hivolda https://www.hivolda.no/kategori/hivolda nn Metodeforum med forskingsformidling i fokus https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling/metodeforum-med-forskingsformidling-fokus Ph.d.-studiet i helse og sosialfag: Profesjonsutøving – vilkår og utvikling er eit samarbeid mellom høgskulane i Volda og Molde. Torsdag 20. september møtes kandidatar, fagfolk og rettleiarar til Metodeforum i Volda med midtvegsvurderingar og seminar om forskingsformidling og forholdet til journalistar. Tue, 18 Sep 2018 07:14:22 +0000 PerAB 29833 at https://www.hivolda.no Forskingsdagane 2018 https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling/forskingsdagane-2018-0 Under Forskingsdagane 19.-27. september kan du mellom anna få med deg paneldebatt om nynorsk digital oppvekst, foredrag om dei store skilnadane mellom oppveksten og skulegang i dag og for 100 år sidan og filmkveldar som byr på meir enn ein spennande film. Mon, 17 Sep 2018 06:43:03 +0000 mikalset 29831 at https://www.hivolda.no Mette Vårdal har disputert ved UiB https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling/mette-vardal-har-disputert-ved-uib Mette Vårdal disputerte 14. september 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga «Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844.» Fri, 14 Sep 2018 09:05:57 +0000 tangeng 29830 at https://www.hivolda.no Torhild Høydalsvik har disputert ved OsloMet https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling/torhild-hoydalsvik-har-disputert-ved-oslomet Torhild Høydalsvik disputerte 14. september 2018 for ph.d.graden ved OsloMet med avhandlinga "Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar." Fri, 14 Sep 2018 08:54:09 +0000 tangeng 29829 at https://www.hivolda.no Sjå styremøtet direkte https://www.hivolda.no/hivolda/sja-styremotet-direkte-0 Vi strøymer styremøtet torsdag 13. september Thu, 13 Sep 2018 07:35:24 +0000 mikalset 29827 at https://www.hivolda.no Utstilling av forslag til nytt mediebygg https://www.hivolda.no/hivolda/utstilling-av-forslag-til-nytt-mediebygg Onsdag 12. september opna Statsbygg ved prosjektleiar Tore Berg ei utstilling i Berte Kanutte-huset som viser dei innkomne forslaga til nytt mediehus ved høgskulen. – Eg gled meg over å få vere med på å utvikle dette mediebygget for det som mange ser på som landets viktigaste og beste medieutdanning, sa Berg. Wed, 12 Sep 2018 14:06:26 +0000 PerAB 29826 at https://www.hivolda.no Nærnett med oppdatert nytt https://www.hivolda.no/hivolda/naernett-med-oppdatert-nytt Denne veka startar praksisen for avgangselevane på journalistikkstudia ved høgskulen. Både Nærnett, Næravisa, Nærsynet og Radio Volda blir oppdatert med stoff frå heile Søre Sunnmøre i seks veker framover. Tue, 11 Sep 2018 14:56:20 +0000 balsnest 29825 at https://www.hivolda.no Fagdag med fokus på spiseforstyrringar https://www.hivolda.no/fagdag/spiseforstyrringar Poliklinikken for psykisk helsevern til barn og unge i Volda (BUP), Høgskulen i Volda og Sjustjerna helse og omsorg inviterer til ny fellesfagdag. Denne gongen er fokuset på spiseforstyrringar hos born og ungdom. Det vil særleg bli lagt vekt på gjennkjenningskompetanse, faresignal og hjelpetiltak.  Tue, 11 Sep 2018 14:44:41 +0000 balsnest 29824 at https://www.hivolda.no Animation Volda Festival https://www.hivolda.no/hivolda/animation-volda-festival The Animation Volda Festival 13th-16th September is an annual arrangement hosted by the animation students at Volda University College in Norway. Tue, 11 Sep 2018 11:18:13 +0000 PerAB 29823 at https://www.hivolda.no Les nynorsk - Inspirasjonsdag for tilsette som underviser minoritetsspråklege https://www.hivolda.no/kategori/hivolda/les-nynorsk-inspirasjonsdag-tilsette-som-underviser-minoritetsspraklege Nynorsksenteret arrangerer halvdagsseminar for lærarar som underviser minoritetsspråklege i nynorsk. Mon, 10 Sep 2018 12:16:30 +0000 balsnest 29821 at https://www.hivolda.no