Vidareutdanning (bachelornivå)

Musikk, opne emne

Deltid, Heiltid

Vil du lære deg å spele eit musikkinstrument eller å synge, utøve musikk saman med andre, lage og arrangere musikk, eller å lære meir om musikken og teoriane bak? Då kan du velje eit eller fleire av desse opne emna.

Studieprogrammet rettar seg mot utøvande og pedagogisk verksemd innanfor ulike yrkesretningar, til dømes grunnskulen, kulturskulen og det frie kulturlivet.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4600

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Valbare emne hausten 2018:

  • Inn i musikken 1 (15 stp)
  • Musikk i barneskulen (15 stp)
  • Musikk og livshandtering 1 (15 stp)
  • Musikkteknologi 1 (15 stp)

Studiet skal mellom anna gi deg kunnskap om sentrale metodar innanfor musikkteori, musikkutøving og musikkteknologi. Du skal utøve musikk, komponere og improvisere musikk og lage musikkproduksjonar, samt lære om lydproduksjon og lydredigering.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i førelesingar, gruppearbeid, dialog/samtale, utøving av musikk, individuelt og i grupper og individuelt arbeid.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emna kan godskrivast som del av årsstudium og bachelor i Musikk. Dei kan også godskrivast i valfri del i andre bachelorgradar ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål: Øystein Salhus