læringssituasjon

Leiing og åtferd

Vidareutdanning (masternivå)

Kva er sambandet mellom leiing og åtferd i barnehage og skule? Kva konsekvensar har dette for læringsmiljøet?

Våren 2020 kan du ta 15 studiepoeng i emnet Leiing og åtferd ved Høgskulen i Volda.

 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Fullført og bestått lærarutdanning (førskulelærar, allmennlærar, faglærar med PPU, grunnskulelærar) eller fullført og bestått dei tre første åra i grunnskulelærarutdanningane.

Studieinnhald

Emnet set søkjelys på ulike forklaringsmodellar sine bidrag til ei heilskapleg forståing av åtferd og kva konsekvensa dei får for tiltak i barnehage og skule. Temaa vert drøfta frå både eit individ- og eit systemperspektiv, og ein vektlegg kva som påverkar læringsmiljøet både i barnehage og skule. Det vert lagt vekt på lærarrolla, gruppe-/ klasseleiing og mobbing. Organisasjonsperspektiv og implementeringsarbeid inngår også i dette.

Leiing og åtferd inngår i masterprogrammet Undervisning og læring, men kan takast som sjølvstendig emne.

Les meir i emneplanen.

Samlingstidspunkt finn de her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert med samlingar over to dagar om lag kvar fjerde veke. Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar og gruppearbeid. Det er obligatorisk frammøte til alle samlingane.

 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Fullført og bestått lærarutdanning (førskulelærar, allmennlærar, faglærar med PPU, grunnskulelærar) eller fullført og bestått dei tre første åra i grunnskulelærarutdanningane.

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4318

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post