Examen philosophicum

Innføringsemne Vidareutdanning (bachelornivå)

Examen philosophicum skal gi deg innsikt i sentrale filosofiske spørsmål, og korleis ei rekkje filosofar har drøfta og svart på desse spørsmåla til ulike tider. Dei sentrale fagområda er filosofi- og vitskapshistorie, generell vitskapsfilosofi og allmenn moralfilosofi.

Emnet kan inngå i bachelorgradar, og er likeverdig med tilsvarande studium ved universiteta.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 10 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Studieinnhald

Fagstoffet er fordelt på tre delar, og omfattar filosofi- og vitskapshistorie, generell vitskapsfilosofi og allmenn moralfilosofi.

 • Del 1 gir oversyn over filosofi- og vitskapshistoria frå oldtida til i dag med særleg konsentrasjon om oldtidsfilosofien og nyare tid frå og med Descartes.
 • Del 2 gir eit oversyn over nokre grunnleggjande problem og teoriar i vitskapsfilosofien. Hovudvekta ligg på utviklinga på 1900-talet.
 • Del 3 gir eit oversyn over grunnleggande problem og teoriar i moralfilosofien.

Les meir om det faglege innhaldet i emneplanen. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert førelesingar og seminar. Du skal arbeide med ei prosessoppgåve gjennom semesteret, og levere eit utkast av oppgåva etter nærare fastsette reglar og tider.

Les meir om eksamen i emneplanen 

Aktuelle yrke og vidare studium

Examen philosophicum kan inngå som emne i ulike bachelorgradar, og er likeverdig med tilsvarande studium ved universiteta.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 10 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Løpande opptak

Søknadskode : 3935

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt