Forteljing og formidling

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet er eit introduksjonsemne til arbeid med munnleg formidling og forteljarkunst, som legg vekt på at studentane skal prøve ut og utvikle seg i den handverksmessige og kunstnarlege sida av faget. Dei skal jobbe med kommunikasjon og stemmebruk, retorikk og fysisk formidling, forteljarkunst og munnleg formidling, samt museumsformidling.

Les meir om studiet i emneplanen.

 

 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er eit samspel mellom teoretisk, praktisk og sjølvstendig arbeid, og er samansett av:

 • seminar og verkstader
 • framsyningar
 • gruppearbeid
 • individuelt arbeid

Det vil arrangerast obligatoriske visningar, såkalla Husteater, for eit ope publikum.

 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Søk frå 1. november

Søknadskode : 3930

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt