Vidareutdanning (bachelornivå)

Teater, opne emne

Deltid

Studiet gir ei innføring i skodespelarkunst og teaterproduksjon, med fokus på ensemblespill. Det vert teke utgangspunkt i teoriane og arbeidsmetodane til den russiske teaterpedagogen Stanislavskij, og ein ser på samanhengen til realisme i teateret i dag. Studentane skal også få innsikt i arbeid med munnleg formidling og forteljarkunst, og få prøve ut og utvikle seg i den handverksmessige og kunstnarlege sida av faget.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3930

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet er sett saman av emna:

  • Teaterproduksjon 1: Realistisk teater (15 stp). Les meir i emneplan her
  • Forteljing og formidling (15 stp). Les meir i emneplan her

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

  • seminar og verkstadar
  • førelesingar
  • praktisk undervisning 
  • framsyningar
  • gruppearbeid
  • individuelt arbeid

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emna i studiet inngår i:

  • Bachelor i teater og drama
  • Årsstudium i teater og drama

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
 

Hege Holmqvist Synnes

Wenche Torrissen

 


Last ned studiet som PDF