Naturfag 2 (5-10)

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet er et videreutdanningstilbud til lærere som har 30 studiepoeng naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 2 i grunnskulelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn og bygger således på Naturfag1.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag. Studenten skal få kompetanse til å undervise i naturfag i dagens skole.

Undervisningen er nettbasert med 2 samlinger ved høgskolen.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning og 30 studiepoeng naturfag fra tidligere utdanning (tilsvarende Naturfag 1 for 5.-10. årstrinn, emnene NF101U og NF102U).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er satt sammen av de to emnene NF104U (haust) og NF103U (vår), hvert på 15 studiepoeng.

Hoveddelen av teoriundervisningen er nettbasert. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger pr. semester á 3 dager. I studiet inngår arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir kompetanse til å undervise i naturfag i grunnskolen.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning og 30 studiepoeng naturfag fra tidligere utdanning (tilsvarende Naturfag 1 for 5.-10. årstrinn, emnene NF101U og NF102U).

Søk studieplass!

Søknadskode : 4158

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt