Profile picture for user steffenja

Jarle Hauge Steffenssen

Høgskulelektor

Digital kompetanse i læring

Utdanning og erfaring:

Er utdannet adjunkt med videreutdanning, og har bakgrunn som lærer i grunnskolen, IKT-rådgiver for skole og barnehage i Ålesund kommune, og nettlærer i Globalskolen. 

 

Undervisning og emneansvar:

Er programansvarlig for digital kompetanse i læring  (DKL) 

Emneansvar og underviser på DKL111

Emneansvar for en del ulike videreutdanningsstudier som tilbys skoler og kommuner i distriktet. Blant annet studier om pedagogisk bruk av nettbrett og G-suite for Education.

Ansvarlig for DEKOMP- arbeidet innenfor digital kompetanse på nordre Sunnmøre og i Romsdal.  

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Barnehagen i en digital hverdag
Publisert 2018 av Jarle Hauge Steffenssen