Profile picture for user ryggkae

Kari Kathrine Eldby Rygg

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Utdanning

- Allmennlærerutdanning
- Master i spesialpedagogikk
- Videreutdanning i: mentorutdanning, rektorutdanning, matematikk, skoleutvikling og ledelse

Undervisning

- UL302 (delt emneansvar)
- UL306D (delt emneansvar)
- UL304
- Spesialpedagogikk 2 og 3

Faglig interesse

- Spesialpedagogikk
- Tilpasset opplæring og spesialundervisning
- Samspillsvansker
- Problemløsning gjennom samarbeid (Ross Greene)
- Skoleutvikling
- ADHD, ASF, TS og generelle lærevansker
- Matematikkvansker

Forskning og andre publikasjoner

"Skolen og jenter med ADHD : skravlete, fjollete, vimsete, bråkete jenter blir til skravlekjerringer - akkurat som mor si!"
Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk - Høgskolen i Bodø, 2007

"Samarbeid mellom skole og hjem - utfordringer i forhold til jenter med ADHD". (2009) Skolepsykologi, 44(1), 59-66.

Arbeidserfaring

- Lærer og spesialpedagog på småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn
- Teamleder
- Skoleleder (inspektør og rektor)
- Rådgiver i PPT og innsatsteam
- Spesialpedagogisk ansvarlig i videregående skole

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Accommodation for students with disabilities in higher education
Publisert 2023 av Kari Eldby, Liv Ingrid Aske Håberg

Elever med atferdsvansker og/eller oppmerksomhetsvansker
Publisert 2022 av Kari Rygg Eldby