Vidareutdanning (bachelornivå)

Ernæring og fysisk aktivitet

Deltid, Nettstudium

Fysisk aktivitet og ernæring er sentralt i både idrett, daglegliv og i arbeid for å fremje folkehelse. Kompetanse innanfor dette fagfeltet er difor svært etterspurt på ulike arenaer. Det er ei målsetjing å gi studentane kompetanse til  å gi rettleiing om kosthald og ernæring i samband med fysisk aktivitet, idrettsprestasjon, helse og vekt, samt trivsel knytt til mat.

Har du behov for ny kompetanse innanfor dette fagområdet, kan du no fullføre studiet som nettstudent. 

Du kan søkje på studiet frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 3932

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

  • Funksjon, omsetning, behov og utnytting av karbohydrat, protein og fett, behov og utnytting av ulike vitamina og minerala
  • Nasjonale anbefalingar for inntak av dei ulike næringsstoffa og kosttilskot
  • Diettar
  • Kosthaldsinformasjon

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert, og bruker Canvas som læringsplattform. Det er er organisert i tre modular, med eitt individuelt arbeidskrav knytt til kvar modul. Modulane må vere godkjende før ein kan gå vidare til neste modul.  

Modul 1: Grunnleggande ernæringslære

Modul 2: Helse og ernæring

Modul 3: Idrett og ernæring

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet gir etterspurt kompetanse innanfor ernæring og fysisk aktivitet. Det inngår i Bachelor i idrett og kroppsøving.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Kjetil Laurits Høydal


Last ned studiet som PDF