Vidareutdanning (masternivå)

Ledelse i helse- og sosialtjenestene

Deltid, Samlingar

Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder for å kunne møte utfordringer innenfor helse- og sosialtjenesten. Videreutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Møre og Romsdal.

Stengt for søking

Søknadskode : 4345

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Faginnholdet er organisert i fem hovedtemaer:

  • Styring, organisasjon og ledelse
  • Juss i helse- og sosialtjenesten
  • Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten
  • Personalledelse
  • Endring og ledelse

Opptakskrav

Minimum 3-årig universitets- eller høgskuleutdanning.

Søkjarar med leiarerfaring frå helse- og sosialtenestene vil bli prioritert.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Les mer om vurderingsordninger og eksamen i studie-og emneplanene.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet skal bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og gi ledere innenfor helse- og omsorgssektoren økt faglig innsikt og personlig trygghet.

Studenter som ønsker å fullføre Master i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda, vil få studiet automatisk godkjent innenfor denne graden.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Alf Roger Djupvik


Last ned studiet som PDF