Vidareutdanning (bachelornivå)

Medieproduksjon og samansette tekstar i læring

Deltid, Nettstudium

Internett og digitale verkty har bidrege til at skrifta ikkje har ein like dominerande posisjon som tidlegare. Bruk av digitale verkty i eit læringsmiljø krev kjennskap til forskjellig programvare og kunnskap om mediebruk blant unge. Didaktisk arbeid med samansette tekstar og digitale verkty utgjer i dag ein naturleg del av læringsprosessane.

Studiet er nettbasert og har ei avgift på kr 5 000 + semesteravgift.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3934

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studentane skal arbeide med å vidareutvikle sin profesjonsfaglege digitale kompetanse. Dei skal mellom anna samarbeide, produsere og vurdere medieproduksjon og samansette tekstar gjennom faglege tilbakemeldingar og diskusjonar. Det vil også  vere mogleg å arbeide med individuelt læringsarbeid etter eige ønske. 

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

All undervisning og rettleiing er nettbasert. Undervisningssystemet Canvas vert nytta. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil bli relatert til læring og formidling.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Karin Kolås