Profile picture for user fs

Frode Sætre

Førstelektor

Idrett og friluftsliv

Utdanning

Faglærarutdanning i kroppsøving, Norges Idrettshøgskule, med Idrett Årsstudium HVO, Friluftsliv mellomfag HIT, Idrett mellomfag NIH, Snø og ski mellomfag HIS.

Høgskulelektor 2000.

Førstelektor 2009.

Norges Skiforbund, Trener III Alpint.

 

Undervisning

IFL 101 Kystfriluftsliv

IFL 116 Symjing

IFL 117 Ski

IFL 105 Kystfriluftsliv og segling.

IFL 202 Skiutdanning (Emneansvarlig)

IFL 205 Segltokt

 

Faglege interesser

Skilæring.

Kyskultur, kystfriluftsliv og segling.

Kroppsøving i lærarutdanninga.

 

Noverande FOU-arbeid

Arbeidstittel: "Båtbygging på Bjørkedalen".

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Båtbygging på Bjørkedalen. Artikkelsamling. Frode Sætre (red.) [ISBN 978-82-303-4166-7] 232s.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Kvamsøya, Haugsholmen, Storholmen, Riste. Turar og opplevingar. [ISBN 978-82-691349-0-2] 154s.
Publisert 2018 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Sandsøya og Voksa. Turar og opplevingar. [ISBN 978-82-691349-1-9] 144s.
Publisert 2018 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Frå tare til topp. Turar og opplevingar Sørøyane på Sunnmøre [ISBN 978-82-303-2106-5] 432s.
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Yksnøya - liv og sjøliv [ISBN 9788276612851] 132s.
Publisert 2009 av Frode Sætre

Anna

Båtbygging i sentrum. Vil syne fram Volda sin stolte maritime tradisjon.
Publisert 2020 av Frode Sætre

Høgskulen sine behov i ny symjehall: - Viktig å ha eit anlegg som er tenleg og framtidsretta
Publisert 2020 av Frode Sætre

Innhald i boka "Båtbygging på Bjørkedalen". Kva skal vere med og kvifor skal dette innhaldet vere med?
Publisert 2019 av Frode Sætre

Båtbygging på Bjørkedalen. Kva, kvifor, korleis?
Publisert 2019 av Frode Sætre

Kvifor er det viktig at kunnskap om "Båtbygging på Bjørkedalen" no er samla mellom to permar?
Publisert 2019 av Frode Sætre

Boklansering. Båtbygging på Bjørkedalen. Artikkelsamling. FOU-arbeid ved HVO, 2016 - 2019.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Vinterleg gjenbruksglede.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Båtbyggjartradisjonen i Bjørkedalen mellom to permar. Redaktør for boka "Båtbygging på Bjørkedalen", Frode Sætre, meiner det var på høg tid at det kom ei bok om den stolte båtbyggjartradisjonen i Bjørkedalen.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Båtbyggartradisjonen på Bjørkedalen samla mellom to permar. Boka er ei artikkelsamling som gir eit innblikk i båtbyggjartradisjonen på Bjørkedalen.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Båtbyggartradisjonane på Bjørkedalen . Samla mellom to permar.
Publisert 2019 av Frode Sætre

HIV OG HOI I FØRTI ÅR. Det er slett ikkje alt ein hugsar frå skulen. Men det studentar opplever på Yksnøya, sett seg.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Vikingskipsepoken.
Publisert 2019 av Frode Sætre, Tove Aurdal Hjellnes

Bruksbåtar har livets rett i dagens kystfriluftsliv. Erfaringar med bruksbåtar frå Bjørkedalen ved kystfriluftslivs-basen på Yksnøya.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Jakob S. Bjørkedal, båtbyggjaren i Jakobsgarden.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Jakob Helset, den eldste av dagens båtbyggjarar på Bjørkedalen.
Publisert 2019 av Frode Sætre

Båtbyggjaren Sigurd Bjørkedal 1920 - 2011. Fekk kongens fortenestemedalje i 2009.
Publisert 2019 av Frode Sætre, Tove Aurdal Hjellnes

Bakgrunnen for artikkelsamlinga om båtbygging på Bjørkedalen
Publisert 2019 av Frode Sætre

Forord
Publisert 2019 av Frode Sætre

Bruksbåtar har livets rett i dagens kystfriluftsliv
Publisert 2018 av Frode Sætre

Frode Sætre og Tore Aarflot: Nye bøker om øyperlene.
Publisert 2018 av Frode Sætre

Nye bøker om turar og opplevingar.
Publisert 2018 av Frode Sætre

Fann kjemien i Skottland.
Publisert 2017 av Frode Sætre

"Kystfriluftsliv på Yksnøya". Artikkel i gåve- og marknadsføringsboka: "Høgskulen i Volda. The place you`ll never forget".
Publisert 2017 av Frode Sætre

Kystfriluftsliv. Grunnleggande teori og ferdigheiter. Idrett årsstudium. IFL 101 Motorisk læring. 40s.
Publisert 2017 av Frode Sætre

Gourmetmåltid i fjøra.
Publisert 2017 av Frode Sætre

Viktige resultat knytt til spørjeundersøking for studentar på idretts og friluftslivsstudia hausten 2015, med fokustema: Årsaker til å studere idrett og friluftsliv ved Høgskulen i Volda.
Publisert 2016 av Frode Sætre

10 Strandhogg. Frode Sætre har levd båtlivet i vel eit kvart hundreår. Her gir han tips om flotte stader å ankre opp og gå i land - enten det er for å grille og sole seg - eller oppleve kystkulturhistorie. - Sunnmørsalpane får velfortjent mykje fokus. Men regionen har også ei fantastisk kyststripe spekka med historie, seier Frode Sætre, båtmannen i over 25 år og 1.lektor på seksjon for idrett og friluftsliv på Høgskulen i Volda.
Publisert 2016 av Frode Sætre

Naturguidestudie skaper minne for livet
Publisert 2015 av Frode Sætre

Naturguideutdanning
Publisert 2015 av Frode Sætre

Satsar på Naturguideutdanning
Publisert 2015 av Frode Sætre

Naturguideutdanning ved Høgskulen i Volda
Publisert 2015 av Frode Sætre

Albueskjell, snegler, grisetang og sauetang. Snaddermat i fjæra.
Publisert 2015 av Frode Sætre

Kompendium i symjing. Vasstilvenning Symjeartane Livberging. Årsstudium idrett. IFL 102, Pedagogikk, idrett og samfunn 27s.
Publisert 2014 av Frode Sætre

Pensjonistturar, opplevingar og kystkultur på Søre Sunnmøre
Publisert 2013 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Kystkultur, historie og fjellturar på Sørøyane
Publisert 2013 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Med båten som utgangspunkt for fjell- og fjøreturar på Sørøyane
Publisert 2013 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Spreke seglturar og kystkultur på Søre Sunnmøre
Publisert 2013 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Historie, kultur, opplevingar og turar på Kvamsøya, Riste, Sandsøya og Skorpa
Publisert 2013 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Saudehaudfest, boklansering og musikk
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Litt av kvart på vegen frå tare til topp
Publisert 2012 av Vidar Parr, Frode Sætre, Tore Aarflot

Med tursko i havgapet. To voldingar har laga bok om turar og opplevingar i havgapet på Søre Sunnmøre
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Umettelig behov for bøker om Sunnmørsnatur
Publisert 2012 av Randi Longva, Frode Sætre, Tore Aarflot

Frå tare til topp: Lanserer omfattande bok om øyane på Sunnmøre
Publisert 2012 av Kjell Arne Steinsvik, Frode Sætre, Tore Aarflot

Med tursko i havgapet
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Gåvepakke til Sørøyane
Publisert 2012 av Endre Vorren, Frode Sætre, Tore Aarflot

Ny bok om turar og opplevingar i Sande og Herøy: "Frå tare til topp"
Publisert 2012 av Endre Vorren, Frode Sætre, Tore Aarflot

Ramsalte Sørøyane i bok
Publisert 2012 av Knut Arne Aarset, Frode Sætre, Tore Aarflot

Bokprosjektet "Frå tare til topp" som FOU-arbeid. Sørøyane på Sunnmøre; historiske og kulturelle perler og flotte turmål
Publisert 2012 av Frode Sætre

Marknadsføring av øyane i Herøy kommune regionalt og nasjonalt, som historie-,kultur,- og turøyane på Søre Sunnmøre, gjennom bokprosjekttet "Frå tare til topp"
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Marknadsføring av Sande kommune regionalt og nasjonalt som historie-,kultur,- og turøyane på Søre Sunnmøre, gjennom bokprosjekttet "Frå tare til topp"
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Historie, kultur, opplevingar og turar på øyane i Herøy kommune
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

"Frå tare til topp" - Frå ide til ferdig bok om Sørøyane på Sunnmøre. Kva er det unike med Sørøyane?
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Historie, kultur og opplevingar på øyane i Sande kommune
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Fjell- og fjøreturar på Sørøyane
Publisert 2012 av Frode Sætre, Tore Aarflot

Høgskulen sine behov i ny symjehall: Viktig å ha eit anlegg som er tenleg og framtidsretta.
Publisert 2010 av Unni Hagen, Frode Sætre, Kjetil L Høydal

Seksjon for idrett og friluftsliv sine behov (ny symjehall).
Publisert 2010 av Unni Hagen, Frode Sætre, Kjetil L Høydal, Elisabeth Innselset

Bjørkedalen 2010. Bygging av stortrerøring. Sigurd Bjørkedal og søner båtbyggeri
Publisert 2010 av Frode Sætre

Yksnøya - liv og sjøliv 132s.
Publisert 2009 av Frode Sætre

Arrangør av føredrag og seminar med eventyraren Stein P. Aasheim. "Friluftsliv for våghalsar- og barnefamiliar"
Publisert 2008 av Frode Sætre

Etter- og vidareutdanningstilbod innan kroppsøving og mat og helse v/ Høgskulen i Volda
Publisert 2007 av Heidi Brunstad-Øyehaug, Frode Sætre

Fysisk aktivitet og skulekvardag - kvifor og korleis?
Publisert 2007 av Frode Sætre

Nettverk for fysisk aktivitet
Publisert 2006 av Frode Sætre, Ola Einang

Kroppsøvingsseksjonen og Kunnskapsløftet : læreplananalyse
Publisert 2006 av Frode Sætre

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen 8s.
Publisert 2006 av Frode Sætre, Ola Einang, Kolbjørn Hansen

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen
Publisert 2006 av Kolbjørn Hansen, Frode Sætre, Frode Sætre

Tankar om organisering av etterutdanningsverksemda i høve kunnskapsløftet og det å vere støttespelarar for grunnskulane i høve å få til dagleg fysisk aktivitet
Publisert 2005 av Ola Einang, Frode Sætre

Friluftsliv - eit lavt prioritert hovudemne i kroppsøvingsfaget?
Publisert 2005 av Frode Sætre

Rytmisk trening i alpint
Publisert 2004 av Frode Sætre

Arrangør av nasjonal konferanse for alpintrenarar
Publisert 2004 av Frode Sætre

Friluftsliv i ungdomsskulen etter innføringa av L97 : ei kartlegging av friluftslivsundervisning knytt til kroppsøvingsfaget i ungdomsskulane i Møre og Romsdal [ISBN 8276612113] 75s.
Publisert 2004 av Frode Sætre

Fotball og treningsmengde. Allsidigheit versus spesialisering
Publisert 2003 av Frode Sætre

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving : behov, organisering, innhald og økonomi : ei kartlegging av personell utdanna ved lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 - 2000 [ISBN 8276611745] 28s.
Publisert 2003 av Frode Sætre

Kroppsøving. Deltaking i og behov for etter- og vidareutdanning. Ei kartlegging av personell utdanna ved lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 - 2000 [ISBN 82-7661-134-6] 22s.
Publisert 2001 av Frode Sætre

Kroppsøving : utdanning, yrkesforhold og frivillig organisert idrett : ei kartlegging av personell utdanna ved lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 - 2000 [ISBN 82-7661-125-7] 28s.
Publisert 2000 av Frode Sætre

Rytmisk aktivitet
Publisert 1999 av Frode Sætre

Rytmiske aktivitetar for barn og unge 1s.
Publisert 1999 av Frode Sætre

Fysisk fostring i førskulelærarutdanninga : samling av undervisningsopplegg brukte i praktiske timar: i naturen, på bane, i sal, i symjehall
Publisert 1999 av Frode Sætre

Kompendium i fysisk fostring, Førskulelærarutdanninga 36s.
Publisert 1997 av Frode Sætre