Profile picture for user fs

Frode Sætre

Førstelektor

Idrett og friluftsliv

Utdanning

Faglærarutdanning i kroppsøving, Norges Idrettshøgskule, med Idrett Årsstudium HVO, Friluftsliv mellomfag HIT, Idrett mellomfag NIH, Snø og ski mellomfag HIS.

Høgskulelektor 2000.

Førstelektor 2009.

Norges Skiforbund, Trener III Alpint.

 

Undervisning

IFL 101 Kystfriluftsliv

IFL 116 Symjing

IFL 117 Ski

IFL 105 Kystfriluftsliv og segling.

IFL 202 Skiutdanning (Emneansvarlig)

IFL 205 Segltokt

 

Faglege interesser

Skilæring.

Kyskultur, kystfriluftsliv og segling.

Kroppsøving i lærarutdanninga.

 

Noverande FOU-arbeid

Arbeidstittel: "Båtbygging på Bjørkedalen".

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Kvamsøya, Haugsholmen, Storholmen, Riste. Turar og opplevingar. [ISBN 978-82-691349-0-2] 154s.
Publisert 2018 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Sandsøya og Voksa. Turar og opplevingar. [ISBN 978-82-691349-1-9] 144s.
Publisert 2018 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Frå tare til topp. Turar og opplevingar Sørøyane på Sunnmøre [ISBN 978-82-303-2106-5] 432s.
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Yksnøya - liv og sjøliv [ISBN 9788276612851] 132s.
Publisert 2009 by Frode Sætre

Anna

Bruksbåtar har livets rett i dagens kystfriluftsliv
Publisert 2018 by Frode Sætre

Frode Sætre og Tore Aarflot: Nye bøker om øyperlene.
Publisert 2018 by Frode Sætre

Nye bøker om turar og opplevingar.
Publisert 2018 by Frode Sætre

Fann kjemien i Skottland.
Publisert 2017 by Frode Sætre

"Kystfriluftsliv på Yksnøya". Artikkel i gåve- og marknadsføringsboka: "Høgskulen i Volda. The place you`ll never forget".
Publisert 2017 by Frode Sætre

Kystfriluftsliv. Grunnleggande teori og ferdigheiter. Idrett årsstudium. IFL 101 Motorisk læring. 40s.
Publisert 2017 by Frode Sætre

Gourmetmåltid i fjøra.
Publisert 2017 by Frode Sætre

Viktige resultat knytt til spørjeundersøking for studentar på idretts og friluftslivsstudia hausten 2015, med fokustema: Årsaker til å studere idrett og friluftsliv ved Høgskulen i Volda.
Publisert 2016 by Frode Sætre

10 Strandhogg. Frode Sætre har levd båtlivet i vel eit kvart hundreår. Her gir han tips om flotte stader å ankre opp og gå i land - enten det er for å grille og sole seg - eller oppleve kystkulturhistorie. - Sunnmørsalpane får velfortjent mykje fokus. Men regionen har også ei fantastisk kyststripe spekka med historie, seier Frode Sætre, båtmannen i over 25 år og 1.lektor på seksjon for idrett og friluftsliv på Høgskulen i Volda.
Publisert 2016 by Frode Sætre

Naturguidestudie skaper minne for livet
Publisert 2015 by Frode Sætre

Naturguideutdanning
Publisert 2015 by Frode Sætre

Satsar på Naturguideutdanning
Publisert 2015 by Frode Sætre

Naturguideutdanning ved Høgskulen i Volda
Publisert 2015 by Frode Sætre

Albueskjell, snegler, grisetang og sauetang. Snaddermat i fjæra.
Publisert 2015 by Frode Sætre

Kompendium i symjing. Vasstilvenning Symjeartane Livberging. Årsstudium idrett. IFL 102, Pedagogikk, idrett og samfunn 27s.
Publisert 2014 by Frode Sætre

Pensjonistturar, opplevingar og kystkultur på Søre Sunnmøre
Publisert 2013 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Kystkultur, historie og fjellturar på Sørøyane
Publisert 2013 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Med båten som utgangspunkt for fjell- og fjøreturar på Sørøyane
Publisert 2013 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Spreke seglturar og kystkultur på Søre Sunnmøre
Publisert 2013 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Historie, kultur, opplevingar og turar på Kvamsøya, Riste, Sandsøya og Skorpa
Publisert 2013 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Saudehaudfest, boklansering og musikk
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Litt av kvart på vegen frå tare til topp
Publisert 2012 by Vidar Parr, Frode Sætre, Tore Aarflot

Med tursko i havgapet. To voldingar har laga bok om turar og opplevingar i havgapet på Søre Sunnmøre
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Umettelig behov for bøker om Sunnmørsnatur
Publisert 2012 by Randi Longva, Frode Sætre, Tore Aarflot

Frå tare til topp: Lanserer omfattande bok om øyane på Sunnmøre
Publisert 2012 by Kjell Arne Steinsvik, Frode Sætre, Tore Aarflot

Med tursko i havgapet
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Gåvepakke til Sørøyane
Publisert 2012 by Endre Vorren, Frode Sætre, Tore Aarflot

Ny bok om turar og opplevingar i Sande og Herøy: "Frå tare til topp"
Publisert 2012 by Endre Vorren, Frode Sætre, Tore Aarflot

Ramsalte Sørøyane i bok
Publisert 2012 by Knut Arne Aarset, Frode Sætre, Tore Aarflot

Bokprosjektet "Frå tare til topp" som FOU-arbeid. Sørøyane på Sunnmøre; historiske og kulturelle perler og flotte turmål
Publisert 2012 by Frode Sætre

Marknadsføring av øyane i Herøy kommune regionalt og nasjonalt, som historie-,kultur,- og turøyane på Søre Sunnmøre, gjennom bokprosjekttet "Frå tare til topp"
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Marknadsføring av Sande kommune regionalt og nasjonalt som historie-,kultur,- og turøyane på Søre Sunnmøre, gjennom bokprosjekttet "Frå tare til topp"
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Historie, kultur, opplevingar og turar på øyane i Herøy kommune
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

"Frå tare til topp" - Frå ide til ferdig bok om Sørøyane på Sunnmøre. Kva er det unike med Sørøyane?
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Historie, kultur og opplevingar på øyane i Sande kommune
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Fjell- og fjøreturar på Sørøyane
Publisert 2012 by Frode Sætre, Tore Aarflot

Bjørkedalen 2010. Bygging av stortrerøring. Sigurd Bjørkedal og søner båtbyggeri
Publisert 2010 by Frode Sætre

Yksnøya - liv og sjøliv 132s.
Publisert 2009 by Frode Sætre

Arrangør av føredrag og seminar med eventyraren Stein P. Aasheim. "Friluftsliv for våghalsar- og barnefamiliar"
Publisert 2008 by Frode Sætre

Etter- og vidareutdanningstilbod innan kroppsøving og mat og helse v/ Høgskulen i Volda
Publisert 2007 by Heidi Brunstad-Øyehaug, Frode Sætre

Fysisk aktivitet og skulekvardag - kvifor og korleis?
Publisert 2007 by Frode Sætre

Nettverk for fysisk aktivitet
Publisert 2006 by Frode Sætre, Ola Einang

Kroppsøvingsseksjonen og Kunnskapsløftet : læreplananalyse
Publisert 2006 by Frode Sætre

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen 8s.
Publisert 2006 by Frode Sætre, Ola Einang, Kolbjørn Hansen

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen
Publisert 2006 by Kolbjørn Hansen, Frode Sætre, Frode Sætre

Tankar om organisering av etterutdanningsverksemda i høve kunnskapsløftet og det å vere støttespelarar for grunnskulane i høve å få til dagleg fysisk aktivitet
Publisert 2005 by Ola Einang, Frode Sætre

Friluftsliv - eit lavt prioritert hovudemne i kroppsøvingsfaget?
Publisert 2005 by Frode Sætre

Rytmisk trening i alpint
Publisert 2004 by Frode Sætre

Arrangør av nasjonal konferanse for alpintrenarar
Publisert 2004 by Frode Sætre

Friluftsliv i ungdomsskulen etter innføringa av L97 : ei kartlegging av friluftslivsundervisning knytt til kroppsøvingsfaget i ungdomsskulane i Møre og Romsdal [ISBN 8276612113] 75s.
Publisert 2004 by Frode Sætre

Fotball og treningsmengde. Allsidigheit versus spesialisering
Publisert 2003 by Frode Sætre

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving : behov, organisering, innhald og økonomi : ei kartlegging av personell utdanna ved lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 - 2000 [ISBN 8276611745] 28s.
Publisert 2003 by Frode Sætre

Kroppsøving. Deltaking i og behov for etter- og vidareutdanning. Ei kartlegging av personell utdanna ved lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 - 2000 [ISBN 82-7661-134-6] 22s.
Publisert 2001 by Frode Sætre

Kroppsøving : utdanning, yrkesforhold og frivillig organisert idrett : ei kartlegging av personell utdanna ved lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 - 2000 [ISBN 82-7661-125-7] 28s.
Publisert 2000 by Frode Sætre

Rytmisk aktivitet
Publisert 1999 by Frode Sætre

Rytmiske aktivitetar for barn og unge 1s.
Publisert 1999 by Frode Sætre

Fysisk fostring i førskulelærarutdanninga : samling av undervisningsopplegg brukte i praktiske timar: i naturen, på bane, i sal, i symjehall
Publisert 1999 by Frode Sætre

Kompendium i fysisk fostring, Førskulelærarutdanninga 36s.
Publisert 1997 by Frode Sætre