Profile picture for user aandahl

Hilde Holmeide Aandahl

Barnehagelærarutdanninga

Tilsatt i 50% stilling som faglig ansvarlig knyttet til ReKomp - Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.

Utdannet førskolelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Vestfold) 2003. Har videreutdanning i barnevern (videreutdanning for allmennlærere og førskolelærere) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har i tillegg tatt to emner innenfor statsvitenskap; Politisk teori og Samfunnsvitenskaplig metode ved Høgskolen i Molde. 

Holder for tiden på med en master, Samfunnsplanlegging og ledelse, og er ferdig med følgende emner;
Regional planlegging og utvikling
Offentlig ledelse og kommunikasjon
Ledelse og personalutvikling 
Prosessledelse og prosjektdesign
Forskningsmetode og vitskapsteori

Erfaring:
Holmeide Aandahl har arbeidet i barnehagesektoren både som assistent, pedagogisk leder og vært styrers stedfortreder. 

Hun har siden 2009 sittet som fast styremedlem i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Her har hun hatt et særskilt ansvar for barnehageområdet og skolering av tillitvalgte. Fra høsten 2019 har hun fått nye arbeidsoppgaver (i 50% stilling) og leder nå Utdanningspolitisk utvalg for Utdanningforbundet Møre og Romsdal.