Reading Norway. Norwegian literature in translation

Vidareutdanning (bachelornivå)

“Reading Norway. Highlights of Norwegian literature” is open to all students who are interested in learning about Norwegian literary and cultural history, regardless of their study programme. The course offers an overview of Norwegian literature in English translation from the Viking age up till today. The course aims to put Norwegian literary works in the broader historical and cultural context of the development of European literature, and welcomes cross-cultural approaches.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Studieinnhald

At the end of the course, the candidate will have a general knowledge of key themes, authors and periods of Norwegian literature. The candidate will be able to put Norwegian works and authors in their respective historical period and to analyse a literary text in the light of its historical and cultural background, and to make comparisons with his or her own culture.

Studieplan

Å lese Norge. Norsk litteratur i omsetting

Studieprogram: 
Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetting
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2017
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

For English version click here

Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetjing er ope for alle studentar som ønskjer å lære om norsk litteratur og kulturhistorie, uavhengig av studieprogram.

Pensum inneheld eit breitt spekter av tekstar (frå norrøne verk til samtidslitteratur). I undervisninga blir det lagt særleg vekt på tekstens historiske og kulturelle uttrykk.

 

Læringsutbytte

 Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • ha brei kunnskap om sentrale tema, forfattarar og periodar i norsk litteratur
 • utvikle og uttrykke eit kritisk syn på eit litterært verk og kunne samanlikne med studentens eigen litteratur og kultur
Kunnskapar
 • ha grunnleggjande kunnskap om norsk kultur, historie og samfunn
 • ha grunnleggjande kunnskap om normer og standardar for litterær analyse
Ferdigheiter
 • kunne setje norske verk og forfattarar i sine respektive historiske periodar
 • kunne analysere ein litterær tekst med utgangspunkt i historisk og kulturell bakgrunn
 • kunne tolke norske kulturelle og sosiale fenomen og tekstar
Generell kompetanse

Å kunne bruke kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte i ulike situasjonar gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarskjensle, evne til refleksjon og kritisk tenking i utdannings- og yrkessamanheng.

Organisering og arbeidsmåtar

Sjå emnetabell 

12 undervisningsbolkar kvar på 3 timar. Det er krav om oppmøte på minst 75% av desse

Navn: 
Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsettjing
Informasjon

Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetjing er ope for alle studentar som ønskjer å lære om norsk litteratur og kulturhistorie, uavhengig av studieprogram. Etter å ha fullført NLIT101 skal studenten:

 • ha brei kunnskap om sentrale tema, forfattarar og periodar i norsk litteratur
 • ha grunnleggjande kunnskapar om norsk, kultur, historie og samfunn
 • kunne analysere tekstar med vekt på tekstens historiske og kulturelle bakgrunn
Praksis

Ingen

Anna
12 teaching sessions of 3 hours. Students are required to attend at least 75% of classes.
Evaluering og kvalitetssikring

Kurset vil bli evaluert i samsvar med Høgskulen i Volda sine rutiner for kvalitetssikring.

Ansvarleg
Geir Petter Hjorthol
 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4108

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt