Profile picture for user rha

Ragnhild Halsen

Spesialbibliotekar

Biblioteket

Utdanning

Statens bibliotek- og informasjonshøgskole

Arbeidsområde

Hovudansvar for innlånstenester, nettsider, EndNote, APA, innkjøpsansvar for pedagogikk, psykologi, barnevern.