Vidareutdanning (bachelornivå)

Medieproduksjon og samansette tekstar i læring

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Dette er et fullstendig nettbasert emne, uten oppmøte. Det er lagt opp til registrering i Canvas og forberedelse til studiestart de to første ukene i januar. Organisering og oversikt over innhold finnes i semesterplanen som ligger i Canvas. 

Pensum

Studiet gir kjennskap til elevane sin mediebruk og mediekultur. Du lærer å produsere samansette tekstar med til dømes skrift, bilete, lyd og video, og korleis du kan legge til rette for elevane sin bruk og produksjon av slike tekstar. 

Studiet er nettbasert og har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3934

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet gir deg kompetanse gjennom praktiske øvingar. Du får tilbakemeldingar og drøftar faglege og didaktiske utfordringar du møter som lærar i LK20. 

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Lærarutdanning eller tilsvarande

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

All undervisning og rettleiing er nettbasert. Undervisningssystemet Canvas vert nytta. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil bli relatert til læring og formidling.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Karin Kolås


Last ned studiet som PDF