Vidareutdanning (bachelornivå)

Ernæring og fysisk aktivitet

Deltid, Nettstudium

Fysisk aktivitet og ernæring er sentralt i både idrett, daglegliv og i arbeid for å fremje folkehelse. Dette studiet gir deg rettleiingskompetanse i kosthald og ernæring i samband med fysisk aktivitet, idrettsprestasjonar, helse og vekt, samt trivsel knytt til mat.

Stengt for søking

Søknadskode : 3932

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

  • Funksjon, omsetning, behov og utnytting av karbohydrat, protein og fett, behov og utnytting av ulike vitamina og minerala
  • Nasjonale anbefalingar for inntak av dei ulike næringsstoffa og kosttilskot
  • Diettar
  • Kosthaldsinformasjon

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert, og bruker Canvas som læringsplattform. Det er er organisert i tre modular, med eitt individuelt arbeidskrav knytt til kvar modul. Modulane må vere godkjende før ein kan gå vidare til neste modul.  

Modul 1: Grunnleggande ernæringslære

Modul 2: Helse og ernæring

Modul 3: Idrett og ernæring

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet gir etterspurt kompetanse innanfor ernæring og fysisk aktivitet. Det inngår i Bachelor i idrett og kroppsøving.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Magnhild Håskjold


Last ned studiet som PDF