Profile picture for user sha

Synnøve Hedemann Amdam

Høgskulelektor

Institutt for kommunikasjon

Stilling
Seksjonsleiar, Digital kompetanse
Prosjektleiar, DigiGLU - digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga
PhD-forskar

Fagområde
Digital kompetanse, media literacy og digital literacy, medie- og kulturteori, mediepedagogikk, profesjonsforsking, lærarutdanning

Doktorgradsprosjekt/PhD-project:
The media teacher goes professional? Balancing theory, practice and pedagogy in media education. / Den profesjonelle medielæraren. Korleis balansere teori, praksis og pedagogikk i medieutdanning?


I explore teacher practices and teacher understandings of roles, practices and educational goals in technology-rich classrooms through a national media teacher survey (n=384) and two school case studies of the Media and Communication program in upper secondary school in Norway.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Dagsrevyen, Digitalisering
Publisert 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Den profesjonelle medielæreren: Å balansere teori, praksis og pedagogikk i medieundervisninga
Publisert 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Vidareutdanning for lærarar i teknologirike klasserom - eit pilotprosjekt i samarbeid med Ulstein kommune
Publisert 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Distanseovergripende læringsteknologi og digitale læringsverktøy
Publisert 2017 by Synnøve Hedemann Amdam

Digitale vurderingsformer i informasjonssamfunnet
Publisert 2016 by Synnøve Hedemann Amdam

Learning Literacy by Design Debate
Publisert 2016 by Jon Harman, Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal

The media teacher goes professional. Balancing theory, practice and pedagogy in media education.
Publisert 2015 by Synnøve Hedemann Amdam

Om stemmene stemmer. Bruk av intervju-data i artiklar
Publisert 2015 by Synnøve Hedemann Amdam

Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ 82s.
Publisert 2014 by Ola Erstad, Synnøve Hedemann Amdam, Hans Christian Arnseth, Kenneth Silseth

Digital kompetanse i lærarutdanningane
Publisert 2014 by Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal, Marianne Hagelia

Framtidas læring og skule. Innleiing
Publisert 2014 by Synnøve Hedemann Amdam

Tverrfaglighet, praktisk og teoretisk opplæring, erfaringer fra dagens utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon
Publisert 2014 by Synnøve Hedemann Amdam

Forord
Publisert 2014 by Synnøve Hedemann Amdam

Les mer nøye, Kristin
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam, Øystein Gilje, Ola Erstad

The hybrid as problem or solution? Teacher reflections on establishing a culture of production in media education
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam, Ola Erstad

Medium og kommunikasjon i norsk skole
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Medier og kommunikasjon – motivasjonsfag i morgendagens skole
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Hvor skal de digitale hodene komme fra?
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam, Øystein Gilje, Ola Erstad

Kva er det med Medium og kommunikasjon?
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

'A school culture of our own'. Teacher reflections on contexts for learning, community and culture in media education
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Medier og kommunikasjon og norsk skole
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

MK og morgendagens skole
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Forskning på Medium og kommunikasjon
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Nedlegging Media og kommunikasjon
Publisert 2013 by Synnøve Hedemann Amdam

Digital production culture as mission impossible in school? Being the pattern breaker and fitting in
Publisert 2013 by Synnøve Moltudal, Synnøve Hedemann Amdam

The Media Teacher: becoming that “Guide on the Side”
Publisert 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Constructing the Media TeacherCombining literacy and professionalism in the creation of vocational media education
Publisert 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Nytt og nyttig - landsdekkande undersøking av Medier og kommunikasjon
Publisert 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Det skjeve tårnet i PISA - Morgendagens skole
Publisert 2012 by Synnøve Hedemann Amdam

Constructing the Media Teacher. Historic Developments in Teacher Identities reflecting on Media literacy and Professionalism
Publisert 2012 by Synnøve Hedemann Amdam, Ola Erstad

Ting i tiden - Design som kulturell tendens [ISBN 8280330194] 114s.
Publisert 2003 by Synnøve Amdam