Administrasjon, planlegging og leiing

Samfunnsplanlegging

Vidareutdanning (masternivå)

Kurset vert gitt i samarbeid med kommunenes sentralforbund (KS).

Kurset har følgjande tema:

 • Samfunn og planlegging
 • Planleggingsteori
 • Styring og planlegging
 • Metode og arbeidsmåtar
 • Næringsutvikling/regionalutvikling
 • Feltperiode: syntese og bruk av teori i konkrete samanhengar
 • Fordjuping - særpensum i regional kapasitetsbygging 

 

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad i samfunnsfag eller humanistisk fag
  • Annan bachelorgrad med relevant faglig fordjuping
  • I tillegg må studenten ha minimum 2 års praksis innanfor relevant fagfelt
  • Søkere må være tatt opp av Sekretariatet for etter- og vidareutdanning i KS (SEVS) før de kan få innvilget opptak.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Arbeidsformene vekslar mellom forelesinger, gruppearbeid, øvingar, diskusjonar, litteraturkollokvier og rettleiing på prosjektnotat. Deltakarane vert oppfordra til å halde foredrag, kåseri og liknande med tema fra eigen erfaring.

Aktuelle yrke og vidare studium

Kurset gir etterspurt og relevant kompetanse i planleggingsmetodikk for mange ulike yrkesgrupper.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad i samfunnsfag eller humanistisk fag
  • Annan bachelorgrad med relevant faglig fordjuping
  • I tillegg må studenten ha minimum 2 års praksis innanfor relevant fagfelt
  • Søkere må være tatt opp av Sekretariatet for etter- og vidareutdanning i KS (SEVS) før de kan få innvilget opptak.
Søk studieplass!

Søknadskode : 4356

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post