Årsstudium

Naturguideutdanning

Heiltid

Norsk reiseliv har som mål å bli leiande på «tematurisme», og vil sette fokus på turar og opplevingar i norsk natur. Høgskulen i Volda er glade for å kunne tilby Naturguidutdanninga, som gir deg eit godt teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne gi turistar/ turistgrupper gode og trygge friluftslivopplevingar. Studiet kvalifiserar for å søkje sertifisering som godkjent Norsk Naturguide gjennom Norsk Naturguideforbund (NNG). 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4143

Innblikk

Sol Idland

For Sol Idland vart friluftsliv ein livsstil og karriere. Vi vart med vår tidlegare student på jobb i Odda der ho arbeidar for Trolltunga Active.

Ytste Skotet

Fikk naturguideutdanning og bachelorgrad i ett

Daniel Strand manglet ett år med studier for å fullføre en bachelorgrad i friluftsliv. Da han fikk høre at naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda var et alternativ til det, heiv han seg på med en gang.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Naturguideutdanning har fokus på guiding i kyst- og fjordlandskap, både sommar og vinter, og du vil lære å utvikle eit guida reiselivsprodukt i dette landskapet. Du vil få innsikt og trening i risikovurderingar og trygg ferdsel, formidling av opplevingar og informasjon, og organisering og leiing av turar. Studiet har eit særskilt fokus på lokalgeografi, lokalhistorie og lokale naturbrukstradisjonar. Det legg også vekt på reiseliv og opplevingspsykologi.

 

 

 

 

 

Opptakskrav

60 stp friluftsliv

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i naturguideutdanninga varierer mellom praktisk undervisning med turar ute i naturen og klasseromsundervisning. På overnattingsturane skal du bu i telt, bevege deg i ulendt terreng og bere oppakning. Som student vil du være med å organisere samlingane, og ha ansvar for alt i frå transport til og frå samlingane, tilrettelegging av utstyr, innkjøp av mat og organisering av matlaging. Det blir stilt krav om oppdaterte ferdigheiter slik som førstehjelpskurs og skredkjennskap.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og  emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Utdanning som naturguide gir deg etterspurd kompetanse innanfor reiseliv og turisme. Studiet er retta mot deg som driv eller ønskjer å starte naturguiding som eiga næring eller vil kvalifisere deg til arbeid hos eksisterande reiselivsaktørar. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:

Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post

For faglege spørsmål:
Nils Ola Skuset