Film, populærkultur og livstolking

Vidareutdanning (bachelornivå)

Vidareutdanninga er særleg retta mot lærarar i skulen og tilsette i kyrkja som ønskjer å bruke film i religions- og livssynsundervisninga.

Religionspedagogiske spørsmål knytt til formidling av religiøs tradisjon i skulen eller i andre samanhengar står sentralt.

Studiet har tre hovuddelar: Populærkultur, religion og livstolkning, Film som livstolkning og Mediedidaktisk del med valfri fordjuping. 

Les meir om emnet her.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert med nettstøtte og nyttar undervisningsprogrammet Canvas.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studieprogrammet er særleg retta mot lærarar i skulen og tilsette i kyrkja som ønskjer å bruke film i religions- og livssynsundervisninga.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Søk studieplass!

Søknadskode : 4134

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt