiske utfordringar i den nye grunnskulen
Publisert 1997 av Peder Haug

The Development of Knowledge and Initiatives in Special Education
Publisert 1997 av Peder Haug

Norwegian Special Education : Development and Status
Publisert 1997 av Peder Haug

Integration & Special Education Research in Norway
Publisert 1997 av Peder Haug

Pedagogisk teori og praksis som samanbindande element i allmenlærarutdanninga
Publisert 1997 av Peder Haug

Den norske debatten om alderen for skulestart
Publisert 1997 av Peder Haug

Formulering og realisering av norsk utdanningspolitikk etter 1975
Publisert 1997 av Peder Haug

Issues in recent educational research on school start in Norway
Publisert 1997 av Peder Haug

90-åras utdanningsreformer og utfordringar for lærarutdanninga 18s.
Publisert 1997 av Peder Haug

Spesialundervisning : verdiar, bakgrunn, utvikling og status 24s.
Publisert 1997 av Peder Haug

Evaluation as a part of a ministerial reform strategi 13s.
Publisert 1997 av Peder Haug

Forslag til rammeplan i pedagogikk 20s.
Publisert 1997 av Anne Marie Presthus, Thor Ola Engen, Trygve Bergem, Sidsel Germeten, Peder Haug, Johan Daniel Hætta, Kari Raknes Krüger, Olav Lindal

Nytt om spesialpedagogisk forskning -1s.
Publisert 1997 av Peder Haug

Grunnskolereform 97. Utfordringer i en endringsprosess 134s.
Publisert 1997 av Vebjørg Tingstad, Peder Haug

Teori om endring og reformer
Publisert 1996 av Peder Haug

Barnehage på skule : evaluering av innhaldet i 6-årstilboda
Publisert 1996 av Peder Haug

Andy Hargreaves: Lærerarbeid og skolekultur : læreryrkets forandring i postmoderne tidsalder (bokmelding)
Publisert 1996 av Peder Haug

Spesialpedagogikkens plass i "en skole for alle"
Publisert 1996 av Peder Haug

Evaluation as a Part of a Ministerial Reform Strategy
Publisert 1996 av Peder Haug

Status for spesialpedagogisk forsking i Noreg
Publisert 1996 av Peder Haug

Innhaldet i 90-åras utdanningsreformer
Publisert 1996 av Peder Haug

Lærarutdanning til ein skule for alle
Publisert 1996 av Peder Haug

Barnehage på skule : evaluering av innhaldet i 6-årstilboda
Publisert 1996 av Peder Haug

Special Education Research in Norway
Publisert 1996 av Peder Haug

Kva no for det nye småskulesteget?
Publisert 1996 av Peder Haug

Grunnskulereform -97, bakgrunn og utfordringar
Publisert 1996 av Peder Haug

Innhaldet i 90-åras utdanningsreformer
Publisert 1996 av Peder Haug

Utfordringar til skulen etter Reform -97
Publisert 1996 av Peder Haug

Program for Nord-Noreg - evaluering av framtidige planar
Publisert 1996 av Peder Haug

Politikk og pedagogikk : skulestart for 6-åringar i Noreg
Publisert 1996 av Peder Haug

Pedagogikk i ei reformtid : foredrag på den 4. nasjonale fagkonferansen i pedagogikk (1995) [ISBN 82-7661-038-2] 152s.
Publisert 1996 av Peder Haug

Special education research in Norway 17s.
Publisert 1996 av Peder Haug

FoU-arbeid og Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) : utarbeidd for Faglig enhet for PPT, Utdanningsdirektøren i Hedmark 13s.
Publisert 1996 av Peder Haug

Program for Nord-Noreg - evaluering av framtidige planar : innlegg på Årsmeldingskonferanse i Program for Nord-Norge, Tromsø, 16.-18. april 1996 18s.
Publisert 1996 av Peder Haug

Prosjektet Grunnskolereform 97 : datainnsamling, instruksjon 1s.
Publisert 1995 av Peder Haug

Dette med FOU. Om forsking i lærarutdanninga
Publisert 1992 av Doris Jorde, Peder Haug, Aslaug Nyrnes, Aslaug Nyrnes

Forsking for regional utvikling : frå 1980 til 1990 [ISBN 82-90426-67-4] 117s.
Publisert 1990 av Bjørn Stave, Kåre Heggen, Peder Haug, Knut Bryn, Arild Kvamme