Profile picture for user auganaes

Mona Iren Auganæs

Seksjonssjef

Biblioteket

Ansvarsområde 

Biblioteksjefen rapporterer til direktøren. 

Økonomi- og personalansvar

Ansvarleg for drifta av biblioteket

Koordinering og strategisk utvikling av bibliotektenestane, i tråd med mål og strategiar i institusjonen 

Legge til rette for godt samarbeid i biblioteket, og mellom biblioteket og HVO sine avdelingar 

Representere biblioteket i faglege sammenhengar

Innkjøpsansvar for nordisk skjønnlitteratur og skjønnlitteratur for barn 

 

Utdanning 

Bachelorgrad i historie- og nordisk 

Bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsfag