Profile picture for user gascogne

Marit Løvøy Gascogne

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Servitørfagbrev, kokkfagbrev, yrkesfaglærar i hotell- og næringsmiddelfag og master i yrkespedagogikk.

 

Undervising

PPY 121 – Yrkesdidaktikk 1

PPY 122 – Yrkesdidaktikk 2

 

Faglege interesser

Yrkesfagleg opplæring

Lærarutdanning

 

Noverande forskingsprosjekt

Phd.-prosjekt: Making experience matter. Meiningsfulle samanhengar i fag- og yrkesopplæringa.

 

Arbeidserfaring

Høgskulelektor i yrkespedagogikk og stipendiat, Institutt for pedagogikk (2015 – 2020)

Høgskulelektor i yrkespedagogikk, Institutt for pedagogikk (2014-2015).

Høgskulelektor i yrkespedagogikk, Institutt for pedagogikk og studieleiar PPU (50%) (2012-2014).

Høgskulelektor i yrkespedagogikk, Institutt for pedagogikk (2011-2012).

Høgskulelektor i yrkespedagogikk, Institutt for pedagogikk og studieleiar PPU (50%) (2010-2011).

Høgskulelektor i yrkespedagogikk, Institutt for pedagogikk (2009-2010).

Yrkesfaglærar, Adjunkt med tilleggsutdanning, Stryn vidaregåande skule (2005-2009).

Yrkesfaglærar, Stryn vidaregåande skule (2002 – 2005).

Kantinemedarbeidar, Stryn vidaregåande skule (2001-2002).

Sjølvstendig næringsdrivande, dagmamma (1993-2001).

Commis de cuisine. Hotel Intercontinental Geneve (1991 – 1993).

Serveur, Hotel Noga Hilton Geneve (1989-1991).

Chef entremetier, Hotel Bristol Villars (1989).

Commis de cuisine, Hotel Noga Hilton Geneve (1988-1989).

Kokk, SAS Scandinavia Hotel Oslo (1987 – 1988).

Kokk, Sheraton Hotel Oslo Fjord (1985- 1986).

Kokk, Hotel Continental (1984-1985).

 

 

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Matkultur på Haualeite, forskningsdagane 2014
Publisert 2014 av Kari Ryslett, Marit Gascogne

Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer [ISBN 978-82-7661-296-7] 117s.
Publisert 2011 av Marit Gascogne