Vidareutdanning (bachelornivå) Vidareutdanning (masternivå)

Prosessleiing og prosjektdesign

Deltid, Samlingar

Studiet er retta mot planleggarar, leiarar og andre tilsette med ansvar for samfunnsplanlegging, lokalsamfunnsarbeid og/eller organisasjonsutvikling i offentleg, privat eller frivillig sektor. Har du ny profesjonsutdanning innanfor fagfeltet, vil også utdanninga vere godt eigna. Studiet er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Utviklingskompetanse AS.

Pensumliste for Prosessleiing og prosjektdesign bachelornivå (PROSB) finn du her. 

Pensumliste for Prosessleiing og prosjektdesign masternivå (IPA302KOMP) finn du her. 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4106 (bachelornivå) eller 4363 (masternivå)

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet tek utgangspunkt i studentane sine planproblem knytt til utviklingsarbeid/prosjekt i samfunn og organisasjonar. Målet er å gi kompetanse i korleis ein kan bruke ulike kommunikative arbeids- og planleggingsmetodar for å løyse planproblem.

Les meir i emneplanane:

 

 

 

 

Opptakskrav

180 stp høgare utdanning

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert, og det er lagt stor vekt på gruppearbeid med metodelæring og erfaringsutveksling på tvers av fag, forvaltningsnivå og offentlig-, privat- eller frivillig sektor m.m. Øvingane tek utgangspunkt i utfordringar og planproblem som deltakaren sjølv har.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir etterspurt og relevant kompetanse til yrkesgrupper i offentleg eller privat sektor med ansvar for samfunnsplanlegging, lokalsamfunnsarbeid og/eller organisasjonsutvikling. Studiet vert godskrive i Master i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Roar Amdam


Last ned studiet som PDF