Vidareutdanning (bachelornivå)

Programmering i skulen

Deltid, Nettstudium

Januaropptaket 2021

Vi har framleis ledig plass, løp og søk!  :) 


 

Om DKL116

Studiet (DKL116N) gir deg innføring i:
- problemløysing ved å dele opp eit problem i mindre bitar (algoritmisk tenking)
- programmering gjennom leik, utan datamaskin (unplugged programmering)
- enkel digital programmering (blokkprogrammering)
- korleis lage enkle fysiske produkt (robotar og annan elektronikk)
- programmering med tekst
 

Studiet tek også sikte på å gi deg kjennskap til mange måtar å lære programmering. Dette vil gi deg mange alternativ til korleis ein kan ta programmering i bruk i klasserommet, samt gi deg fleire alternativ til korleis du kan vidareutvikle din eigen kunnskap også etter at studiet er over. I tillegg får du høve til å fokusere på ønska klassetrinn og fag, som gir deg eit trygt fundament som programmeringslærar, i møte med stadig ny teknologi. Emnet er tilpassa LK20.

Studiet har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Søk

Søknadskode : 3928

Info og frister

Varigheit 1 semester

Start Haust Vår

Studieinnhald

Studiet gir deg kompetanse gjennom praktiske øvingar. Du får framovermeldingar og skal drøfte programmeringsfaglege og didaktiske utfordringar du møter som lærar i LK20.

Les meir i emneplan her.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert gjennom ein kombinasjon av nettleksjonar, øvingar og prosjektoppgåver. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer. Arbeidsoppgåvene vil vere praksisnære, og relaterte til læring og formidling.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Torbjørn Frantsen