Profile picture for user ghn

Geir Helge Nilsen

Spesialbibliotekar

Biblioteket

Ansvarsområde:
Hovudansvar for elektroniske tidsskrift. 

Katalogisering, klassifikasjon, innlån.

Innkjøpsansvar for realfag, kroppsøving/friluftsliv, mat og helse.