Profile picture for user moltudal

Synnøve Moltudal

Høgskulelektor

Digital kompetanse i læring

Forskingsprosjekt:

PhD-stipendiat ved Institutt for pedagogikk (IPED), Universitetet i Bergen. 

  • Klasseleiing og læring i læringsmiljø som vert stadig meir digitale.

Høgskulelektor ved Avdeling for mediefag (AMF), Høgskulen i Volda. 

  • Digitalisering av grunnskulelærarutdanninga (GLU). 

Forskingsgrupper:

Media, Literacy and learning design ved Høgskulen i Volda.

Digital Learning Communities (Digitale læringsfellesskap) ved Universitetet i Bergen.

Undervisning og emneansvar:

Underviser på digital kompetanse i læring (DKL)

DKL112N - Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø (emneansvarleg).

DKL113N - Leiing av digital skuleutvikling (emneansvarleg).

DKL117N - Tilpassa opplæring med digitale ressursar (emneansvarleg).

Faglege interesser:

Mediepedagogikk

Bruk av IKT i klasseleiing og læring

Skuleutvikling

Kommunikasjon

Utdanningsforsking

Profesjonsforsking

Design-based Research/Educational Design Research

Mixed methods research 

Utdanning:

Bachelor i Informasjon og praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Master i Samfunnsplanlegging og leiing: "Å flytte grenser saman. Om kommunikativ skuleutvikling".

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Fagfornying og profesjonsfagleg digital kompetanse (PfDK): Korleis leie praksisfellesskap?
Publisert 2019 av Synnøve Moltudal

Kva for implikasjonar har Fagfornyinga og PfDK på læringsmiljø, klasseleiing og lærarrolla?
Publisert 2019 av Synnøve Moltudal

Dialectical pluralism: Å planlegge eit eksplorativt MMR-design
Publisert 2017 av Synnøve Moltudal

Learning Literacy by Design Debate
Publisert 2016 av Jon Harman, Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal

– Gi barna en myk overgang til sosiale medier
Publisert 2016 av Synnøve Moltudal

Datamoralisme kan virke mot si hensikt.
Publisert 2016 av Synnøve Moltudal

Førebygging av digital mobbing. Foreldre og skulen si rolle i barn og unge sin nettkultur.
Publisert 2016 av Synnøve Moltudal

Den digitale læraren: Ei alternativ profesjonsforståing?
Publisert 2015 av Synnøve Moltudal

Multimediale tekstar – læring frå barnerommet til klasserommet
Publisert 2015 av Synnøve Moltudal

Det grenselause klasserommet
Publisert 2014 av Synnøve Moltudal

Digital kompetanse i lærarutdanningane
Publisert 2014 av Synnøve Hedemann Amdam, Synnøve Moltudal, Marianne Hagelia

Digital production culture as mission impossible in school? Being the pattern breaker and fitting in
Publisert 2013 av Synnøve Moltudal, Synnøve Hedemann Amdam

Å flytte grenser saman - om kommunikativ skuleutvikling
Publisert 2012 av Synnøve Moltudal