Vidareutdanning i musikk

Fordjupingsstudium

Vidareutdanning i musikk bygger på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Studiet rettar seg mot utøvande og pedagogisk verksemd, og gir relevant kompetanse til lærarar innanfor faget, både i grunnskulen og i kulturskulen, eller andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av musikk.

Studentane skal utvikle haldningar, kunnskapar, ferdigheiter og handlingskompetanse i musikk, gjennom arbeid med eitt eller fleire av fylgjande hovudområde: arrangering, utøving og formidling og ensembleleiing.

 

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  60 studiepoeng i musikk fra Høgskulen i Volda eller tilsvarande studium fra andre utdanningsinstitusjonar. 

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i praktiske øvingar i plenum og i grupper, teoretisk arbeid,  førelesingar og individuell undervisning på musikkisntrument/song.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir grunnlag for vidare studium i musikk og kan innpassast i Bachelor i musikk ved Høgskulen i Volda.  

Studieplan

Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne (haust)

Studieprogram: 
Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
12
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

60 studiepoeng i musikk fra HVO eller tilsvarande studium fra andre utdanningsinstitusjonar. 

Om studiet

Vidareutdanningsstudium i musikk inneheld eitt frittståande emne som byggjer på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Studenten vil kunne utvikle haldningar, kunnskapar, ferdigheiter og handlingskompetanse i musikk, gjennom arbeid med ensembleleiing (MUS208).

Studiet rettar seg inn mot utøvande og pedagogisk verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. grunnskulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring.

Studiet gjev grunnlag for vidare studium i musikk og kan innpassast i bachelorgraden i musikk ved Høgskulen i Volda. Det kan også innpassast i andre bachelorgradar eller i ei faglærarutdanning. For å få formell undervisningskompetanse for grunnskulen eller vidaregåande skule må ein ha fullført eit praktisk pedagogisk studium i tillegg.

Dei ulike emna i studiet kvalifiserer også for undervisning i kulturskulen.

Læringsutbytte

Studenten kan

 • dirigere og leie eit ensemble (MUS 208)
Kunnskapar

Studenten har

 • kunnskapar om ulike teknikkar, innstuderingsmetodikk og repertoarvalg (MUS 208)
Ferdigheiter

Studenten kan

 • planlegge og leie musikkaktivitet med eit ensemble og grunngi faglege val (MUS 208)

 

Generell kompetanse

Studenten kan bruke kunnskapar og ferdigheter på ein sjølvsendig måte i ulike situasjonar gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarskjensle, evne til kritisk refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessamanheng

Organisering og arbeidsmåtar

- Praktiske øvingar i plenum og grupper

- Teoretisk arbeid

- Førelesingar

 

 

Navn: 
Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne (haust)
Emne2022 Haust
Haust 2022 kan du velje mellom:
15
Anna
Ved val av fleire emne kan det oppstå timeplankollisjonar. Ta kontakt med studieprogramansvarleg for å avklare dette.
Ansvarleg
Stein Helge Solstad

Last ned studiet som PDF

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  60 studiepoeng i musikk fra Høgskulen i Volda eller tilsvarande studium fra andre utdanningsinstitusjonar. 

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4261

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt