Vidareutdanning (masternivå)

Leiing og åtferd

Deltid, Heiltid

Kva er sambandet mellom leiing og åtferd i barnehage og skule? Kva konsekvensar har dette for læringsmiljøet?

Våren 2020 kan du ta 15 studiepoeng i emnet Leiing og åtferd ved Høgskulen i Volda.

Stengt for søking

Søknadskode : 4318

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Emnet set søkjelys på ulike forklaringsmodellar sine bidrag til ei heilskapleg forståing av åtferd og kva konsekvensa dei får for tiltak i barnehage og skule. Temaa vert drøfta frå både eit individ- og eit systemperspektiv, og ein vektlegg kva som påverkar læringsmiljøet både i barnehage og skule. Det vert lagt vekt på lærarrolla, gruppe-/ klasseleiing og mobbing. Organisasjonsperspektiv og implementeringsarbeid inngår også i dette.

Leiing og åtferd inngår i masterprogrammet Undervisning og læring, men kan takast som sjølvstendig emne.

Les meir i emneplanen.

Samlingstidspunkt finn de her

Opptakskrav

Fullført og bestått lærarutdanning (førskulelærar, allmennlærar, faglærar med PPU, grunnskulelærar) eller fullført og bestått dei tre første åra i grunnskulelærarutdanningane.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert med samlingar over to dagar om lag kvar fjerde veke. Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar og gruppearbeid. Det er obligatorisk frammøte til alle samlingane.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Anne Randi Fagerlid Festøy


Last ned studiet som PDF