Profile picture for user olsengun

Gunhild Ring Olsen

Førsteamanuensis

Institutt for journalistikk

Utdanning

Philosophiae Doctor (PhD), Universitetet i Bergen, 2018

Hovedfag i journalistikk, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo, 2004

Doktorgrad

A new platform for quality journalism? A study of four U.S. nonprofit university centers and their attempt to save professional reporting through using classrooms as newsrooms. Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, 2018

Undervisning

Bachelorprogrammet i journalistikk: JOU101, JOU102, JOA101, JOA102 m. fl.

Master in Media Practices: MMP302 og MMP309

Faglige interesser

Journalistikkens samfunnsoppdrag

Praktisk læring

Profesjonsstudier

Forskningsgrupper

Media, Professions, and Society

Vitenskapelig arbeid

A new platform for quality journalism? A study of four U.S. nonprofit university centers and their attempt to save professional reporting through using classrooms as newsrooms (2018). Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen.

«Innledning» og «Dagbladet: Libya på topp og pupp under» i Svein Brurås (red) (2012): Nyhetsvurderinger: på innsiden i fem redaksjoner, Kristiansand: IJ-forlaget.

«Er det en god sak? En drøfting av hvordan taus kunnskap brukes i den journalistiske utvalgsprosessen». Essay, phd-kurs i vitenskapsteori og etikk, VNN-FU/Universitetet i Bergen

Vikarkarusellen: om hvordan vikarers arbeidsforhold utfordrer den klassiske journalistrollen (2004). Hovedfagsoppgave i journalistikk, Universitetet i Oslo.

Relevant erfaring

2014/2015: American University, School of Communication: Fulbright Scholar.

2000 - 2010: Nyhetssjef/vaktsjef/journalist i Klassekampen, Aftenposten Aften, Universitas, VG og Farsunds Avis.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Utflytende om subjektivitet. Anmeldelse av antologien "Putting a face on it: Individual exposure and subjectivity in journalism"
Publisert 2019 by Gunhild Ring Olsen

Hvorfor slutter journaliststudentene?
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen, Steinar Høydal

The AI Narrator and the Journalism Profession
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

Klassekampen høsten 2018
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

Presentasjon av avhandlingsarbeid, Senter for undersøkende journalistikk, Universitetet i Bergen
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

Når gravejournalister møter universitetene: Kan hybrider av redaksjoner og klasserom berge journalistikken?
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

Epler, pærer og nytt mediebygg
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

Den som forsker skal ei finne
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

Samarbeid med mediebransjen. Hvordan sørge for best læring?  
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

What should journalism students know?
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen

A new platform for quality journalism? A study of four U.S. nonprofit university centers and their attempt to save professional reporting through using classrooms as newsrooms. [ISBN 978-82-308-3824-2]
Publisert 2018 by Gunhild Ring Olsen, Martin Eide

Universitetenes rolle i mediekrisa
Publisert 2017 by Gunhild Ring Olsen

Mediekrisa sett fra "pølsefabrikken"
Publisert 2016 by Gunhild Ring Olsen

"Reisebrev fra Washington, DC"
Publisert 2015 by Gunhild Ring Olsen

"So much work, so much fun"
Publisert 2015 by Gunhild Ring Olsen

"Can students save journalism?"
Publisert 2015 by Gunhild Ring Olsen

"Når journalister tar skylda"
Publisert 2015 by Gunhild Ring Olsen

"Når journalister tar skylden for mediekrisa"
Publisert 2015 by Gunhild Ring Olsen

University Centers for Investigative Reporting
Publisert 2015 by Gunhild Ring Olsen

"Can students save journalism?"
Publisert 2015 by Gunhild Ring Olsen

Hvordan skrive godt på nett
Publisert 2013 by Gunhild Ring Olsen

Samarbeid mellom journalistutdanninger og mediebransjen i USA
Publisert 2013 by Gunhild Ring Olsen

Nyhetsvurderinger i Dagbladet
Publisert 2013 by Gunhild Ring Olsen

Jurymedlem for og uttdeler av Polaris-prisen 2011
Publisert 2011 by Gunhild Ring Olsen

Folkemøte i forbindelse med valget 2011
Publisert 2011 by Gunhild Ring Olsen, Jørgen Warvik Lyngvær, Jan Ytrehorn, Steinar Høydal, Inger Knude Larsen

Terrorseminar: Etiske utfordringer i pressedekningen av 22.juli
Publisert 2011 by Gunhild Ring Olsen

"Du rykker stadig framover i køen" av Glenn Slydal Johansen, Journalisten 12.05.2011
Publisert 2011 by Gunhild Ring Olsen