Vidareutdanning (bachelornivå)

Programmering i skulen

Deltid, Nettstudium

Status haust 2020

Dette studiet er no fullt, men vi har framleis ledig plass på to andre studium der læringsmåla tilsvarar DKL116. Oppbygging og framdrift er litt annleis, samt at dei er andre studia er spissa mot 1.-7. eller 5.-10. trinn: 


 

Om DKL116

Studiet (DKL116N) gir deg innføring i:
- problemløysing ved å dele opp eit problem i mindre bitar (algoritmisk tenking)
- programmering gjennom leik, utan datamaskin (unplugged programmering)
- enkel digital programmering (blokkprogrammering)
- korleis lage enkle fysiske produkt (robotar og annan elektronikk)
- programmering med tekst
 

Studiet tek også sikte på å gi deg kjennskap til mange måtar å lære programmering. Dette vil gi deg mange alternativ til korleis ein kan ta programmering i bruk i klasserommet, samt gi deg fleire alternativ til korleis du kan vidareutvikle din eigen kunnskap også etter at studiet er over. I tillegg får du høve til å fokusere på ønska klassetrinn og fag, som gir deg eit trygt fundament som programmeringslærar, i møte med stadig ny teknologi. Emnet er tilpassa LK20.

Studiet har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Stengt for søking

Søknadskode : 3928

Info og frister

Varigheit 1 semester

Start Haust Vår

Studieinnhald

Studiet gir deg kompetanse gjennom praktiske øvingar. Du får framovermeldingar og skal drøfte programmeringsfaglege og didaktiske utfordringar du møter som lærar i LK20.

Les meir i emneplan her.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert gjennom ein kombinasjon av nettleksjonar, øvingar og prosjektoppgåver. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer. Arbeidsoppgåvene vil vere praksisnære, og relaterte til læring og formidling.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Torbjørn Frantsen

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Første nettleksjon er tilgjengeleg i starten av september. For å få tilgang må semesteravgift vere betalt, og du må vere registrert som student. Du vil då få tilgang til Canvas, der all informasjon blir lagt ut.

Samlingsinformasjon/Samlingar

Det er ikkje samlingar i dette emnet.

Annan informasjon

Pensumliste er publisert på nettsidene


Last ned studiet som PDF