Elevaktive metoder og mediekultur i det digitale klasserommet

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet gir kjennskap til elevane sin mediebruk og mediekultur. Du lærer å produsere samansette tekstar med til dømes skrift, bilete, lyd og video, og korleis du kan legge til rette for elevane sin bruk og produksjon av slike tekstar. Studiet er nettbasert.

Studiet har ei studieavgift på kr 5 000, i tillegg til semesteravgift.

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande

Studieinnhald

Studiet gir deg kompetanse gjennom praktiske øvingar. Du får tilbakemeldingar og drøftar faglege og didaktiske utfordringar du møter som lærar i LK20. 

Les meir om emnet her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

All undervisning og rettleiing er nettbasert. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Undervisninga er organisert som ein kombinasjon av nettleksjonar, øvingar og oppgåver. Vi legg opp til studentaktive arbeidsformer, både individuelt og gjennom diskusjonar og erfaringsutveksling. Arbeidsoppgåver vil bli relatert til læring og formidling ved hjelp av digitale ressursar. 

Emnet har to mappeoppgåver som skal vurderast og godkjennast før innlevering til eksamen. Omfanget på kvar oppgåve vil vere på ca. 2500 ord. Mappeeksamen skal leverast elektronisk. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir viktig relevant kunnskap til lærarar om elevane sin mediebruk og mediekultur.

Pensum

Pensumlister finner du her 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning eller tilsvarande

Søk frå 1. november

Søknadskode : 3934

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt