Vidareutdanning (bachelornivå)

Medieproduksjon og samansette tekstar i læring

Deltid, Nettstudium

Internett og digitale verkty har bidrege til at skrifta ikkje har ein like dominerande posisjon som tidlegare. Konsum og produksjon av samansette tekstar har vorte ein del av barne- og ungdomskulturen. Studiet har eit særleg fokus på samansette tekstar og medieproduksjon for læring, og kan takast som ein del av eit årsstudium, eit deltidsstudium eller som eit sjølvstendig emne.

Studiet har ei avgift på kr 5 000 + semesteravgift.

 

 

 

 

 

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Bruk av multimodale/samansette tekstar i læringsarbeidet krev kunnskap om tekst, lyd, bilete og video, og korleis dei vert produsert og sett saman til eit meiningsfullt innhald. Bruk av digitale verkty i eit læringsmiljø krev kjennskap til, og tilgjenge av, forskjellig programvare samt kunnskap om ungdomens mediekultur. Vurdering av kvalitet på medieprodukt, bruk av digitale verkty i læring og læringsutbyttet til elevane er sentralt. Les meir om emnet her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

All undervisning og rettleiing er nettbasert. Undervisningssystemet Canvas vert nytta. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil bli relatert til læring og formidling.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Karin Kolås