Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv

Vidareutdanning (masternivå)

Behovet for tenester frå offentleg sektor er stort, samtidig som forventningane til kvalitet og effektiv ressursbruk aukar. Dette inneber at ein må tenke annleis i planlegging og utforming av tenester.

Vidareutdanninga er retta mot tilsette i kommunar, fylkeskommunar, helseforetak og frivillig sektor som arbeider med helse og velferdstenester, planlegging og/eller samfunnsutvikling generelt. Politikk, folkehelse og livsløp vil også vere ei aktuell vidareutdanning for nyutdanna sosionomar og barnevernspedagogar. 

Les meir om emnet her

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 -
 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Studieinnhald

  Emnet gir kompetanse om samanhengen mellom politikk, folkehelse og livsløp. Politikk handlar om å drøfte og ta stilling til kva samfunn ein vil ha. Livsløpsperspektivet handlar om å forstå korleis samspelet mellom individ og samfunn blir forma, medan planlegging er verktøy som skal bidra til å gi retning på samfunnsutviklinga. Samfunnsutvikling i eit helseperspektiv er sentralt i studiet.

  Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

  Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av førelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Studiet blir gjennomført med to konsentrerte samlingar på høgskulen. Det blir venta at deltakarane driv sjølvstudium og gjennomfører definerte arbeidskrav mellom samlingane. Det er lagt vekt på praktiske øvingar med utgangspunkt i deltakarane sine eigne erfaringar og utfordringar. Vi bruker e-læringsverktyet Canvas.

  Aktuelle yrke og vidare studium

  Emnet er godkjend som valfritt emne både i Master i samfunnsplanlegging og leiing, og i Master i helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering. 

  Tidspunkt for oppmøte og samlingar

  Undervisninga er organisert i to vekesamlingar i haustsemesteret,  kombinert med sjølvstendig arbeid med oppgåver der studenten blir utfordra til å aktivisere sentrale delar av pensum.

  • Samling 1: Veke 37, 2022 (måndag-onsdag)

  Måndag 12. september kl 09:15 - 15:00

  Tysdag - 13. september kl 09:15 - 15:00

  Onsdag - 14. september kl 09:15 - 15:00

  • Samling 2: Veke 44, 2022 (onsdag-fredag)

  Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av førelesingar, dialog, presentasjon, drøfting i plenum og andre studentaktive læringsformer. 

  Nærare informasjon finn du her.

  Pensum

  Pensumlista finn du her

  • Deltid, Samlingar
  • Varigheit 1 semester
  • 15 studiepoeng
  • Start haust
   Søknadsperiode 01.02.2023 -
  • Opptakskrav

   Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

  Søk studieplass!

  Søknadskode : 4392