Vidareutdanning (bachelornivå)

Film, populærkultur og livstolking

Deltid, Samlingar

Vidareutdanninga gir kunnskap om og forståing for korleis film kan fungere som livstolking. I dagens samfunn har film og andre delar av populærkulturen ei vesentleg rolle i livet til mange menneske.

Du kan søkje på studiet frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 4134

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Studiet gir kunnskap om religionspedagogiske spørsmål knytt til religion og formidling av religiøs tradisjon i skulen eller i andre samanhengar. Det har tre hovuddelar:

  • Populærkultur, religion og livstolkning 
  • Film som livstolkning
  • Mediedidaktisk del med valgfri fordypning 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert med nettstøtte og nyttar undervisningsprogrammet Canvas.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studieprogrammet er særleg retta mot lærarar i skulen og tilsette i kyrkja som ønskjer å bruke film i religions- og livssynsundervisninga.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Ralph Meier


Last ned studiet som PDF