Vidareutdanning (bachelornivå)

Naturfag 1 for 5.–10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet

Deltid, Nettstudium, Samlingar

Studiet er tilrettelagt og forbeholdt lærere som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementets satsing «Kompetanse for kvalitet». Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2018

Studieinnhald

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag for elever på 5.–10. årstrinn. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle fremtidens naturfagundervisning ved egen skole. Studiet inneholder ikke organisert skolepraksis, men det er en forutsetning at studenten knytter studiet til egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli gitt i tilknytning til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

 

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 3 dager per semester. I høstsemesteret 2018 vil disse samlingene bli gjennomført i ukene 40 og 46 (emnet NF101-510KFK) og i ukene 37 og 45 (emnet NF102-510KFK). Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderingen gjennomføres i form av en skriftlig eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er et stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

Kontaktperson: 
Ole Frank Bakken

For faglige spørsmål:
Øyvind A. Schnell

Kompetanse for kvalitet

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om satsingen, og om vikar- og stipendordningen.

Kompetanse for kvalitet ved Høgskulen i Volda