Profile picture for user apelsetm

Margrete Apelseth

Overingeniør

Eigedom

Utdanning: 

Byggingeniør

AutoCad
 

Du finn kontoret mitt her: 


Map by MazeMap

 

Du kan laste ned app for MazeMap for enkelt finne fram på Høgskulen i Volda, NTNU, St. Olavs hospital, flyplassar og andre bygg som er registrerte i MazeMap. 
App Store / Google Play

 

 

Arbeidsoppgåver:

Eg oppdaterar byggteikningar, lagar oversikt over bygg og rom på Campus, MazeMap, skilting, oppdaterar timeplan for Idrettsbygget på kveld og helg, tilgangskontroll, gjer offentleg anbod, leier ombyggingar, lagar plakatar med meir på Hustrykkeriet.
Var brukarkoordinator mot Statsbygg i det nye mediebygget i planleggings- og anbodsfasen. 

 

Tips til våre deltakarar i anbud: