Vidareutdanning (bachelornivå)

Koding i skulen

Deltid, Nettstudium

Studiet gir deg kjennskap til programmering gjennom leik og enkel digital programmering for dei minste. Du får kunnskap om korleis du kan lage enkle fysiske produkt (robotar), samt korleis du programmerer med tekst. I tillegg får høve til å fokusere på ønska trinn/fag, som gir deg eit trygt fundament som programmeringslærar, i møte med stadig ny teknologi.  

Studiet har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3928

Info og frister

Varigheit 1 semester

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet gir deg kompetanse gjennom praktiske øvingar. Du får tilbakemeldingar og drøftar programmeringsfaglege og didaktiske utfordringar du møter som lærar i LK20.

Les meir i emneplan her.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert med ein kombinasjon av nettleksjonar, øvingar og prosjektoppgåver. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver vil vere praksisnære, og relatert til læring og formidling.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Synnøve Amdam


Last ned studiet som PDF