Profile picture for user viddall

Linda Marie Viddal

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Forskningsområde:

Ledelse. PhD-student. 

Utdanning:

Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo (6,5 år). Fordypning 2. avdeling: ledelse og veiledning.

Hovedoppgave:

«Tilbakemelding som grunnlag for organisasjonslæring» (A)

Akademisk grad:

Cand. Paed. (Candidata Paedagogiae)

Nettverk:

Norsk nettverk for ledelsesforskning i barnehagen (NelBa)

Forskningsgrupper:

Forskningsgruppen for profesjonsetikk: Høgskulen i Volda & Høgskolen i Molde.

Forskningsgruppen for profesjonsforskning: Høgskulen i Volda.

Arbeidsområder:

Undervisning: Ledelse i grunn- og videreutdanning. Veiledning i grunn – og videreutdanning. Oppdrag, ReKomp og DeKomp: Lederutvikling. Ledergruppeutvikling. 

Bakgrunn:

Bakgrunn som lederutvikler fra AFF v/ NHH mest kjent for Solstrandprogrammet (https://aff.no). Lang erfaring med design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer, både som programleder og som del av stab.  Eksempler på oppdragsgivere har vært Universitetet i Oslo, Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå, Utdanningsdirektoratet: Det nasjonale Styrerprogrammet og Det nasjonale Rektorprogrammet, Eidesvik Offshore, DNB, Nordea, Skuespiller – og Danseralliansen, Møre og Romsdal Politidistrikt.

Kompetanseområder:

  1. Kontekst: Ledelse inkludert skoleledelse og barnehageledelse, lederutdanning, lederutvikling, ledergruppeutvikling, lederveiledning individuelt og i gruppe, ledertrening (ferdighetstrening), kollegaveiledning. 
  2. Innhold: Systemisk ledelse, systemisk- og narrativ tilnærming til veiledning, gestaltveiledning, mentalisering og mentaliserende lederskap, erfaringsfilosofi, dialogfilosofi. 

Spesifikke fagområder ved oppdrag innen ledelse:

  • Endringsledelse
  • Ledergruppeutvikling
  • Organisasjonskultur
  • Organisasjonslæring