Vidareutdanning (bachelornivå)

Digital journalistikk

Deltid, Samlingar

Praktisk informasjon

Oppstart 4. februar 2020.

5 samlinger á tre dager, Kl. 9 –15 (kl 10-16 første dag i hver samling)

Samlingene foregår i IGMs lokaler i Oslo

Avslutter med eksamen, praktisk prosjektoppgave  september 2020.

Samlingsdatoer er:

4. – 6. februar 2020
4. – 6. mars
4. – 6. mai
15. – 17. juni
26. – 28. august
 

For å kunne ta aktiv del i den nye medievirkeligheten må en journalist – uansett arbeidsplass – beherske flere fagområder og ha konkrete ferdigheter på flere områder enn tidligere. Det gjelder både for å finne stoff eller kilder, skape oppslag eller nyheter, komponere og velge formater og målgrupper, engasjere og bruke leserne/brukerne aktivt og skape etterspørsel og oppmerksomhet.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Vår

Søknadsfrist 24.01.2020

Studieinnhald

Emnet Digital Journalistikk skal gi studenten oversikt over området og praktisk innsikt i noen avgrensede delområder som er avgjørende for å utøve journalistyrket i den digitale tidsalder. Les mer om emnet her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det kreves erfaring fra media eller grafisk bransje i minimum seks måneder i full stilling eller tilsvarende.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningen er organisert i fem samlinger á tre dager, og gis i form av forelesninger, diskusjoner og øvinger. Mellom samlingene arbeider studentene med obligatoriske oppgaver som skal innleveres og godkjennes. 

Kontakt

Faglig ansvarlig: Paul Bjerke


Last ned studiet som PDF