Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv

Vidareutdanning (masternivå)

Behovet for tenester frå offentleg sektor er stort, samtidig som forventningane til kvalitet og effektiv ressursbruk aukar. Dette inneber at ein må tenke annleis i planlegging og utforming av tenester.

Vidareutdanninga er retta mot tilsette i kommunar, fylkeskommunar, helseforetak og frivillig sektor som arbeider med helse og velferdstenester, planlegging og/eller samfunnsutvikling generelt. Politikk, folkehelse og livsløp vil også vere ei aktuell vidareutdanning for nyutdanna sosionomar og barnevernspedagogar. 

Les meir om emnet her

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Studieinnhald

  Emnet gir kompetanse om samanhengen mellom politikk, folkehelse og livsløp. Politikk handlar om å drøfte og ta stilling til kva samfunn ein vil ha. Livsløpsperspektivet handlar om å forstå korleis samspelet mellom individ og samfunn blir forma, medan planlegging er verktøy som skal bidra til å gi retning på samfunnsutviklinga. Samfunnsutvikling i eit helseperspektiv er sentralt. 

  Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

  Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av førelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Studiet blir gjennomført med to konsentrerte samlingar på høgskulen. Det blir venta at deltakarane driv sjølvstudium og gjennomfører definerte arbeidskrav mellom samlingane. Det er lagt vekt på praktiske øvingar med utgangspunkt i deltakarane sine eigne erfaringar og utfordringar. Vi bruker e-læringsverktyet Canvas.

  Aktuelle yrke og vidare studium

  Emnet er godkjend som valfritt emne både i Master i samfunnsplanlegging og leiing, og i Master i helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering. 

  Tidspunkt for oppmøte og samlingar

  POL301 Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv

  Samlingar haust 2021: veke 37 (måndag-onsdag) og 45 (tysdag-torsdag). Undervisinga er konsentrert til to vekesamlinga, med tre undervisningsdagar på kvar samling. Det blir lagt opp til fleire mindre arbeidskrav (oppgåveinnleveringar) gjennom semesteret. Godkjende arbeidskrav er vilkår for å framstille seg til eksamen.

  Introduksjon: videomøte fredag 20. august kl 14:00-16:00. Lenkje til videomøtet finn du i Canvas. 1. undervisningsdag: måndag 13. september, kl 09:15 på Aasen 106.

  • Deltid, Samlingar
  • Varigheit 1 semester
  • 15 studiepoeng
  • Start haust
  • Opptakskrav

   Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

  Stengt for søking

  Søknadskode : 4392

  Spørsmål? Kontakt oss

  Studentsørvis
  Kvardagar 09.00 – 15.00

  70 07 50 18

  Send e-post

  Kontakt