Profile picture for user bastians

Henrik Grue Bastiansen

Professor

Institutt for film og animasjon

Pågående forskning: jeg arbeider nå med prosjektet "Exploring Digital Media History." Det handler om overgangen fra analog til digital mediehistorie. Av særlig interesse er hva digitaliserte arkiver med historisk medieinnhold fra presse, film, radio, TV osv vil bety for det vitenskapelige studiet av disse medieformene i fremtiden. Emnet er nytt og bygger bro mellom nytt og gammelt. Hovedobjektet er de digitale mediearkivene som nå bygges opp av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet skal munne ut i en bok om digital mediehistorie. Underveis publiserer jeg mindre artikler, presenterer papers på konferanser, holder gjesteforelesninger osv. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsutvalget ved HVO og har ekstern finansiering fra Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO) og Stiftelsen Fritt Ord. I tillegg foreligger en publiseringsavtale med Universitetsforlaget. Prosjektet har til hensikt å oppfylle HVOs FoU-mål om å utvikle digital kompetanse på nye fagfelter, slik det er formulert i strategisk plan både for HVO sentralt og i AMFs egen strategiske plan. HVOs slagord "Kunnskap for framtida" er retningsgivende for prosjektet.

Tidligere forskning: journalistikk, dokumentar, partipressen, NRK, fjernsynet, ytringsfrihet, mobiltelefonen, den kalde krigen m.m. - samt generell mediehistorie fra trykkekunsten til idag.

Nyeste bok: Norsk mediehistorie, 3. utgave, Oslo: Universitetsforlaget 2019

Nyeste artikler: "Nettarkivenes digitale objekter som intellektuell utfordring: Mediehistorie 2.0 og behovet for en ny filologi", i Mediehistorisk Tidsskrift nr. 1 (33), 2020,

og "I nærkontakt med mediehistorien: En presentasjon av Norsk radio- og fjernsynsmuseum", i Mediehistorisk Tidsskrift nr. 1 (33), 2020

Forrige artikkel: "Når mediehistorien blir søkbar - og grafisk: Introduksjon til Nasjonalbibliotekets første IT-verktøy", i Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2 (32), 2019 

Forrige bok: Media and the Cold War in the 1980s. Between Star Wars and Glasnost, red. med Martin Klimke og Rolf Werenskjold, Palgrave Macmillan, 2019

Verv: Styreleder i Norsk Mediehistorisk Forening siden 2017. 

Medstifter og styremedlem i Nordic Media History Network, stiftet i Helsinki i 2018.

Bakgrunn og erfaring: Grunnfag, mellomfag og hovedfag i medievitenskap fra Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Deltok i etableringen av Blindern Filmklubb ved UiO i 1989. Studentstipend fra Norges Forskningsråd 1994. Cand. Philol. med medievitenskap hovedfag 1995. Forsker ved NRK og UiO 1996-2000. Stipendiat ved UiO 2001-2005. Doktorgrad 2006 på avhandlingen Da avisene møtte TV. Partipressen, politikken og fjernsynet 1960-1972. Tidlige arbeider inkluderer studier av Dagsrevyen i 1960-årene, månelandingen som TV-begivenhet og Vietnamkrigen i norsk TV. Medforfatter av bind 3 av NRKs historie, sammen med Hans Fredrik Dahl. Utredet ytringsfrihetens historie i Norge på oppdrag fra Ytringsfrihetskommisjonen, sammen med Hans Fredrik Dahl. Bøker (i utvalg): Hvor fritt et land? (2000, med Hans Fredrik Dahl), Fra Eidsvoll til Marienlyst (2001, red. med Øystein Meland), Norsk mediehistorie (2003, med Hans Fredrik Dahl), Lojaliteten som brast. Partipressen i Norge fra senit til fall (2009), Vaktbikkjefjernsynet. Kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar i norsk TV (2011), Hvor går dokumentaren? (2014, red. med Pål Aam), Nordic Media and the Cold War (2015, red. med Rolf Werenskjold).Veileder på tre doktoravhandlinger: Rolf Werenskjold (UiO 2012), Tor Bang (UiB 2013) og Magne Lindholm (HiOA 2015). Medlem av revisjonsgruppen for medievitenskap ved AMF 2011. Skrev NOKUT-søknaden som førte til opprettelsen av masterstudiet ved Avdeling for mediefag ved HVO i 2012. Medlem av juryen i Unge Forskere-konkurransen 2001-2013. Medlem av juryen for Holbergprisen i skolen 2005-2011. Bokmeldingsredaktør i Norsk Medietidsskrift 2011-2015. Juryleder for Fritt Ord-konkurransen 2013-2016. Gruppeleder (chair) på forskerkonferanser i København (2015), Toronto (2016), Tampere (2017) og Malmø (2019). Leder av professorkommisjon ved HVO 2016. Styreleder i Norsk Mediehistorisk Forening siden 2017. Forelesninger ved Fachhochschule Kiel, Tyskland, i 2017. Medlem av revisjonsgruppen for fellesfagene ved AMF 2018-2019. Medlem av Dagbladets bok-komité 2017-2018. Formidling i presse, radio, TV og på nett. Medvirket i TV-dokumentarer som Sjefen i det hvite hus (2007), Med lisens til å sende (2008), om NRK gjennom 75 år, TV-aksjonen 40 år (2014) og Syndebukken: Prosessen mot Harry Lindstrøm (2018). Gjesteforeleser ved Roskildes Universitet, Danmark, 2019. Fast fagfelle for tidsskriftene MedieKultur (Danmark) og Media History (UK). Underviser og veileder på bachelor og masternivå ved Avdeling for mediefag ved HVO. Diverse artikler, papers, seminarer, workshops, konferanser, gjesteforelesninger, foredrag m.m. Ca. 20 bøker, 70 publikasjoner og over 260 oppføringer i Cristin-basen. 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Norsk mediehistorie [ISBN 978-82-15-03198-9] 415s.
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen, Hans Fredrik Dahl
Publisher: Universitetsforlaget

Media and the Cold War in the 1980s: Between Star Wars and Glasnost [ISBN 978-3-319-98381-3] 346s.
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen, Martin Klimke, Rolf Werenskjold
Publisher: Palgrave Macmillan

The Nordic Media and the Cold War [ISBN 9789187957154] 366s.
Publisert 2015 av Rolf Werenskjold, Henrik G. Bastiansen
Publisher: Nordicom

Hvor går dokumentaren? Nye tendenser i film, fjernsyn og på nett [ISBN 978-82-321-0389-8] 244s.
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen, Pål Rune Aam
Publisher: Fagbokforlaget

Vaktbikkjefjernsynet : kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar i norsk TV [ISBN 978-82-7147-348-8] 387s.
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen
Publisher: IJ-forlaget

Lojaliteten som brast : partipressen i Norge fra senit til fall 1945-2000 [ISBN 9788292587119] 502s.
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen [ISBN 978-82-530-3261-0] 410s.
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen, Bernt Hagtvet, Guri Hjeltnes, Knut Lundby, Helge Rønning
Publisher: Pax Forlag

Norsk mediehistorie
Publisert 2008 av Henrik G. Bastiansen, Hans Fredrik Dahl
Publisher: Universitetsforlaget

Norsk mediehistorie, 2. utgave [ISBN 978-82-15-01353-4]
Publisert 2008 av Henrik Grue Bastiansen, Hans Fredrik Dahl
Publisher: Universitetsforlaget

Norsk Mediehistorie [ISBN 82-15-00325-7] 590s.
Publisert 2003 av Henrik Grue Bastiansen, Hans Fredrik Dahl
Publisher: Universitetsforlaget

Fra Eidsvoll til Marienlyst.- Studier i norske mediers historie [ISBN 82-7147-209-7] -1s.
Publisert 2001 av Henrik Grue Bastiansen, Øystein Meland

Fra Eidsvoll til Marienlyst, Studier i norske mediers historie fra Grunnloven til TV-alderen [ISBN 82-7147-209-7] -1s.
Publisert 2001 av Henrik Grue Bastiansen, Øystein Meland

Fra Eidsvoll til Marienlyst. Studier i norske mediers historie fra Grunnloven til TV-alderen [ISBN 82-7147-209-7]
Publisert 2001 av Henrik G. Bastiansen, Øystein Mæland

Hvor fritt et land? Sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre [ISBN 82-02-19089-4] 367s.
Publisert 2000 av Hans Fredrik Dahl, Henrik Grue Bastiansen
Publisher: Cappelen Damm AS

Over til Oslo. NRK som monopol 1945-1981 629s.
Publisert 1999 av Hans Fredrik Dahl, Henrik Grue Bastiansen
Publisher: J.W. Cappelens Forlag AS

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

"Nettarkivenes digitale objekter som intellektuell utfordring: Mediehistorie 2.0 og behovet for en ny filologi", i Mediehistorisk Tidsskrift nr. 1 (33) 2020, side 32-45
Publisert 2020 av Henrik G. Bastiansen

Fra analog til digital mediehistorie
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Reporting Glasnost: The Changing Soviet News in a Norwegian Daily, 1985-1988
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Da Berlinmuren falt. En komparativ studie av presse, radio og TV i 1989
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Finne, granske, skrive: Kort innføring i mediehistorisk metode
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Partipressen : en introduksjon
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

Alf Prøysen i norsk mediehistorie
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

Towards Glasnost? : a Case Study of the Norwegian News Coverage of Mikhail Gorbachev as Soviet Leader in 1985
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

Mapping Nordic Media and the Cold War
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen, Rolf Werenskjold

Norwegian media and the Cold War 1945-1991
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Rethinking mass communications in Norway: The neglected power of the centre-left alliance in the early 20th century and its importance until the present
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Hur analyseras mediehistorien? Sex böcker – sex strategier
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Fra konflikt til konsensus? Partipressens fall og konsekvensene for journalistikken
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Fjernsyn utenfor allfarvei: Oddgeir Bruaset og utkantdokumentaren i NRK
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Norwegian Media and the Cold War 1945–1991
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Filmen i mediehistorien
Publisert 2013 av Henrik Grue Bastiansen

Massekommunikasjon på norsk
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Fjernsyn som vaktbikkje. Dokument 2 og den undersøkende dokumentaren i TV 2
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

"Dette er tv på sitt aller beste ..." Et portrett av TV-kritikeren Sverre Evensen
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Fjernsyn som vaktbikkje : Brennpunkt og den undersøkende dokumentaren i NRK
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Parti og presse – ulike skjebner
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen, Terje Eggum, Rune Ottosen

Partipressen som økonomisk system
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen, Rune Ottosen

På gata igjen
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen, Sigurd Høst, Tor Are Johansen

EF-striden: Partipressen for fall
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Den enes brød, den annens død
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen, Sigurd Høst

Krigsutbruddet 1939
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Krisetid
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen, Rune Ottosen

Partipressen konsolideres (1920-1940)
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

I Ibsens tid
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen, Hans Fredrik Dahl

Partipressen gjenreises
Publisert 2010 av Henrik Grue Bastiansen, Sigurd Høst, Helge Østbye

Fra avishus til konsern
Publisert 2010 av Tor Are Johansen, Hans Fredrik Dahl, Henrik G. Bastiansen, Helge Østbye

Krigsjournalistikk i en global medieverden
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen, Rune Ottosen

"Massemediene må tas alvorlig ..." : Hans Fredrik Dahl som mediehistoriker
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

"Vil man målene, må man også ville midlene-" Einar Gerhardsen og fjernsynet 1960-87
Publisert 2008 av Henrik G. Bastiansen

"Referenten må alltid være på vakt ...". Carl Just og norsk journalistutdanning 1943-1965
Publisert 2005 av Henrik Grue Bastiansen

1905 - Telegrafen, telefonen og unionen
Publisert 2004 av Henrik Grue Bastiansen

"Gid nu snart meg bud blir brakt" - Henrik Ibsen som medieteoretiker
Publisert 2003 av Hans Fredrik Dahl, Henrik Grue Bastiansen

Gid nu snart mig bud blir bragt! Henrik Ibsen som medieteoretiker
Publisert 2003 av Hans Fredrik Dahl, Henrik G Bastiansen

Kampen om TV-opinionen:Partipressen og NRK-fjernsynet
Publisert 2001 av Henrik Grue Bastiansen

Født til kamp, Norges Kunstnerråd 1940-1955
Publisert 2000 av Henrik Grue Bastiansen

Anna

Medvirket i programserien "Medienes stemmer og maktens sensur" i NRK P2, episode 10 om partipressen, sammen med professor Øyvind Østerud, sendt 8. august 2020
Publisert 2020 av Henrik G. Bastiansen

"Kan mediehistorien kaste nytt lys over miljø- og klimakrisen?", innledningsforedrag på seminaret "Når klimabrølene gjaller: fagseminar om mediene, klimaet og miljøet", arrangert av Norsk mediehistorisk forening på Litteraturhuset i Oslo, 10. mars 2020. Foredraget ble strømmet direkte og kan sees her: mediehistorisk.no
Publisert 2020 av Henrik G. Bastiansen

Tale om Henrik Ibsen, Grunnloven, mediene og ytringsfriheten ved bekransningen av Henrik Ibsens grav på Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo, 17. mai 2020. Ble invitert av 17.mai-komiteen i Oslo Kommune. Talen ble strømmet direkte og kan sees her: https://www.facebook.com/Oslo/videos/265024781365106/
Publisert 2020 av Henrik G. Bastiansen

"I nærkontakt med mediehistorien: En presentasjon av Norsk radio- og fjernsynsmuseum", i Mediehistorisk Tidsskrift nr. 1 (33), 2020, side 116-129
Publisert 2020 av Henrik G. Bastiansen

Norsk radio fyller 95 år, innslag i Nyhetsmorgen i NRK1 i samsending med NRK P2, 29. april 2020
Publisert 2020 av Henrik G. Bastiansen

Norsk radio fyller 95 år, innslag i programposten Frokostradio i NRK P1+, 29. april 2020
Publisert 2020 av Henrik G. Bastiansen

Når mediehistorien blir søkbar - og grafisk: Introduksjon til Nasjonalbibliotekets første IT-verktøy
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"Mediehistorisk blikk på medienes digitalisering", vitenskapelig foredrag på seminar arrangert av Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Universitetsforlaget i anledning av professor Hans Fredrik Dahls 80-årsdag og lanseringen av 3. utgave av læreboken Norsk mediehistorie, 23. oktober 2019
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"Nasjonalbiblioteket og digitaliseringen av den norske kulturarven", forelesning ved Forskingsdagane ved Høgskolen i Volda, 24. september 2019
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"Media History in the Age of Digital Reproduction: A Case Study from Norway", paper til Division 3: Media and Communication History ved konferansen Nordmedia 2019, arrangert av Malmø Universitet, Sverige, 21.-23, august 2019
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"30 år med World Wide Web", fagartikkel i Morgenbladet: Portalen, publisert 24. juli 2019.
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"Jakten på den historiske Apollo-sendingen", intervju i nettsak publisert på nrk.no 19. juli 2019 i forbindelse med 50-årsjubileet for månelandingen i 1969.
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

Hvordan skal vi plassere World Wide Web i mediehistorien?
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"Fyller et tomrom", uttalelser om partipressens fall i Klassekampen 19. juni 2019
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"30 år siden kommunismen falt i Øst-Europa", innslag i magasinprogrammet Ekko, i NRK P2, 18. juni 2019
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

Nasjonalbiblioteket skal digitalisere Internett, innslag i magasinprogrammet Ekko i NRK P2, 24. april 2019: programdeltaker sammen med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og forsker Marianne Takle
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

Månelandingen 50 år. Utstilling ved Norsk Teknisk Museum åpnet 11. april 2019. Bidragsyter til TV-delen av utstillingen, med historisk forskning, dokumenter og fotos.
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

Månelandingen 50 år; innslag i Studio 2 i NRK P2 18. april 2019, sammen med Erik Tandberg. Andre del.
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

Månelandingen 50 år, innslag i Studio 2 i NRK P2, 17. april 2019, sammen med Erik Tandberg. Første del.
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

Mediehistorie i den digitale reproduksjonsteknikkens tidsalder: en case-studie fra Norge; gjesteforelesning ved Institut for Kommunikation og Medievidenskap, Roskilde Universitetscenter, Danmark, 12. april 2019
Publisert 2019 av Henrik G. Bastiansen

"God kveld, her er Dagsrevyen", intervju med NRKs nettsider i forbindelse med Dagsrevyens 60-årsjubileum i 2018
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Norges største tidsskrift for presse- og mediehistorie er digitalisert og gratis tilgjengelig på nett
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Hvordan skal vi plassere internett i mediehistorien?
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Introduction: Mapping the Role of the Media in the late Cold War
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen, Martin Klimke, Rolf Werenskjold

P2 fyller 40 år, innslag i "Her og nå", NRK P1
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Årsdag for Kings Bay-ulykken. Dens betydning for norsk politisk historie, i magasinprogrammet Ekko
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Syndebukken: prosessen mot Harry Lindstrøm : medvirkning som mediehistoriker
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Moving the Field: Media History and the Cold War
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Er partipressen tilbake? Intervju i Studio 2, NRK P2
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Nå blir mediehistorien digital – hva gjør vi med det?
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

"Er partipressen tilbake?", innslag i Studio 2 i NRK P2,15. august 2018
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Målet med mediehistorisk forskning
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

Gjør den digitale utviklingen mediehistorien overflødig?
Publisert 2018 av Henrik G. Bastiansen

"Et møtested for alle medieformer vi har kjent til nå", artikkel på nettstedet Presseveteranen: nettavis for pensjonerte journalister, mars 2017
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Kunstnersjelen som ikke ville settes i bås : anmeldelse av Asbjørn Bakke: "Erik Bye"
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Danske forskere om digital metodebevissthet : anmeldelse av Kirsten Drotner og Sara Mosberg Iversen (red.): "Digitale metoder. At skabe, analysere og dele data"
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

From the Vikings to the Era of Angela Merkel: The Surprising Connections between Norway and Germany
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Nå blir mediehistorien digital - hva gjør vi med det?
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Fra opplysning til opplevelse: Filmene "Skipet" og "Reisen" sett i lys av dokumentarfilmens tendenser
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Berlinmurens fall som politisk kommunikasjon
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Nøyaktig 50 år siden Storbritannia forbød pirat-radio
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Adresseavisen 250 år
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Adresseavisen 250 år
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

The Fall of the Berlin Wall as Presented in Norwegian Media: A Comparative Analysis of the Press, Radio and Television in November 1989
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Historikeren : intervju med Henrik G. Bastiansen
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

The Northern Connection: Cultural Contact between Norway and Germany
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Fra pressehistorie til mediehistorie - hva betyr det?
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Når fiksjon og dokumentar møtast
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Tilbake til partipressa?
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Det norske velgeropprøret i 1972 : Trump og brexit kaster nå nytt lys over den norske EF-debatten i 1972
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Danmark går foran - igjen : anmeldelse av Klaus Bruhn Jensen (red.): "Dansk mediehistorie, bind 4, 1995-2015"
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Norge fra FM til DAB
Publisert 2017 av Henrik G. Bastiansen

Partipressen igjen : tilsvar til Overrein og Madsen
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

"Partipressen igjen - tilsvar til Overrein og Madsen", i Norsk Mediehistorisk Tidsskrift nr. 25/2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

Norsk Rikskringkasting, tema-artikkel om NRK i Kolstrup, Søren, Gunhild Agger, Per Jauert og Kim Schrøder (red.): Medie- og kommunikationsleksikon Online (www.medieogkommunikationsleksikon.dk), Fredriksberg; Samfundslitteratur, Danmark
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”Minerva starter avis”, uttalelse til Klassekampen 18. november 2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

NRK legger ut hele Filmavisen, sendt i ”Jacobsen” i NRK P1 + den 13. september 2013
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”NRK viser all nazipropagandaen fra Filmavisen for første gang”, intervju på NRKs nettsider, samt innslag i Nyhetsmorgen på NRK P2 og nyhetsinnslag i Dagsrevyen 27. juni 2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”Fra Donald til Ibsen. Navn i nyhetene”, intervju i Dagsavisen 30. mars 2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”Munch ut, medier inn på Tøyen”, intervju i Dagsavisen 29. mars 2016, side 16-17
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”Fattig og visjonsløst”, intervju i Museumsnytt nr. 2/2016, side 20-21
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

Uttalelse i Dagsnytt og Kulturnytt i NRK radio om at NRK skal flytte fra Marienlyst, 11. februar 2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”Introduksjon til TV-mediets historiografi”, gjesteforelesning avholdt ved Nasjonalbiblioteket for studenter fra Høgskolen i Lillehammer 15. november 2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”Ungdom og ytringsfrihet i 2016”, foredrag som juryleder for Fritt Ord-konkurransen under prisutdelingen den 19. april 2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”TV-dokumentaren som politisk kommunikasjon,” innlegg på POLKOMs mandagsseminar 25. januar 2016,ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

“Inspired by Innis? A Study of his Legacy in Scandinavian Media Studies”, paper til konferansen The Toronto School: Then, Now, Next, ved Faculty of Information, University of Toronto, Toronto, Canada 14-16. Oktober 2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

”Setter svensk medieforskning kronen på verket?”, anmeldelse av Monica Djerf-Pierre og Mats Ekstrøm (eds.): A History of Broadcasting in Sweden. Communicative ethos, genres and institutional change, i Norsk Medietidsskrift nr. 1/2016
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

Lars Roar Langslet - NRK-monopolets banemann
Publisert 2016 av Henrik G. Bastiansen

Chair på Division for Media and Communication History på Nordmedia-konferansen i København, 13-15. august 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Fjernsynsforskningens historiografi", gjesteforelesning ved Høgskolen i Lillehammer, 6. november 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

Ung medievitenskap. 12 studenter forsker på norske medier, Høgskulen i Volda: digitalt publisert: http://www.hivolda.no/rapport [ISBN 978-82-7661-317-9] 305s.
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen, Idar Andre Flo, Rolf Werenskjold

Om TV 2s nye dramaserie "Okkupert", i Kulturhuset i NRK P2, den 21. august 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Podkast er fremtiden", uttalelse til Aftenposten 4. september 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Norsk journalistikk etter partipressens fall", medvirkning i mediemagasinet Kurer i NRK P2, den 30. mai 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Den store netflixifiseringen", uttalelse til universitetsavisen Universitas, 6. mai 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Norsk presse ved frigjøringen i 1945", medvirkning i mediemagasinet Kurer i NRK P2 den 9. mai 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"London radio under krigen", medvirkning i mediemagasinet Kurer i NRK P2, 14. mars 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

Nitimen 50 år, medvirkning i mediemagasinet Kurer i NRK P2, den 31. januar 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Frykter for kvaliteten i NRK", uttalelse til Aftenposten, 26. januar 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Ungdom og ytringsfrihet i 2015", foredrag som juryleder ved utdelingen av prisene i Fritt Ord-konkurransen, 16. april 2015
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Finsk TV-historie for første gang mellom to permer", anmeldelse av Juhani Wiio (red.): Den finska televisionens milstolpar. Program och programproduktion under fem årtionden", Nordicom/Svenska social- og kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 2014
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

"Imponerende og kontroversielt om offentlighetens opprinnelse i Danmark og Norge", anmeldelse av Øystein Rian: Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814, Universitetsforlaget 2014
Publisert 2015 av Henrik G. Bastiansen

Conference Conveners: International Conference Media and the Cold War 1975-1991
Publisert 2014 av Rolf Werenskjold, Henrik G. Bastiansen, Martin Klimke

"Towards Glasnost? A Case Study of the Norwegian News Coverage of Mikhail Gorbachev as Soviet Leader in 1985", paper til konferansen "Media and the Cold War 1975-1991", ved Høgskolen i Volda 20.-21. november 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Om TV-aksjonene og deres formål, innslag i Radio Volda 20. oktober 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

"Forskere til filmen", intervju med Bergens Tidende 25. september 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

"Fra drone til drømmer", intervju om utviklingen i nyere norsk dokumentar, med NTB 3. september 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

"Trondheim er radiohovedstaden", uttalelse til Adresseavisen om P2s 30-årsjubileum, 6. september 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Dagsnytt fyller 80 år, innslag i Kulturnytt i NRK P2 1. juli 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

"Ungdom og ytringsfrihet i 2014", innledningsforedrag som juryleder i forbindelse med prisutdelingen i Fritt Ord-konkurransen 2014, 22. april 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

"Kritisk journalistikk og undersøkende dokumentar i norsk TV: en introduksjon", gjesteforelesning på 2-dagers seminar ved Institutt for medie- kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger 12.-13. februar 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

"Massekommunikasjon på norsk", gjesteforelesning ved Senter for journalistikk, Universitetet i Nordland, 13. januar 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Introduksjon til TV-forskningens historiografi, gjesteforelesning ved Høgskolen i Lillehammar, 7. november 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

"Alf Prøysen i norsk mediehistorie", Keynote-forelesning på forskerkonferansen "Alf Prøysen, kunsten og mediene" ved Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 16. oktober 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Om nedleggelsen av tekst-TV-tjenesten til NRK, i Kulturnytt i NRK P2 28. mars 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Om Grunnlovens 200-års jubileum og dens bestemmelse om ytringsfrihet i paragraf 100, i Radio Nova 12. mars 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Om Biafra-saken i norske og internasjonale medier, i Ekko i NRK P2 14. oktober 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

TV-aksjonen fyller 40 år, sendt i NRK1 14. november 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Om journalisten Nellie Bly, innslag i Kulturhuset i NRK P2 14. november 2014
Publisert 2014 av Henrik G. Bastiansen

Bi-veileder for stipendiat Tor Bang på hans doktorgradsavhandling "Under hammermerket. Hvordan utvikler norsk arbeiderbevegelse en retorisk instruksjonslitteratur på 1930-tallet?", med prøveforelesning den 16. april og disputas den 17. april 2013, ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Tema for prøveforelesning: "Propaganda, retorikk og offentlighetsteori"
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Opponent på intern prøve-disputas for Åke Refsdal Moes doktorgrad: "Frihetsfortellinger. Norsk ytringsfrihetsdebatt gjennom 75 år" (arbeidstittel), ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo den 26. november 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Intervju om Institusjonen Fritt Ord, i fagbladet Journalisten, nr. 17 for 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Institusjonen Fritt Ord og dens betydning for ytringsfrihet, journalistikk og medier, i Kurer i NRK P2, 21. desember 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Om VG, Kringkastingsrådet og debatten om NRK i 1976, i Dagens avis i NRK P2, 27. november 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Om Norges Handels- og Sjøfartstidende i juli 1945 og gjenreisningen av partipressen etter krigen, i Dagens avis i NRK P2, 7. november 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Om Norges Handels- og Sjøfartstidende i 1940, samt om pressesensuren under okkupasjonen, i Dagens avis i NRK P2 6. november 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Kings Bay-saken 50 år. Medvirkende i Kurer i NRK P2, 24. august 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

TV2s høstprogram, uttalelse til Bergensavisen, 20. august 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

”Mener TV-valgkamp gjør politikere til skuespillere”, 3 siders tema-intervju i Bergens Tidende 26. juni 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Reiseradioen 50 år. Innslag i Kurer i NRK P2 om jubileet, 29. juni 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Uttalelse til Dagens Næringsliv den 1. juni 2013, i artikkelen ”Blod på budbringerne”, side 26
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

NRK til Groruddalen?, innslag i Østlandssendingen i NRK P1, 5. juni 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Utviklingen i amerikanske medier etter bortfallet av Fairness Doctrine i 1987. Innslag i EKKO i NRK P2, 23. mai 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

NRK vil samle folk til vedkveld. Temaartikkel i Kulturblikk-delen i Nationen 15. februar 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Fjernsynets historie: en innføring. Gjesteforelesning ved Medier og kommunikasjon, Bjørknes Høyskole 31. oktober 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Mobiltelefonens historie. Gjesteforelesning ved Medier og kommunikasjon, Bjørknes Høyskole 14. oktober 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

Innføring i mediehistorie. Gjesteforelesning ved Medier og kommunikasjon, Bjørknes Høyskole, 12. september 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

”Partipressens fall og konsekvensene for journalistikken”, gjesteforelesning ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, 3. september 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

”Massekommunikasjon på norsk”, gjesteforelesning ved Journalistikkutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus,19. februar 2013
Publisert 2013 av Henrik G. Bastiansen

LINKING NORWEGIAN MEDIA AND THE COLD WAR 1945-1991Paper to temporary working group 3, “Nordic Media and the Cold War” at the NORDMEDIA Conference for Media and Communication Research in Oslo, 8.-11. August 2013
Publisert 2013 av Henrik Grue Bastiansen

THE NORDIC COUNTRIES AND THE COMPARATIVE APPROACH IN MEDIA HISTORYPaper for Scandinavian Media Culture 1814-2014, International Workshop on Comparative Media Research, Lund University, Sweden, 9th – 10th October 2013
Publisert 2013 av Henrik Grue Bastiansen

HVORDAN ANALYSERE MEDIEHISTORIE: Seks bøker, seks strategierKeynote(innledningsforelesning) og paper til konferanse om kulturhistorisk medieforskning ved Universitetet i Lund, Sverige, 23.-24. april 2013
Publisert 2013 av Henrik Grue Bastiansen

Om Riksrevisjonens kritikk av NRK. Innslag i Kulturnytt i NRK P2 27. september 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Partipressens fall og konsekvensene for journalistikken. Gjesteforelesning ved Mediehøyskolen Gimlekollen 20. november 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Mobiltelefonens historie. Gjesteforelesning ved Bjørknes Høyskole 13. november 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Innføring i TV-historie. Gjesteforelesning ved Bjørknes Høyskole 16. oktober 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

"Fra fakkeltog til tastatur", panelmedlem ved debattkveld i Studentersamfundet i Bergen 27. september 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

"Revolusjon på skjermen", intervju i bladet Telekiosken, høsten 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Fast-telefonen skal utfases, innslag i Her og nå på NRK P1 den 20. september 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Panelmedlem på arrangementet "Å dokumentere en tragedie" om dokumentarisk skildring av terroren 22. juli 2011, som del av Forskningsdagene 2012 ved Høgskolen i Volda
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Konserndannelse og pressefrihet. Innslag i Ekko i NRK P2 14. september 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Innføring i mediehistorie. Gjesteforelesning ved Bjørknes Høyskole 11. september 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Går journalistikkens spilleregler utover dokumentaren? Panelmedlem på Doksnakk-aften under Den norske dokumentarfilmfestivalen i Volda 27. april 2012
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Fra konflikt til konsensus? Norsk presse og debatt etter partipressen
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Massekommunikasjon på norsk
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

From Harold A. Innis to Marshall McLuhan and Beyond: The Toronto School of Communication and the Rise of Media History
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

Introduksjon til mediehistorisk metode
Publisert 2012 av Henrik Grue Bastiansen

"Kony-fenomenet" har nådd lærerværelset i Volda
Publisert 2012 av Erling Sivertsen, Henrik Grue Bastiansen

Mer om norsk ytringsfrihet etter 22. juli
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Norsk ytringsfrihet etter 22. juli
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Eyvind Solås er død
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Radioinnslag om Torolf Elster i forbindelse med biografen
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Tv-debatten lever - så vidt
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Mobiltelefonens historie
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Innføring i TV-historie
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

"Avtalt spill" - intervju om fjernsynets valgsendinger gjennom 50 år
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Innføring i mediehistorie
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

To mistenkelige personer (Ibsen 1950) – sett i et mediehistorisk perspektiv
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Han formet Medie-Norge
Publisert 2011 av Henrik Grue Bastiansen

Norsk TV 50 år
Publisert 2010 av Henrik Grue Bastiansen

Televisjonens pangstart!
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Ti TV-historiske øyeblikk i forbindelse med NRK-fjernsynets 50-årsjubileum
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Om kongens nyttårstale
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Norsk TV 50 år
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Aftenposten 150 år
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Lars Jacob Krogh er død
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Distrikts-Norge sett gjennom fjernsynsruta
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Da partipressen forsvant
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Konflikter forfølger Dagbladet
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Kan tvinges til å velge
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Fra arbeiderfjernsyn til Brennpunkt : undersøkende journalistikk i norsk TV
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Et kritisk marked : den norske fjernsynsdokumentaren
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Partipressen i praksis
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Hva er mediehistorie?
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Da partipressen brøt sammen
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

TV-historie og mobiltelefonhistorie
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Mobiltelefonens historie i Norge
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Innføring i norsk fjernsynshistorie
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Innføring i mediehistorie
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Den undersøkende TV-dokumentaren i et mediehistorisk perspektiv
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Sigurd Evensmos kamper : bokanmeldelse av "Sigurd Evensmo : alene blant de mange : en biografi" / Stian Bromark og Halvor Finess Tretvoll
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Partipressen: myter og virkelighet
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Hvor går mediene?
Publisert 2010 av Henrik G. Bastiansen

Mobiltelefonens historie i Norge
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Innføring i norsk fjernsynshistorie
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Innføring i mediehistorie
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Dårlig fundert, Wiedswang?
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Norsk fjernsyn er 50 år
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Fjernsynshistorieskrivningens historie og metode: refleksjoner over TV-mediets historiografi
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Hva er mediehistorie?
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Da partipressen brøt sammen
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Partipressens forvitring og forvandling : 1945-1990
Publisert 2009 av Henrik G. Bastiansen

Kontroll av medier og offentlige ytringer - i et mediehistorisk perspektiv
Publisert 2008 av Henrik G. Bastiansen

Da fjernsynet kom til Norge
Publisert 2008 av Henrik G. Bastiansen

Da avisene møtte TV, Partipressen, politikken og fjernsynet 1960-72 528s.
Publisert 2006 av Henrik Grue Bastiansen
Publisher: Unipub forlag

Pressen i TV-alderen (N) - Om avisjournalistikkens forhold til NRK-fjernsynet 1960-1972 528s.
Publisert 2006 av Henrik Grue Bastiansen
Publisher: Unipub forlag

Partipressens fall
Publisert 2005 av Henrik G. Bastiansen

Partipressen på vei tilbake
Publisert 2005 av Henrik G. Bastiansen

Partijournalistikk etter partiavisens død
Publisert 2005 av Henrik G. Bastiansen

Samfunnets sentralnervesystem
Publisert 2005 av Henrik G. Bastiansen

Moralistisk media-konsensus
Publisert 2005 av Henrik G. Bastiansen

Med lisens til å sende
Publisert 2004 av Henrik G. Bastiansen

Steinfeld, Hans-Wilhelm
Publisert 2004 av Henrik Grue Bastiansen

"Herom har jeg nærmere telegraferet til Kongen...", Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940 [ISBN 82-91335-23-0] 203s.
Publisert 2001 av Henrik Grue Bastiansen

Telekommunikasjon og demokrati, Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940 [ISBN 82-8064-000-2] 144s.
Publisert 2001 av Henrik Grue Bastiansen

Artikkelen "Per Øyvind Heradstveit"
Publisert 2001 av Henrik Grue Bastiansen

Stig Hadenius: Kampen om monopolet, Sveriges radio och TV under 1900-talet, bokanmeldelse
Publisert 2000 av Henrik Grue Bastiansen

Yleisradio 1926-1996: A History of Broadcasting in Finland, bokanmeldelse
Publisert 2000 av Henrik Grue Bastiansen

Jorden sett fra månen: om overskridelsen av det menneskelige rom, populærvitenskapelig artikkel
Publisert 2000 av Henrik Grue Bastiansen

Bastiansens måneferd, Noen personlige refleksjoner om programhistorisk rekonstruksjon, artikkel i Mediert nr. 2 juni 1999
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Framveksten av det elektroniske demokrati 95s.
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Ytringsfrihetens historie i Norge i det 20. århundre, En fremstilling for Ytringsfrihetskommisjonen, Del I i Særskilt vedlegg nr. 1 til NOU 1999:27 Ytringsfrihed bør finde Sted 166s.
Publisert 1999 av Hans Fredrik Dahl, Henrik Grue Bastiansen

Herfra til halv ti - kulturbeitet, Kulturkanalen P2, NRK radio
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Publikum og resepsjon
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Medie- og kommunikasjonsteori, Kurs 3SP 20, ved Høgskolen i Hedmark, Avd. Rena
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Fjernsynets historie - fra monopol til konkurranse
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Presse og fjernsyn i 1960-årene - med kurs mot uavhengighet, Gjesteforelesning ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo 8. november 1999
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Kampen om TV-opinionen, Partipressen og NRK-fjernsynet, Paper til den nordiske medieforskerkonferansen i Kungälv 14.-17. august 1999
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Norsk ytringsfrihet - aktuelle utfordringer i historisk perspektiv, Foredrag ved Norsk Forum for Ytringsfrihets årsmøte 11. mai 1999
Publisert 1999 av Henrik Grue Bastiansen

Uunnværlig bok om journalistprofesjonens historie
Publisert 1997 av Henrik Grue Bastiansen

"Amerikanske bombefly av typen B-52 ..." Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975 [ISBN 82-570-6102-6] -1s.
Publisert 1997 av Henrik Grue Bastiansen

Nautilus
Publisert 1997 av Henrik Grue Bastiansen