Religionskrig i Europa

Religionskrig i historisk perspektiv

Vidareutdanning (masternivå)

Emnet tar for seg fenomenet religioskrig gjennom historien, med søkelys på Europa og Midtøsten etter 1095. Det undersøker også selve begrepet «religionskrig», når kan man egentlig bruke dette på væpnet konflikt? Hvilke faktorer må være på plass? Hvor mye har religion egentlig betydd for slike kriger, har det vært den sentrale beveggrunnen eller kun et påskudd eller rettferdiggjøring?

Les meir om emnet her

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav

  Opptakskravet til emnet er det same som for Master i kulturmøte. Les her.

  Emnet kan også veljast av studentar ved andre mastergrader ved HVO, dersom dei har fordjuping i historie eller religion eller tilsvarande bakgrunn innan humanistiske eller samfunnsvitskaplege fag med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp fordjuping i det same faget.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

På emnet vil man nytte varierte undervisnings- og arbeidsformer – forelesning og seminar med fremlegging og diskusjon om pensumdeler, i tillegg til prosessorientert skriving.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav

  Opptakskravet til emnet er det same som for Master i kulturmøte. Les her.

  Emnet kan også veljast av studentar ved andre mastergrader ved HVO, dersom dei har fordjuping i historie eller religion eller tilsvarande bakgrunn innan humanistiske eller samfunnsvitskaplege fag med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp fordjuping i det same faget.

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4364

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt

For administrative spørsmål: