Vidareutdanning (bachelornivå)

Film, populærkultur og livstolking

Deltid, Samlingar

Denne vidareutdanninga er særleg retta mot lærarar i skulen og tilsette i kyrkja som ønskjer å bruke film i religions- og livssynsundervisninga. Religionspedagogiske spørsmål knytt til formidling av religiøs tradisjon i skulen eller i andre samanhengar står sentralt.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4134

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet har tre hovuddelar:

  • Populærkultur, religion og livstolkning 
  • Film som livstolkning
  • Mediedidaktisk del med valgfri fordypning 

Emnet finner du her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert med nettstøtte og nyttar undervisningsprogrammet Canvas.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studieprogrammet er særleg retta mot lærarar i skulen og tilsette i kyrkja som ønskjer å bruke film i religions- og livssynsundervisninga.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Ralph Meier

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Gjennomføringen er nettbasert og lagt til rette i læringsverktøyet Canvas. Studiet går over et semester og blir organisert etter en fastlagt kalender for leksjoner og oppgaver. Frister for innlevering av oppgaver, plan for utlegging av leksjoner osv. blir kunngjort ved semesterstart.

Samlingsinformasjon/Samlingar

I tillegg til dette blir det gitt undervisning i form av to obligatoriske samlinger ved Høgskulen i Volda. Disse samlingene vil ha et praktisk fokus på anvendelse av film i undervisning. Begge samlingene er obligatoriske og er på følgende dager: 20. august 2020 (uke 34) og 4.-5. november 2020 (uke 45).

Annan informasjon

Pensum vil du finne her


Last ned studiet som PDF