Profile picture for user aschima

Anne Marie Hovland Aschim

Spesialbibliotekar

Biblioteket

Arbeidsområde

Innkjøpsansvar for engelsk.

Hovedansvar for utstillinger.

Undervisning, akademisk skriving, referansehjelp, fjernlån, katalogisering og klassifikasjon.

 

Utdanning

MSc i bibliotekvitenskap (Library Science) fra City, University of London

Mastergrad i engelsk litteratur fra Universitetet i Oslo

Skotsk master (4-årig bachelor) i engelsk språk og litteratur fra University of Edinburgh