Vidareutdanning (bachelornivå)

Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet

Deltid, Nettstudium, Samlingar

Studiet er tilrettelagt og forbeholdt lærere som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementets satsing «Kompetanse for kvalitet», og er et videreutdanningstilbud til lærere som har 30 studiepoeng naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 2 i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2018

Studieinnhald

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag for elever på 5.–10. årstrinn. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle fremtidens naturfagundervisning ved egen skole.

Studiet inneholder ikke organisert skolepraksis, men det er en forutsetning at studenten knytter studiet til egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli gitt i tilknytning til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og 30 studiepoeng i naturfag, f.eks. Naturfag 1 for 5. - 10 årstrinn.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 3 dager per semester. I høstsemesteret 2018 vil disse samlingene bli gjennomført i ukene 41 og 47 (emnet NF103-510KFK). Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderingen gjennomføres i form av en skriftlig eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er et stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

Kontaktperson: 
Ole Frank Bakken

For faglige spørsmål:
Øyvind A. Schnell

Kompetanse for kvalitet

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om satsingen, og om vikar- og stipendordningen.

Kompetanse for kvalitet ved Høgskulen i Volda